Imam Ibnul Qayyim ra. menyebutkan ada 5 perkara yang dapat merosakkan hati : bergaul dengan banyak kalangan (baik dan buruk), angan-angan kosong, bergantung kepada selain Allah, kekenyangan dan banyak tidur.

Bergaul dengan banyak kalangan

Pergaulan adalah perlu, tetapi tidak asal. Banyak orang yang hancur kehidupannya disebabkan oleh sesama manusia. Kelak di akhirat, banyak yang menyesal. Allah berfirman:

“…Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku (dulu) tidak menjadikan si Fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al Qur’an ketika Al Qur’an itu telah datang kepadaku.” (Al Furqan: 27-29)

Larut dalam angan-angan kosong

Angan-angan kosong adalah lautan tak bertepi, modal orang-orang bankrup dan kebiasaan orang yang berjiwa kerdil dan rendah.

Adapun orang yang memiliki cita-cita tinggi dan mulia, maka cita-citanya adalah seputar ilmu, iman dan amal sholih yang mendekatkan dirinya kepada Allah.

Bergantung kepada selain Allah

Ini adalah faktor terbesar perosak hati.

“Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tidak dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentera yang disiapkan untuk menjaga mereka” (Yasin: 74-75)

Keadaan sebahagian manusia tertindas tapi terpuji, sebahagian lagi tercela tetapi menang, sebahagian lagi terpuji dan menang. Orang yang bergantung kepada selain Allah (musyrik) maka dia mendapatkan keadaan yang paling buruk, yakni tidak terpuji dan tidak ada yang menolong.

Makanan

Makanan perosak ada dua macam.

Pertama, merosak kerana dzat/materinya,. dan ia terbagi menjadi dua macam. Yang diharamkan kerana hak Allah, seperti bangkai, darah, anjing, binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam. Yang diharamkan kerana hak hamba, seperti barang curian, rampasan dan sesuatu yang diambil tanpa kerelaan pemiliknya, baik kerana paksaan, malu atau takut terhina.

Kedua, merosak kerana melampau ukuran dan takarannya. Seperti berlebihan dalam hal yang halal, kekenyangan melewat batas. Sebab yang demikian itu membuat malas mengerjakan ketaatan, sibuk terus menerus dengan urusan yang perut untuk memenuhi hawa nafsunya. Setan masuk dalam diri manusia melalui aliran darah. Kekenyangan memperluas aliran darah dan membuat setan betah tinggal berlama-lama. Barangsiapa banyak makan dan minum, nescaya akan banyak tidur dan banyak merugi.

Banyak tidur

Banyak tidur mematikan hati, memenatkan badan, menghabiskan waktu dan membuat lupa serta malas. Tidur yang paling bermanfaat adalah tidur saat sangat diperlukan. Segera tidur pada malam hari lebih baik dari tidur ketika sudah larut malam.

Di antara tidur yang dibenci adalah tidur antara shalat Shubuh dengan terbitnya matahari. Sebab waktu itu adalah awal dan pintu siang, saat diturunkan dan dibahagi-bahagikan rezeki, saat diberikannya barakah.

(Ringkasan dari Mufsidaatul Qalbi Al Khamsah, min kalami Ibni Qayyim Al -Jauziyyah)

Advertisements