Oleh : Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin rahimahullah

Kata sumpah berasal dari bahasa Arab اْلقَسَمُ al-qasamu yang bermakna اْليَمِينُ al-yamiin iaitu menguatkan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan dengan menggunakan huruf-huruf (sebagai perangkat sumpah) seperti wau dan huruf lainnya.

Huruf-huruf yang berfungsi sebagai perangkat sumpah ada 3 macam :

1. Wawu ( و)

 

Seperti firman Allah ta’ala :

فَوَرَبّ السّمَآءِ وَالأرْضِ إِنّهُ لَحَقّ

Maka Demi Rabb langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi)” (QS. Adz-Dzariyaat : 23).

Dengan masuknya huruf wau – sebagai huruf qasam – maka ’amil (pelaku)nya wajib dihapuskan. Dan setelah wau harus diikuti dengan isim dzahir.

2. Ba’ ().

Seperti dalam firman Allah ta’ala :

لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

”Aku bersumpah dengan hari kiamat” (QS. Al-Qiyaamah : 1).

Dan dengan masuknya huruf Ba’ ini boleh disebutkan ’amil-nya sebagaimana contoh di atas, dan boleh juga menghapusnya, sebagaimana firman Allah ta’ala tentang iblis :

قَالَ فَبِعِزّتِكَ لاُغْوِيَنّهُمْ أَجْمَعِينَ

”(Iblis) berkata : Maka Demi kekuasaan-Mu, aku akan menyesatkan mereka semuanya” (QS. Shaad : 82).

Setelah huruf Ba’ boleh diikuti isim dzahir sebagaimana telah dicontohkan di atas, dan boleh juga diikuti oleh isim dhamir, sebagaimana perkataan :

اللهُ رَبِّيْ وَبِهِ أَحْلِفُ لَيَنْصُرُنَّ اْلمُؤمنِيْنَ

”Allah Rabbku, dengan-Nya aku bersumpah sungguh Dia akan menolong orang-orang beriman”

3. Ta’ ( ت)

Seperti dalam firman Allah ta’ala :

تَاللّهِ لَتُسْأَلُنّ عَمّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ

”Demi Allah, sesungguhnya kamu akan ditanyai tentang apa yang kamu ada-adakan” (QS. An-Nahl : 56).

Dengan masuknya huruf Ta’ ini, ’amil (pelaku)-nya harus dihapuskan dan tidak boleh diikuti sesudahnya kecuali isim jalalah (nama Allah), iaitu الله atau ربّ. Sebagaimana dalam perkataan :

وَرَبِّ اْلكَعْبَةِ لَأحَجَنَّ إِنْ شَآءَ اللهُ

”Demi Rabb Ka’bah, sungguh aku akan berhaji insyaAllah”

Pada dasarnya, kebanyakan al-muqsam bih (sesuatu yang dijadikan dasar atau landasan sumpah) itu disebutkan, sebagaimana pada contoh-contoh terdahulu. Dan kadang-kadang dihapus dengan ‘amil (pelaku)-nya. Bentuk yang seperti ini banyak sekali, misalnya dalam firman Allah ta’ala :

ثُمّ لَتُسْأَلُنّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النّعِيمِ

Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu)” (QS. At-Takaatsur : 8).

Pada dasarnya, kebanyakan al-muqsam ‘alaih (sesuatu yang disumpahkan) disebutkan. Seperti dalam firman Allah :

قُلْ بَلَىَ وَرَبّي لَتُبْعَثُنّ

Katakanlah : “Tidak demikian, demi Rabbku, benar-benar kamu akan dibangkitkan” (QS. At-Taghaabun : 7)

Dan kadang-kadang boleh dihapus, seperti dalam firman Allah ta’ala :

قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ

Qaaf, demi Al-Qur’an yang sangat mulia” (QS. Qaaf : 1).

Dan takdirnya (kata yang tidak disebutkan) adalah لَيُهْلِكُنَّ , sehingga maknanya menjadi : “Qaaf, demi Al-Qur’an yang sangat mulia, sungguh Dia pasti akan membinasakan”.

Dan kadang-kadang wajib dihapuskan apabila diawali atau didahului oleh faktor-faktor yang memperbolehkannya. Berkata Ibnu Hisyam dalam kitab Al-Mughni, dan dicontohkan dalam kaedah nahu :

“Zaid sedang berdiri, demi Allah “ زَيْدٌ قَائِمٌ وَاللهِ

“Zaid, demi Allah, sedang berdiri” زَيْدٌ وَاللهِ قَائِمٌ

Sumpah memiliki 2 faedah, iaitu :

1. menjelaskan tentang agungnya al-muqsam bihi (yang dijadikan landasan atau dasar sumpah).
2. Menjelaskan tentang pentingnya al-muqsam ‘alaih (sesuatu yang disumpahkan) dan sebagai bentuk penguat atasnya. Oleh kerana itu, tidaklah tepat bersumpah kecuali dalam keadaan berikut :

a. Hendaknya sesuatu yang disumpahkan (al-muqsam ‘alaih) itu adalah sesuatu yang penting
b. Adanya keraguan dari mukhaththab (orang yang diajak bicara)
c. Adanya pengingkaran dari mukhaththab (orang yang diajak bicara)

Advertisements