Hati adalah sumber kebaikan dan keburukan seseorang. Bila hati penuh dengan ketaatan kepada Allah, maka perilaku seseorang akan penuh dengan kebaikan. Sebaliknya bila hati penuh dengan syahwat dan hawa nafsu, maka yang akan muncul dalam perilaku adalah keburukan dan kemaksiatan.

Keburukan dan kemaksiatan ini boleh datang kerana hati seseorang dalam keadaan lengah dari dzikir kepada Allah. Ibnul Qoyyim al-jauziyah berkata, “Apabila hati seseorang itu lengah dari dzikir kepada Allah, maka setan dengan serta merta akan masuk ke dalam hati seseorang dan mempengaruhinya untuk berbuat keburukan. Masuknya setan ke dalam hati yang lengah ini, bahkan lebih cepat daripada masuknya angin ke dalam suatu ruangan.”

Oleh kerana itu, hati seorang mukmin harus senantiasa dijaga dari pengaruh setan ini. Iaitu, dengan senantiasa berada dalam sikap taat kepada Allah SWT. Upaya inilah yang disebut dengan istiqomah.

Imam Al Qurtubi berkata, “Hati yang istiqomah adalah hati yang senantiasa lurus dalam ketaatan kepada Allah, baik berupa keyakinan, perkataan mahupun perbuatan”. Lebih lanjut beliau mengatakan, “Hati yang istiqomah adalah jalan menuju keberhasilan di dunia dan keselamatan dari azab akhirat, rezekinya akan dilapangkan dan akan jauh dari hawa nafsu dan syahwat. Dengan hati yang istiqomah, maka malaikat akan turun untuk memberikan keteguhan dan keamanan serta ketenangan dari ketakutan terhadap azab kubur. Hati yang istiqomah akan membuat amal diterima dan menghapus dosa.

(Mutiara Amaly, vol.32, Disember 2006)

Advertisements