Pengertian solat

Solat yang dikehendaki oleh istilah syarak ialah “beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudah dengan salam serta dengan syarat-syarat yang ditentukan”. Solat 5 waktu sehari semalam diwajibkan  ke atas setiap umat Islam yang berakal lagi baligh, dan kewajipan itu tidak gugur selagi hayat dan akal masih dikandung badan.

Kanak-kanak yang telah berumur 7 tahun hendaklah diajar dan diasuh untuk mendirikan solat 5 waktu, semoga mereka akan terlatih dan menjadi kebiasaan dan cintakan solat sebagai tiang agamanya. Ibu-bapa boleh menghukum anak-anaknya yang berumur sepuluh tahun kerana meninggalkan solat, dengan cara yang munasabah untuk tujuan mendidik dan mengasuhnya.

ke atas

SYARAT-SYARAT WAJIB SOLAT

Syari’at Allah tidak mewajibkan seseorang itu mengerjakan solat sehingga sempurna syarat-syarat berikut;

1. Islam – tidak diwajibkan solat ke atas orang kafir dan tidak sah jika lakukannya. Lawannya adalah kafir. Orang kafir amalannya tertolak walaupun dia banyak mengamalkan apa saja, dalilnya firman Allah ‘azza wa jalla, “Tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah padahal mereka menyaksikan atas diri mereka kekafiran. Mereka itu, amal-amalnya telah runtuh dan di dalam nerakalah mereka akan kekal.” (At-Taubah:17)

Dan firman Allah ‘azza wa jalla, “Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan.” (Al-Furqan:23)
Shalat tidak akan diterima selain dari seorang muslim, dalilnya firman Allah ‘azza wa jalla, “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (Aali ‘Imraan:85)

2. Baligh , mumayyiz Iaitu anak-anak yang sudah dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk, dimulai dari umur sekitar tujuh tahun. Jika sudah berumur tujuh tahun maka mereka diperintahkan untuk melaksanakan shalat, berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,


م
ُرُوْا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ. (رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَاْلإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُوْدَ)


“Perintahkanlah anak-anak kalian shalat ketika berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka ketika berumur sepuluh tahun (jika mereka enggan untuk shalat) dan pisahkanlah mereka di tempat-tempat tidur mereka masing-masing.” (HR. Al-Hakim, Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud)

3. Berakal – tidak wajib ke atas orang gila. Orang gila terangkat darinya pena (tidak dihisab amalannya) hingga dia sedar, dalilnya sabda Rasulullah,


رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَالْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ، وَالصَّغِيْرِ حَتَّى يَبْلُغَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُوْدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)


“Diangkat pena dari tiga orang: 1. Orang tidur hingga dia bangun, 2. Orang gila hingga dia sedar, 3. Anak-anak sampai ia baligh.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa-i, dan Ibnu Majah).

4. Suci daripada haidh dan nifas bagi orang perempuan. Mereka yang sedang kedatangan haidh atau nifas tidak diwajibkan solat dan tidak wajib juga mengqadha’ nya.

5. Sempurna pancaindera – tidak wajib ke atas mereka yang buta dan tuli dari asal.

6. Sampai seruan Islam padanya.

ke atas

SYARAT-SYARAT SAH SOLAT

Solat seseorang itu tidak diakui oleh syara’ sebagai solat  yang sah kecuali disempurnakan syarat-syarat berikut semasa solat;

1. Suci daripada hadas kecil dan besar. Hadats ada dua: hadats akbar (hadats besar) seperti junub dan haidh, dihilangkan dengan mandi (yakni mandi junub), dan hadats ashghar (hadats kecil) dihilangkan dengan wudhu`, sesuai sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam,
“Allah tidak akan menerima shalat tanpa bersuci.” (HR. Muslim dan selainnya)
Dan sabda Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Allah tidak akan menerima shalat orang yang berhadats hingga dia berwudlu`.” (Muttafaqun ‘alaih)

2. Suci badan, pakaian dan tempat mengerjakan solat daripada segala najis yang tidak dimaafkan. Menghilangkan najis dari tiga hal: badan, pakaian dan tanah (lantai tempat shalat), dalilnya firman Allah ‘azza wa jalla, “Dan pakaianmu, maka sucikanlah.” (Al-Muddatstsir:4)
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

تَنَزَّهُوْا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ.
“Bersucilah dari kencing, sebab kebanyakan adzab kubur disebabkan olehnya.”

3. Menutup aurat. Menutupnya dengan apa yang tidak menampakkan kulit (dan bentuk tubuh), berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Allah tidak akan menerima shalat wanita yang telah haidh (yakni yang telah baligh) kecuali dengan khimar (pakaian yang menutup seluruh tubuh, seperti mukenah).” (HR. Abu Dawud)

Para ulama sepakat atas batalnya orang yang shalat dalam keadaan terbuka auratnya padahal dia mampu mendapatkan penutup aurat. Batas aurat laki-laki dan budak wanita ialah dari pusar hingga ke lutut, sedangkan wanita merdeka maka seluruh tubuhnya aurat selain wajahnya selama tidak ada ajnaby (orang yang bukan mahramnya) yang melihatnya, namun jika ada ajnaby maka sudah tentu wajib atasnya menutup wajah juga.

Di antara yang menunjukkan tentang mentutup aurat ialah hadits Salamah bin Al-Akwa` radhiyallahu ‘anhu, “Kancinglah ia (baju) walau dengan duri.” Dan firman Allah ‘azza wa jalla, “Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap (memasuki) masjid.” (Al-A’raaf:31) Yakni tatkala shalat.

4. Mengetahui dengan yakin masuk waktu bagi solat fardhu yang hendak didirikan. Dalil dari As-Sunnah ialah hadits Jibril ‘alaihis salam bahawa dia mengimami Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam di awal waktu dan di akhir waktu (esok harinya), lalu dia berkata: “Wahai Muhammad, shalat itu antara dua waktu ini.”

Dan firman Allah ‘azza wa jalla, “Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (An-Nisa`:103)

Ertinya diwajibkan dalam waktu-waktu yang telah tertentu. Dalil tentang waktu-waktu itu adalah firman Allah ‘azza wa jalla, “Dirikanlah shalat dari sesudah tergelincirnya matahari sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) Shubuh. Sesungguhnya shalat Shubuh itu disaksikan (oleh malaikat).” (Al-Israa`:78)

5. Mengadap kiblat. Dalilnya firman Allah, “Sungguh Kami melihat wajahmu sering menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke Kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil-Haram, dan di mana saja kalian berada maka palingkanlah wajah kalian ke arahnya.” (Al-Baqarah:144)

Tatacara Shalat

Syarat-syarat Sah Solat

Apabila kita sudah mempunyai air wudhu bererti kita sudah siap untuk mengerjakan solat. Kita boleh solat dimana saja asalkan di tempat suci. Suci disini maksudnya adalah tidak bernajis. Boleh menggunakan alas seperti sajadah atau apa saja yang bersih, sekalipun tidak memakai alas sama sekali, seperti di atas bumi. Meskipun demikian, yang penting dipersiapkan sebagai persyaratan shalat ialah:

 1. Menutup aurat bagi lelaki iaitu antara pusat dengan lutut. Aurat wanita, seluruh badan, kecuali muka dan telapak tangan. Menutup aurat boleh dengan apa saja asal suci, tidak tembus pandang seperti plastik bening atau benda semacam lainnya.

 2. Menghadap ke arah kiblat, yaitu Ka’bah di Makkah. Bila tidak memungkinkan, misalnya di atas kereta api, kapalterbang atau tak diketahui sama sekali, maka hadapkanlah wajah kita ke mana saja yang kita merasa condong bahawa itu adalah kiblat.

 3. Harus mengetahui dengan yakin sudah berada dalam waktu solat yang hendak dikerjakan.

 4. Yakin bahawa badan, pakaian, dan tempat solat suci dari najis.

 5. Suci dari hadas besar dan hadas kecil.


Praktik Solat

Sesudah mempunyai air wudhu’ dan siap untuk solat, maka kita segera dapat memulainya dengan urutan sebagai berikut.

RUKUN-RUKUN SOLAT

Untuk menyempurnakan pekerjaan solat telah ditentukan beberapa perkara yang menjadi tiangnya, yang tidak boleh ditinggalkan, terkenal dengan sebutan rukun. Solat tidak sah jika tertinggal salah satu dari rukun solat. Rukun solat ada 13 perkara;

 1. Berdiri tegak bagi yang mampu.
 2. Berniat mengerjakan solat. Niat dalam hati semasa mengucap takbiratul ihram.
 3. Mengucap takbiratul ihram “Allahuakbar”.
 4. Membaca Al-Fatihah.
 5. Ruku’ serta toma’ninah (berhenti sekadar melafaz “Subhanallah”).
 6. I’tidal (bangun dari ruku’) serta toma’ninah.
 7. Sujud 2 kali serta toma’ninah.
 8. Duduk antara 2 sujud serta toma’ninah.
 9. Duduk yang akhir untuk membaca tahiyyat akhir.
 10. Membaca tahiyyat akhir.
 11. Membaca selawat ke atas Nabi Muhammad S.A.W dalam masa membaca tahiyyat akhir.
 12. Memberi salam yang pertama.
 13. Tertib (mengikut susunan seperti di atas).

1. Berdiri Tegak Lurus

Berdiri tegak lurus dengan menghadap ke arah kiblat, disertai dengan niat: “Aku solat…(zuhur, misalnya), wajib kerana Allah”. “Usalli fardhu…(Zhuhrii), lillahii ta’ala”. Dalilnya firman Allah ‘azza wa jalla, “Jagalah shalat-shalat dan shalat wustha (shalat ‘Ashar), serta berdirilah untuk Allah ‘azza wa jalla dengan khusyu’.” (Al-Baqarah:238)
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Shalatlah dengan berdiri…” (HR. Al-Bukhary)

2. Berniat mengerjakan solat. Niat dalam hati semasa mengucap takbiratul ihram.

3. Takbiratul Ihram

Takbiratul Ihram dilakukan dengan mengangkat kedua tangan sampai menyentuh telinga diiringi dengan membaca:

Allahhu Akbar (Allah Maha Besar) (1x)

Ucapan “Allahu Akbar” disebut Takbiratul Ihram (hukumnya wajib) kemudian pada saat peralihan gerak atau sikap, sangat dianjurkan mengucapkan takbir “Allahhu Akbar“. Yang perlu diperhatikan, apabila takbir dilakukan dalam keadaan berdiri, maka sebaiknya pengucapan takbir ini disertai dengan mengangkat kedua tangan seperti pada sikap takbiratul ihram. Dan apabila perpindahan gerak atau sikap terjadi dalam keadaan duduk, maka ucapan takbir tidak perlu disertai dengan mengangkat kedua tangan. Semua ucapan takbir dalam shalat hukumnya sunnat, kecuali takbir yang pertama iaitu takbiratul ihram.

Dalilnya hadits, “Pembukaan (dimulainya) shalat dengan takbir dan penutupnya dengan salam.” (HR. Abu Dawud dan dishahihkan Al-Hakim)

4. Al Fatihah

Seudah ta’awwudz, lalu membaca surah Al Fatihah. membaca surah Al Fatihah pada setiap rakaat solat (wajib/sunnah) hukumnya wajib.

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillaahi rabbil’aalamin Arahmaanirrahiim Maaliki yawmiddiin Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin Ihdinash shiraathal mustaqiim Shirathal ladziina an’amta alaihim gahiril maghdhuubi’alaihin waladh dhaalliin Aaamiin

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian Alam Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Yang merajai hari pembalasan Hanya kepada-Mu kami meyembah dan hanya kepada-Mu saja kami mohon pertolongan Tunjukilah kami jalan yang lurus Jalan mereka yang Engkau beri ni’mat, bukan jalan mereka yang engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kabulkanlah permohonan kami,ya Allah!


لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.


“Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah.” (Muttafaqun ‘alaih)

Sesudah membaca Al Fatihah pada rakaat pertama dan kedua pada solat wajib, kita disunnatkan membaca surah-surah atau ayat yang lain. Pada rakaat selanjutnya yaitu ketiga dan/atau keempat, kita hanya diwajibkan membaca Al Fatihah saja, sedangkan pembacaan surah atau ayat lainnya tidak diwajibkan. Surah-surah atau ayat-ayat Al Quran yang diinginkan dapat saja kita pilih diantara sekian banyak surah dari Al Quran. Sebaiknya usahakanlah tetap membaca surah atau beberapa ayat Al Quran sesudah al Fatihah pada rakaat pertama dan kedua (pada solat wajib) misalnya:

Wal ashri innal insaana lafii khusrin illaladziina ‘aamanu wa’amilus shaalihaati watawaashaw bil haqqi watawaashaw bis shabri (QS)

“Demi waktu. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh serta mereka yang berwasiat pada jalan kebenaran dan mereka yang berwasiat pada ketabahan.”

5. Ruku

Di dalam ruku membaca :

1. Subhaana rabbiyal azhim (3x) (“Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung”)

atau

2. Subhaanakallahumma rabbanaa wa bihamdika allaahummaghfirlii (“Maha suci Engkau ya Allah, ya Tuhan Kami, dengan memuji Engkau ya Allah, ampunilah aku”)

*Boleh dipilih salah satu di antara kedua do’a tersebut.

6. I’tidal

I’tidal atau bangun dari ruku seraya mengangkat kedua tangan membaca:

Sami’allaahu liman hamidah. Rabaanaa walakal hamdu. (Maha mendengar Allah akan pujian orang yang memuji-Nya. Ya Tuhan kami, untuk-Mu lah segala puji.”)

Bagi orang yang telah lancar bacaannya, maka pujian bangun dari ruku dapat diperpanjang dengan:

“Mil-ussamaawaati wa mil ul ardhi wa mil-umaa syi’ta min sya-in ba’du” (Untuk-Mu lah segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki.)

7. Sujud 2 kali serta toma’ninah

Bacaan dalam sujud:

Subhaana rabbiyal a’la (3x) (Mahasuci Tuhanku Yang Maha Tinggi_

Atau boleh juga membaca pujian seperti pujian No. 2 dalam ruku’ iaitu:

Subhaanakallaahumma rabbanaa wa bihamdika Allaahummaghfirlii (Mahasuci Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, dengan memuji Engkau ya Allah, ampunilah aku)

8. Duduk Di antara Dua Sujud serta toma’ninah

Ketika duduk di antara dua sujud membaca:

Allaahummaghfirlii, warhamnii, wajburnii, wahdinii, warzuqnii (Ya Allah, ampunilah hamba, kasihanilah hamba, cukupilah hamba, tunjukilah hamba, dan berilah hamba rizki.)

Atau boleh juga membaca:

Rabbighfirlii, warhamnii, wajburnii, warfa’nii, warzuqnii, wahdinii, wa’afinii, wa’fu’annii. (Wahai Tuhanku, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupilah aku, angkatlah derajatku, ber rizqilah aku, tunjukilah aku, sehatkanlah aku, dan maafkanlah segala kesalahanku.)

Dalil dari rukun-rukun ini adalah firman Allah ‘azza wa jalla, “Wahai orang-orang yang beriman ruku’lah dan sujudlah.” (Al-Hajj:77)
Sabda Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Saya telah diperintahkan untuk sujud dengan tujuh sendi.” (Muttafaqun ‘alaih)

[ kembali ke atas ]

9. Duduk Tahiyyat akhir

Sikap duduk pada tahiyyat pertama (Tawarruk, keadaannya sama ketika duduk antara dua sujud menduduki kaki kiri, sedang kaki kanan tegak dengan jari-jari kaki menghadap kiblat). Lain dengan sikap duduk pada tahiyyat kedua atau tahiyyat akhir (ifti-rasy, kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari kaki menghadap ke arah kiblat).

Sesuai sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Jika seseorang dari kalian duduk dalam shalat maka hendaklah ia mengucapkan At-Tahiyyat.” (Muttafaqun ‘alaih)

10. Membaca tahiyyat akhir.

Bacaan ketika tahiyyat ialah:

At tahiyyaatu [al]mubaarokaatu,  shalawaatu [at]thayibaatu lillah

Semoga kehormatan untuk Allah, begitu pula segala do’a dan semua yang baik-baik.

Assalaamu’alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh

Salam sejahtera untukmu wahai para Nabi, dan rahmat Allah serta barakah-Nya.

Assalaamu’alainaa wa’ala ibaadillahis shaalihiin

Salam sejahtera untuk kami dan untuk para hamba Allah yang saleh

Asyhadu anlaa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna Muhammada [ar]rasulullah

Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya

Tahiyyat / Tasyahhud akhir termasuk rukun shalat sesuai hadits dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Tadinya, sebelum diwajibkan tasyahhud atas kami, kami mengucapkan: ‘Assalaamu ‘alallaahi min ‘ibaadih, assalaamu ‘alaa Jibriil wa Miikaa`iil (Keselamatan atas Allah ‘azza wa jalla dari para hamba-Nya dan keselamatan atas Jibril ‘alaihis salam dan Mikail ‘alaihis salam)’, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Jangan kalian mengatakan, ‘Assalaamu ‘alallaahi min ‘ibaadih (Keselamatan atas Allah ‘azza wa jalla dari para hamba-Nya)’, sebab sesungguhnya Allah ‘azza wa jalla Dialah As-Salam (Dzat Yang Memberi Keselamatan) akan tetapi katakanlah, ‘Segala penghormatan bagi Allah, shalawat, dan kebaikan’, …”

Lalu beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan hadits keseluruhannya. Lafazh tasyahhud bisa dilihat dalam kitab-kitab yang membahas tentang shalat seperti kitab Shifatu Shalaatin Nabiy, karya Asy-Syaikh Al-Albaniy dan kitab yang lainnya.

11. Membaca selawat ke atas Nabi Muhammad S.A.W dalam masa membaca tahiyyat akhir.

Contoh di atas adalah praktik solat subuh 2 rakaat. Bila Anda solat Maghrib 3 rakaat, maka bacaan tahiyyat pertama rakaat kedua cukup samapai pada “Allaahumma shalli ‘alaa Muhammad” dan akhir rakaat ketiga bacaan tahiyyat dibaca dengan sempurna sampai “hamiidun majiid“. Setelah itu memberi salam.

Bila anda solat 4 rakaat, iaitu Zohur, Ashar, atau Isya, maka akhir rakaat kedua  sama dengan akhir rakaat kedua solat Maghrib. Pada akhir rakaat ketiga, tak ada tahiyyat, dan pada akhir rakaat keempat barulah anda sempurnakan bacaan tahiyyat hingga “hamiidun majiid“, lalu memberi salam sebagai akhir dari shalat.

Allaahumma shalli ‘alaa Muhammadin wa’alaa aali Muhammadin, kamaa shallaita ‘alaa Ibraahim wa’alaa aali Ibrahim, wa baarik ‘alaa Muhammadin, kama baarakta ‘alaa Ibrahiima wa’alaa aali Ibraahima, fil ‘aalamiina innaka hamiidun majiid.

Ya Allah, berilah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, dan berilah berkat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberi berkat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Mulia.

Sebagaimana dalam sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Jika seseorang dari kalian shalat… (hingga ucapannya beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam) lalu hendaklah ia bershalawat atas Nabi.”

Pada lafazh yang lain, “Hendaklah ia bershalawat atas Nabi lalu berdoa.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

12. Memberi Salam yang pertama

Menoleh ke kanan untuk memberi salam adalah rukun, manakala ke kiri adalah sunat. Setelah selesai tahiyyat, anda memberi salam dengan membaca:

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wa barakaatuh (Salam sejahtera untukmu, rahmat Allah dan berkat-Nya.)

Sambil menoleh ke kanan dan ke kiri.

13. Tertib (mengikut susunan seperti di atas). Dalil rukun-rukun ini adalah hadits musii` (orang yang salah shalatnya),
“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam masuk mesjid, lalu seseorang masuk dan melakukan shalat lalu ia datang memberi salam kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab salamnya dan bersabda: ‘Kembali! Ulangi shalatmu! Karena kamu belum shalat (dengan benar)!, … Orang itu melakukan lagi seperti shalatnya yang tadi, lalu ia datang memberi salam kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab salamnya dan bersabda: ‘Kembali! Ulangi shalatmu! Karena kamu belum shalat (dengan benar)!, … sampai ia melakukannya tiga kali, lalu ia berkata: ‘Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran sebagai Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, saya tidak sanggup melakukan yang lebih baik dari ini maka ajarilah saya!’ Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadanya: ‘Jika kamu berdiri hendak melakukan shalat, takbirlah, baca apa yang mudah (yang kamu hafal) dari Al-Qur`an, kemudian ruku’lah hingga kamu tenang dalam ruku’, lalu bangkit hingga kamu tegak berdiri, sujudlah hingga kamu tenang dalam sujud, bangkitlah hingga kamu tenang dalam duduk, lalu lakukanlah hal itu pada semua shalatmu.” (HR. Abu Dawud dan dishahihkan Al-Hakim)

Perhatian:

Ketika membaca tasyahhud (asyhadu..) dalam tahiyyat, telunjuk kanan digerakkan ke atas bagai meyakinkan bahawa Allah itu hanya Esa.

SUNAT-SUNAT DALAM SOLAT

Bagi menyempurnakan serta mengelokkan kaedah manusia menyembah penciptanya iaitu Allah Azza Wa Jalla, selain daripada rukun-rukun yang wajib dikerjakan, pekerjaan solat itu diselang-selikan dengan perbuatan atau bacaan yang disunatkan. Ini bermakna tambahan pahala solat yang banyak. Terdapat 2 jenis perbuatan /bacaan sunat jika dikerjakan.

* Sunat Ab’ad ( ابعض)– iaitu amalan-amalan sunat yang dikuatkan dalam solat, jika ia tertinggal maka disunatkan menggantinya dengan sujud sahwi. Amalan sunat Ab’ad itu ialah;

1. Membaca tahiyyat awal.

2. Membaca selawat dalam tahiyyat awal.

3. Membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad S.A.W ketika membaca tahiyyat akhir.

4. Membaca doa qunut pada solat subuh dan solat witir pada malam 16 hingga akhir bulan Ramadhan.

* Sunat Hai’ah ( هيئة ) – sunat-sunat hai’ah juga telah menjadi amalan ketika mengerjakan solat. Sunat-sunat hai’ah ini ialah;

1. Mengangkat kedua belah tangan sehingga ibu jari bersetentangan dengan dua telinga pada 4 tempat;

Ketika takbiratul ihram.

Ketika hendak ruku’.

Ketika i’tidal.

Ketika bangun berdiri sesudah membaca tahiyyat awal.

2. Meletakkan kedua belah tangan di bawah dada ketika berdiri, tangan kanan di atas memegang pergelangan tangan kiri.

3. Membaca doa iftitah selepas takbiratul ihram.

4. Membaca ta’awuz sebelum membaca Al-Fatihah.

5. Membaca “Amin” أمين sesudah membaca Fatihah.

6. Membaca surah atau ayat-ayat Al-Qur’an pada rakaat pertama dan kedua selepas membaca Al-Fatihah.

7. Menguatkan suara bacaan Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua pada solat Maghrib, Isya’ dan Subuh kecuali ma’mum.

8. Membaca takbir pada tiap-tiap kali beralih dari satu rukun ke satu rukun  fi’li yang lain.

9. Membaca ,

Ertinya : Allah mendengar orang yang memujinya.

Ketika bangkit dari ruku’ dan mengucap ,

Ertinya : Wahai tuhan kami, bagiMu segala pujian.

Setelah berdiri lurus.

10. Meletakkan kedua tapak tangan pada kedua lutut ketika ruku’.

11. Membaca tasbih ketika ruku’ dan sujud.

(Ketika ruku’)

(Ketika sujud)

12. Meletakkan tangan kanan di atas peha kanan dan tangan kiri di atas peha kiri ketika membaca tahiyyat, jari kiri diluruskan dan jari kanan digenggam kecuali jari telunjuk. Jari telunjuk digerakkan sedikit ke atas ketika membaca “illallah” (إلا الله).

13. Duduk iftirasy pada seluruh duduk solat iaitu menduduki tapak kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan anak-anak jarinya mengadap kiblat kecuali duduk tahiyyat akhir.

14. Duduk tawarru’ iaitu duduk bersimpuh pada tahiyyat akhir kaki kiri dibaringkan di bawah kaki kanan, punggung didudukkan ke lantai dan kaki kanan ditegakkan, anak-anak jarinya mengadap kiblat.

15. Memberi salam yang kedua.

16. Memalingkan muka ke kanan semasa memberi salam yang pertama dan ke kiri semasa memberi salam yang kedua.

BILANGAN RAKA’AT DAN WAKTU SOLAT FARDHU SERTA LAFAZ DAN NIATNYA

 1. Solat fardhu Subuh – 2 raka’at. Waktunya iaitu mulai terbit fajar yang kedua hingga terbit matahari. Lafaz serta niatnya;

Ertinya :

“Sahaja aku solat fardhu Subuh , dua raka’at tunai kerana Allah Ta’ala.”

 1. Solat fardhu Zohor – 4 raka’at. Waktunya mulai dari gelincir matahari hingga bayang – bayang sesuatu sepanjang dirinya. Lafaz serta niatnya;

Ertinya :

“Sahaja aku solat fardhu Zohor, empat raka’at tunai kerana Allah Ta’ala.”

 1. Solat fardhu Asar – 4 raka’at. Waktunya  mulai dari bayang – bayang sesuatu melebihi panjang dirinya sehingga terbenam matahari. Lafaz serta niatnya;

Ertinya :

“Sahaja aku solat fardhu Asar, empat raka’at tunai kerana Allah Ta’ala.”

 1. Solat fardhu Maghrib – 3 raka’at. Waktunya mulai dari terbenam matahari hingga hilang warna merah di langit  tempat matahari terbenam. Lafaz dan niatnya;

Ertinya :

“Sahaja aku solat fardhu Maghrib, tiga raka’at tunai kerana Allah Ta’ala.”

 1. Solat fardhu ‘Isya` – 4 raka’at. Waktunya mulai dari hilang warna merah di tempat matahari terbenam sehingga terbit fajar sadiq (fajar kedua). Lafaz serta niatnya;

Ertinya :

“Sahaja aku solat fardhu ‘Isya`, empat raka’at tunai kerana Allah Ta’ala.”

 1. Solat fardhu Juma’at (bagi lelaki yang memenuhi syarat-syarat tertentu) – 2 raka’at berjama’ah. Waktunya ialah pada waktu solat fardhu Zohor (pada hari Juma’at). Lafaz serta niatnya;

Ertinya :

“Sahaja aku solat fardhu Juma’at, dua raka’at imam / ma`mum kerana Allah Ta’ala.”

PERKARA-PERKARA YANG MEMBATALKAN SOLAT

Seseorang yang sedang solat akan batal solatnya apabila berlaku salah satu dari sebab-sebab yang berikut;

 1. Berhadas – samada hadas besar atau kecil. Misalnya keluar mani atau terkentut.

 2. Terkena najis, kecuali najis kering yang dibuang dengan segera dengan tidak memegang atau mengangkatnya.

 3. Membiarkan aurat terbuka, misalnya kain terselak.

 4. Berkata-kata dengan sengaja.

 5. Makan atau minum walaupun sedikit.

 6. Bergerak 3 kali berturut-turut.

 7. Melompat atau memukul dengan kuat.

 8. Menambah rukun solat (fi’li) dengan sengaja seperti menambah sujud dan sebagainya.

 9. Berniat memutuskan solat atau berubah fikiran hendak memutuskannya atau menggantung memutuskannya dengan ssesuatu sebab, misalnya akan memutuskan solat jika hujan turun.

 10. Berpaling ke arah lain dari kiblat, kecuali solat sunat atas kenderaan bagi orang musafir dan solat syiddatul khauf.

 11. Murtad, iaitu keluar dari agama Islam.

PERBEZAAN ANTARA SOLAT LELAKI DENGAN SOLAT PEREMPUAN

Terdapat 6 perkara yang berbeza ketika mengerjakan solat di antara solat lelaki dengan solat perempuan;

 1. Semasa takbiratul ihram, lelaki mengangkat dua tangan hingga nampak ketiak dan tinggi hingga kedua ibu jari setentang dengan cuping telinga. Manakala perempuan mengangkat kedua belah tangan hingga hujung jari setentang dengan cuping telinga.
 2. Semasa ruku’ dan sujud, lelaki merenggangkan kedua lengannya daripada lambungnya, tetapi perempuan merapatkan kedua lengan dengan kedua lambungnya.
 3. Semasa ruku’ dan sujud, lelaki mengangkat perutnya daripada kedua pehanya, tetapi perempuan merapatkan perutnya dengan pehanya.
 4. Bacaan dalam solat, lelaki menyaringkan suara bacaan pada tempat yang nyaring, tetapi perempuan memperlahankan bacaannya ketika ada lelaki yang ajnabi (bukan muhrim) berhampiran dengannya.
 5. Apabila memperingatkan sesuatu ketika solat berjemaah (ketika imam lupa sesuatu) , lelaki hendaklah mengucapkan tasbih (subhanallah) manakala perempuan hendaklah menepuk tangan kanan ke atas belakang tapak tangan kiri.
 6. Aurat ketika solat, bagi lelaki dan hamba perempuan, aurat yang wajib ditutup ialah anggota badan antara pusat hingga ke lutut, manakala perempuan  ialah seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan tapak tangan.

Sujud Sahwi

Semua yang tersebut di atas, kendati dihimpun ke dalam istilah “sunnah”, namun, masing-masing memiliki tingkatan yang berbeza, mengingat empat diantaranya, bila tidak dikerjakan kerana lupa, boleh diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi artinya sujud kerana terlupa mengerjakan sesuatu yang sunnah atau hal yang salah lainnya tanpa sengaja. Umpamanya lupa mengerjakan tahiyyat awal, lupa membaca ayat atau surat pada rakaat pertama atau kedua, lupa tentang bilangan solat dan sebagainya. Menurut Al Gazhali, empat hal yang dapat digantikan dengan melakukan sujud sahwi tersebut yaitu satu di antaranya termasuk perbuatan dan tiga lainnya termasuk bacaan.

Yang termasuk perbuatan ialah duduk (setelah dua kali sujud pada rakaat kedua solat Zhuhur, Asar, Maghrib dan Isya’) untuk membaca tasyahud. Duduk seperti ini berpengaruh pada susunan bentuk solat bagi siapa yang menyaksikannya. Sebab, dengan itu, dapat diketahui apakah solat tersebut ruba’iyyah (terdiri atas empat rakaat) atau bukan. Tidak seperti sunnah mengangkat tangan ketika takbir, misalnya, sebab hal itu tidak mempengaruhi susunan bentuk solat. Itu pula sebabnya, sunnah ini (yakni duduk untuk tasyahud pertama) disebut ba’dh (kata tunggal dari ab’adh) yang bererti bagian. Apabila seseorang tidak mengerjakan ab’adh, dianjurkan dengan sangat agar ia menggantinya dengan sujud sahwi.

Adapun bacaan-bacaan sunnah dalam solat, semuanya tidak digantikan dengan sujud sahwi, kecuali tiga (yaitu yang termasuk ab’adh):

 1. Qunut

 2. Bacaan tasyahud pertama

 3. Salawat untuk Nabi Muhammad s.a.w. pada tasyahud pertama.

Tidak termasuk di dalamnya takbir-takbir perpindahan (dari satu ruku ke ruku lainnya), bacaan-bacaan dalam ruku, sujud dan i’tidal dari kedua-duanya. Hal ini disebabkan ruku dan sujud adalah gerakan yang memiliki bentuk khas, berbeda dengan gerakan-gerakan biasa. Dengan mengerjakannya, dapat diperoleh makna ibadah, walaupun tanpa membaca zikir apa pun dan tanpa takbir-takbir perpindahan. Tanpa zikir-zikir itu pun, bentuk ibadah shalat – dengan melakukan gerakan ruku’ dan sujud – tetap tidak akan batal atau hilang. Lain halnya dengan duduk untuk bertasyahud pertama. Ia tadinya merupakan gerakan biasa (yakni, yang juga dilakukan di luar solat). Tetapi, kini, sengaja diperpanjang untuk diisi dengan bacaan tasyahud. Maka, meninggalkannya akan menimbulkan perubahan cukup besar dalam susunan bentuk solat.

Sebaliknya, meninggalkan bacaan doa istiftah, atau pun surah, tidak menimbulkan perubahan, mengingat bahawa rukun berdiri dalam solat telah cukup diisi dengan bacaan Al Fatihah, sehingga dapat dibezakan dengan berdiri secara biasa. Dengan alasan itu pula, bacaan doa setelah tasyahud terakhir tidak digantikan dengan sujud sahwi.

Bacaan qunut pun, pada dasarnya, tidak layak digantikan dengan sujud sahwi, namun, disyariatkannya perpanjangan ruku i’tidal, pada solat Subuh, adalah semata-mata untuk diisi dengan bacaan do’a qunut itu. Maka, sama halnya seperti rukun duduk untuk tasyahud pertama. Ia adalah perpanjangan dari duduk istirahat, guna diisi dengan bacaan tasyahud.

Cara melakukan Sujud Sahwi

Sujud sahwi dilakukan pada penghujung rakaat yang terakhir, iaitu sesudah tahiyyat dan sebelum salam. Bersujud sambil mengucapkan “Allaahu Akbar” dan dalam sujud membaca:

Subhaanalladzi laa yanaamu walaa yansaa (3x)

Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa”

Bila yang terlupakan itu salah satu rukun solat, yang tidak bisa dibetulkan seketika, maka solatnya tidak sah, dan solatnya harus diulang kembali. Tetapi bila yang terlupakan itu rakaat, misalnya solat Isya yang mestinya 4 rakaat , hanya 3 rakaat, maka sesudah memberi salam, tanpa diselingi dengan atau perbuatan lain, segeralah ia berdiri dan tambahlah rakaat yang tertinggal itu. Rakaat tersebut tetap diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, kemudian anda lengkapi dengan sujud sahwi.

Bila di dalam solat timbul keraguan tentang jumlah rakaat maka ambillah jumlah rakaat yang sedikit lalu yakinlah dengan itu (Misalnya bila kita lupa apakah sudah empat rakaat atau baru tiga rakaat, maka ambilah keputusan bahawa itu rakaat yang ketiga. Lalu lanjutkan solat dan tambahkan yang kurang).

Terlupa Mengerjakan Solat

Bila seseorang terlupa mengerjakan solat, baik kerana tertidur atau kerana lain hal, maka hendaklah ia segera mengerjakannya seketika tersedar. Misalnya, kerana ketiduran, sehingga waktu solat subuh sudah habis. Maka ketika ia terbangun, segeralah berwudhu’ dan tunaikanlah solat subuhnya. Solat tersebut bukan qadha (membayar hutang), tetapi solat dengan sesungguhnya. Allah s.w.t. akan memaafkan kerana ia terlupa. Begitu pula bila peristiwa serupa lainnya terjadi secara tidak sengaja.

Sujud Tilawah

Sujud Tilawah dapat dilakukan apabila seseorang membaca ayat Al Qur’an dan tiba pada tempat-tempat yang dianjurkan bersujud, baik dalam solat atau diluar solat. Dalam sujud dianjurkan membaca:

Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wasyaqqa sam’ahu wabasharahu bihawlihi waquwwatihi.

“Aku bersujud kepada Allah yang menciptakannya, memberikan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaan dan kekuatan-Nya“.

Bila sujud tilawah dilakukan di luar solat, pembaca ayat yang ditentukan melakukan sujud Tilawah, maka pendengar (menyaksikan) dianjurkan ikut bersujud; bila mereka tidak ikut bersujud, maka tidak akan berdosa baginya.

Bila dalam solat berjamaah dan Imam bersujud Tilawah, maka makmum wajib ikut bersujud, bila makmum tidak bersujud, maka gugurlah kedudukan sebagai anggota solat berjamaah.

Wirid-wirid Sesudah Solat

Perlu diketahui bahawa semua bacaan (dzikir dan do’a) sesudah solat, hukumnya adalah sunat yang dianjurkan (sunnat muakkad), bukan wajib.

Bacaan dzikir dan doa tersebut antara lain:

1. Astaghfirullaahal ‘azhiim (3x)

Saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung

2. Allaahumma antas salaam, wa minkas salaam, tabaarakta yaa dzal jalaali wal ikraam

Ya Allah, Engkau Maha Sejahtera, dan dari-Mu lah kesejahteraan, Maha Berkat Engkau ya Allah, yang memiliki kemegahan dan kemuliaan

3. Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalah, lahul mulku walahul hamdu, wahuwa ‘alaa kulli syai in qadiir

Tidak ada Tuhan selain Allah saja, Dia Sendiri-Nya, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya lah kerajaan dan pujian dan Dia berkuasa atas segala-Nya.

4. Allaahumma laa maani’a limaa a’thaita walaa mu’thiya limaa mana ‘ta walaa yanfa’u dzal jaddi minkal jaddu

Ya Allah, tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi pemberian-Mu, dan tak ada pula sesuatu yang dapat memberi apa-apa yang Engkau larang, dan tak ada manfaat kekayaan bagi yang mempunyai, kebesaran bagi yang dimilikinya, kecuali kekayaan dan kebesaran yang datang bersama ridha-Mu

5. Membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, yaitu:

Subhaanallah (33x) “Maha Suci Allah

Alhamdulillah (33x) “Maha terpuji Allah

Allahu Akbar (33x) “Allah Maha Besar

La ilaaha illallaahu wahdaahu laa syariikalah, lahul mulku walahul hamdu wahuwa ‘alaa kulli syai in qadiir (1x)

Tidak ada Tuhan selain Allah, sendiri-Nya; tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya lah kerajaan dan pujian. Dia Maha Kuasa atas segala-galanya.

6. Surah Al Ikhlas dan surah Al Mu’awwidzatain (iaitu surah Al Falaq dan An-Nas)

a. Surah Al Ikhlash:

b. Surat Al Falaq

c. Surah An Nas

7. Ayatul Kursiy (Surah Al Baqarah 255)

Dzikir-dzikir tersebut di atas boleh biasa digunakan setelah melakukan sOlat fardhu, atau dipilih beberapa diantaranya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Atau, boleh juga dzikir-dzikir yang lain, asalkan sesuai dengan malan Rasulullah SAW.

8. Do’a-do’a Sesudah SOlat

a. Allaahumma innii as-alukal jannah, Allahumma ajirnii minannaar (7x)

(Ya Allah, sesungguhnya aku memohon surga kepada-Mu, ya Allah, bebaskan aku dari siksa neraka.)

b. Allaahumma ashlih lii diiniyallati huwa ‘ishamatu amrii, wa ashlih lii dunyayallatii ja’alta fiihaa ma’assyii

(Ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku yang menjadi pegangan urusanku, dan perbaikilah bagiku duniaku yang padanya Engkau jadikan penghidupanku.)

c. Allaahumma ‘aafinii fii badanii, Allaahumma ‘aafinii fii sam’ii, Allaahumma ‘aafinii fii basharii, Allaahumma innii a’uudzu bika minal kufri wal faqri, Allaahumma innii a’uudzu bika min ‘adzaabil qabri, laa ilaaha illaa anta.

(Ya Allah, afiatkanlah badanku. Ya Allah, ‘afiatkanlah pendengaranku. Ya Allah, ‘afiatkanlah penglihatanku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari siksa kubur, tidak ada Tuhan selain Engkau.)

d. Allaahumma inni a’uudzu bika minal bukhli, wa a’uudzu bika minal jubni, wa a’uudzu bika min an uradda ilaa ardzalil ‘umur, wa a’uudzu bika min fitnatid dunya, wa a’uudzu bika min ‘adzaa bil qabri.

(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari ketakutan. Aku berlindung kepada-Mu dari seburuk-buruk usia. Aku berlindung kepada-Mu dari bencana dunia. Dan aku berlindung kepadaMu dari siksa kubur.)

e. Allaahummaghfirli dzunuubii wa khathaayaayaa kullaahaa. Allaahumma ‘isynii, wajburnii, wahdinii liahsanil a’maali wal akhlaaqi, innahu laa yahdi li ahsanihaa illa anta, washrif ‘annii sayyi-ahaa innahu laa yashrifu sayyiahaa illa anta.

(Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahanku. Ya Allah, segarkanlah badanku, cukupilah aku, dan tuntunlah aku sebaik-baik amal dan akhlak, sesungguhnya tidak ada yang dapat menuntun kepada yang terbaik melainkan hanya Engkau, dan hindarkanlah aku dari seburuk-buruk amal, kerana sesungguhnya tidak ada yang dapat menghindarkanku dari seburuk-buruknya melainkan hanya Engkau.)

f. Yaa muqallibal quluub, tsabbit qalbii ‘alaa diinika

(Ya Allah yang membolak-balikkan hati, mantapkanlah hatiku dalam memeluk agama-Mu.)

Doa-doa di atas boleh dibaca semuanya sesudah solat, atau dipilih di antara doa yang disukai dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Boleh juga membaca doa-doa yang lain, tentunya doa yang terbaik ialah yang berasal dari Nabi Muhammad s.a.w. atau dari para Nabi Allah yang lain.

Bila ada keperluan dengan suatu hajat kepada Allah s.w.t. dan anda tidak mengerti doa aslinya, maka tidak ada salahnya berdoa dengan bahasa yang difahami sendiri.

Sebaiknya setiap berdoa jangan meninggalkan kesempatan buat mendoakan ibu dan bapa kita sebagai orang tua yang patut dihormati:

Rabbighfirlii wa liwaalidayyaa warhamnii warhamhumaakamaa rabbayaanii shaghiira.

(Oh Tuhan, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, kasihanilah aku dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka mengasihiku diwaktu kecil.)

Dianjurkan pula memintakan ampun bagi para sahabat, kaum keluarga serta kaum muslimin dan muslimat, khususnya orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita.

Lebih lanjut, Nabi Muhammad s.a.w. menganjurkan supaya kita membaca doa sesudah tahiyyat, sebelum salam, yang berbunyi:

Allaahummaghfirlii maa qaddamtu wama akhkharartu wa anta’alamu bihi minnii, antal muqaadimu wa antal muakhkhiru, laa ilaaha illaa anta.

(Ya Allah, ampunilah dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, dan apa-apa yang aku rahsiakan dan yang aku nyatakan. Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Engkaulah yang terdahulu dan Engkaulah yang terakhir, tiada Tuhan selain Engkau.)

Dianjurkan sebagaimana diajarkan Rasulullah s.a.w. kepada Abdullah bin Mas’ud, supaya sesudah tahiyyat dan sebelum salam meminta kebajikan dunia dan akhirat.

Wallahu a’lam


Sumber : 1. Panduan Lengkap Ibadah Solat – Hj Johari Hj Alias, Darul Nu’man.

2. Panduan Lengkap sembahyang

3. Seputar Masalah Shalat – Ustadz Abu Rosyid Ash-Shinkuaniy

Advertisements