Oleh : Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin rahimahullah

Apabila ada suatu ayat yang turun yang berhubungan dengan sebab tertentu secara khusus, sedangkan bentuk lafadznya bersifat umum, maka cakupan hukum dalam lafadz disamping berlaku untuk sebab khusus tersebut, juga berlaku secara umum sesuai dengan keumuman lafadznya. Kerana Al-Qur’an turun sebagai syari’at yang umum dan berlaku untuk semua umat. Maka pengambilan dasar hukum atas nash itu didasarkan kepada keumuman lafadz, tidak pada kekhususan sebabnya.

Contoh tentang permasalahan ini terdapat dalam ayat-ayat li’an, iaitu firman Allah ta’ala

وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاّ أَنفُسُهُمْ

”Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri” (QS. An-Nuur : 6)

sampai firman-Nya :

إِن كَانَ مِنَ الصّادِقِينَ

”Jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar” (QS. An-Nuur : 9).

Dalam Kitab Shahih Bukhari dari hadits Ibnu ‘Abbas radhiyallaahu ‘anhuma, bahawa Hilal bin ‘Umayyah menuduh isterinya berzina dengan Syarik bin Sahma’. Maka Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam berkata : “Al-Bayyinah (hendaklah kamu mendatangkan bukti atau kamu akan direjam”. Maka Hilal berkata : “Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku benar. Semoga Allah menurunkan ayat yang dapat membebaskan punggungku dari hukuman (hadd)”. Kemudian Jibril turun dan membawa wahyu kepada beliau shallallaahu ‘alaihi wasallam :

وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ

”Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina)”

Beliau shallallaahu ‘alaihi wasallam membaca hingga sampai kepada ayat :

إِن كَانَ مِنَ الصّادِقِينَ

”Jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar”

Jadi, ayat ini turun dengan sebab tuduhan Hilal bin Umayah kepada isterinya. Akan tetapi kandungan hukumnya berlaku umum, baik untuk dirinya mahupun untuk orang lain. Hal ini berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadits Sahl bin Sa’ad radhiyallaahu ‘anhu bahawa ‘Uwaimir Al-‘Ajlani datang kepada Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam, kemudian dia berkata : “Wahai Rasulullah, seorang laki-laki mendapati isterinya bersama laki-laki lain. Apakah dia membunuhnya (laki-laki yang bersama isterinya tersebut) maka kalian semua akan membunuhnya, atau apa yang harus dia lakukan?”. Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam menjawab : “Allah telah menurunkan Al-Qur’an tentangmu dan tentang isterimu”. Maka Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam memerintahkan atas keduanya dengan mula’anah melaknat) sesuai dengan apa yang disebutkan Allah dalam kitab-Nya. Maka dia me-li’an isterinya (Al-Hadits).

Jadi, Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam menjadikan hukum dalam ayat-ayat ini mencakup masalah Hilal bin ‘Umayyah dan juga bagi yang lainnya.

Advertisements