Dari Abu Hurairah ra dari Nabi SAW beliau bersabda: “Sungguh Allah mempunyai malaikat-malaikat yang mulia yang selalu berjalan mencari majlis zikir, apabila mereka mendapatkan suatu majlis yang dipergunakan untuk berzikir, maka mereka duduk di situ dan masing-masing malaikat membentangkan sayapnya, sehingga memenuhi ruangan yang berada di antara ahli zikir dan langit dunia.

 

Apabila ahli zikir itu telah kembali ke rumah masing-masing, maka para malaikat itu naik ke langit, dan kemudian ditanya oleh Allah SWT padahal Allah telah mengetahuinya;

“Dari mana kalian datang?” Para malaikat menjawab, “Kami baru saja mendatangi hambaMu di bumi yang membaca tasbih, takbir, tahmid dan memohon kepadaMu.”

Allah bertanya, “Apakah yang mereka minta?”

Malaikat menjawab, “Mereka minta syurga,”

Allah bertanya, “Apakah mereka pernah melihat syurga Ku?”

Para malaikat menjawab, “Belum pernah”

Allah bertanya, “Bagaimana jika mereka melihat syurga Ku?”

Para malaikat menjawab, “Mereka juga mohon diselamatkan”

Allah bertanya,”Mereka mohon diselamatkan dari apa?”

Para malaikat menjawab, “Dari neraka Mu.”

Allah bertanya, “Apakah mereka pernah melihat neraka?”

Para malaikat menjawab, “Belum pernah.”

Allah bertanya, “Bagaimana jika mereka pernah melihatnya?”

Para malaikat menjawab, “Mereka juga memohon ampun kepada Mu.”

Allah berfirman, “Aku telah mengampuni mereka, maka Aku akan memenuhi permohonan mereka dan akan menjauhkan mereka dari apa yang mereka mohon untuk diselamatkan.”

Para malaikat berkata, “Wahai Robbi, di dalam majlis itu ada si Fulan, seorang hamba yang banyak berdosa, ia hanya lewati kemudian ikut duduk bersama mereka.”

Allah berfirman, “Kepada Fulan pun Aku mengampuninya. Mereka semua adalah termasuk ahli zikir, di mana tidak ada seorang yang duduk di situ akan mendapatkan celaka.” (HR Bukhari Muslim)

 

Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Apabila berkumpul satu kaum dalam rumah-rumah Allah (masjid) untuk membaca Al Qur’an dan mempelajarinya, maka ketenangan pasti akan turun kepada mereka, rahmat Allah melingkupi mereka, malaikat-malaikat mengelilingi mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan makhluk yang ada di dekatNya (para malaikat).”
(HR Muslim)

 

(Sumber: Mutiara Amaly vol 24 tahun 2006)