Pendedahan terhadap perokok pasif adalah berkait dengan bertambah kelaziman penyakit pulmonari menghalang yang kronik (Chronic Obstructive Pulmonary Disease – COPD). Persatuan ini boleh menyebabkan 1.9 juta kematian berlebihan di kalangan orang yang tidak pernah menjadi perokok di China. Ini ialah kesimpulan-kesimpulan penulis-penulis satu artikel dalam edisi minggu ‘The Lancet’.

Dr Peymane Adab dan Professor K K Cheng, Universiti Birmingham, UK dan rakan-rakan sekerja dari Sekolah Kesihatan Awam Hong Kong dan Guangzhou Hospital yang ke-12 data terpakai daripada Guangzhou Biobank Cohort Study untuk melakukan penyelidikan mereka. Mereka telah melakukan kajian terhadap 20,430 orang lelaki dan wanita lebih umur 50 tahun yang diambil antara 2003 – 06. Sejumlah 15,379 orang yang tidak pernah merokok telah dimasukkan dalam analisis ini.

Mereka menemui bahawa orang yang terdedah kepada perokok pasif tahap-tahap tinggi (bersamaan 40 jam seminggu untuk lebih daripada lima tahun) adalah pada purata 48% lebih berkemungkinan untuk mengembangkan COPD. Di sana terdapat Persatuan-persatuan yang penting antara yang telah melaporkan gejala-gejala pernafasan dan pertambahan pendedahan perokok pasif (16% risiko bertambah untuk sebarang simptom).

Lebih dari 60% orang dewasa di China tidak pernah merokok, dan beberapa sekatan wujud untuk mencegah paras-paras tinggi perokok pasif. Penulis-penulis membuat kesimpulan, “Jika anggaran-anggaran risiko kita adalah benar, dan anggapan corak pada kadar kematian dan pendedahan perokok pasif semasa berterusan,terhadap 240 juta orang yang berumur 50 ke atas yang hidup hari ini di China, pendedahan tinggi terhadap perokok pasif akan mengakibatkan kira-kira 1.9 juta kematian berlebihan daripada COPD di kalangan individu yang tidak pernah merokok.”

“Penemuan ini mempunyai implikasi serius untuk kesihatan penduduk, perkhidmatan kesihatan, dan ekonomi, dan meminjam sokongan lanjut untuk tindakan keras untuk melarang merokok di tempat-tempat awam dan tempat kerja, dan untuk menambah ketersediaan pemberhentian perkhidmatan perokok di rantau ini.”

Dipetik dari berita oleh Lancet

Advertisements