Ruang lingkup perbicaraan dan perbincangan mengenai Ilmu Usuluddin atau Ilmu Tauhid ini ialah berkisar pada perkara-perkara berikut;

*

Ilmu Akal
*

Sifat-sifat yang Wajib, yang Mustahil, Yang Harus bagi Allah
*

Sifat Sifat Ketuhanan dan makna Ketuhanan
*

Perbezaan makna Allah dan makna Ketuhanan
*

Hakikat Ketuhanan
*

Kenal Sifat Istighna’ dan Iftiqor Allah dan perkara-perkara yang melazimi kedua-duanya.
*

Boleh membezakan I’tiqad Jabariah, Muktazilah, Qadariah, Syi’ah dan Ahli Sunnah Wal-Jama’ah(Imam Abu Hassan Asy’ari dan Imam Maturidi)
*

Boleh memahami pembahagian sifat-sifat Allah kepada Nafsiah, Salbiah, Ma’ani dan Ma’nawiyyah.
*

Menguasai Sifat-sifat Allah yang berada dalam Martabat Zat, Martabat Sifat, dan Martabat Asma.
*

Tahu apa yang dinafikan dan diisbatkan dalam kalimah Syahadah.
*

Faham dan jelas mengenai takluk-takluk semua sifat Ma’ani.
*

Perbezaan makna dan maksud antara I’tiqad dan Syuhud.
*

Mengenal sifat-sifat benda baru seperti jauhar, jisim, jirim dan ‘aradh serta lainnya.
*

Dan yang lain-lainnya berkaitan dengan pengajian Ilmu Usuluddin.

…….

Sumber :  suluk98.tripod.com

Bacaan berkaitan:

Antara tanda-tanda kiamat dan peristiwa akhir zaman

Hakikat karamah wali Allah dan wali syaitan

Sifat 20 , Sifat Ketuhanan

Mengenal Allah S.w.t

Kajian Kristologi perlu dipelajari bagi mengelakkan kerosakan aqidah – Bahagian 1

Mengenal bid’ah

HAKIKAT SEKULARISME DAN KAEDAH PENYEBARANNYA

Benarkah Dukun Mengetahui Perkara Ghaib?

Pendapat dari Empat Imam tentang masalah Taklid dan Ittiba’

AQIDAH TAUHID TIADA ILAH MELAINKAN ALLAH

Dakwah Tauhid Terlebih Dahulu

Tauhid Asma’ dan Sifat

Tauhid Uluhiyah

Tauhid Rububiyyah Mengharuskan Adanya Tauhid Uluhiyyah

Tauhid Rububiyyah

Makna Aqidah dan kepentingannya Sebagai Landasan Agama

Penyimpangan aqidah dan cara-Cara mengatasinya

Sumber sumber Aqidah yg Benar dan Manhaj Salaf dalam Mengambil Aqidah

Advertisements