Dengan beberapa negara berhadapan dengan satu kenaikan yang belum pernah berlaku dalam kes-kes denggi tahun ini, kira-kira 75 peratus populasi dalam rantau Asia-Pacific adalah terdedah pada risiko memperolehi penyakit itu. Organisasi Kesihatan Dunia (World Health Organization – WHO) telah menyatakannya.

Indonesia dilaporkan lebih 100,000 kes, yang mana 10 peratus peningkatan daripada tahun lepas manakala Myanmar telah mencapai 33 peratus peningkatan, dilaporkan 11,577 buah kes setakat ini dan Thailand 40,258 buah kes, satu penambahan 27 peratus.

Bhutan dilaporkan kejadian pertamanya dalam tahun 2004 dan telah dilihat suatu pertambahan beransur-ansur dalam bilangan sementara Nepal dilaporkan kejadian pertamanya dalam tahun 2006, anggota badan dunia itu memberitahu.

“Ia adalah kritikal bagi negara-negara untuk menguatkan sistem-sistem kesihatan mereka untuk diramalkan, pengesanan awal, kesediaan dan respon awal untuk wabak-wabak denggi,” kata Samlee Plianbangchang, Pengarah Wilayah Asia Tenggara WHO.

Negara-negara mesti melaksanakan satu strategi nasional yang akan menghapuskan tempat-tempat pembiakan vektor nyamuk dan kerajaan mesti juga menyokong lebih masyarakat mobilisasikan program-program yang menekankan keperluan untuk perubahan tingkah laku, dia menambah.

“Kejayaan setiap pencegahan denggi dan kawalan program ialah mungkin hanya jika semua orang terlibat dalam usaha-usaha ini, termasuk individu, keluarga, kumpulan sokongan masyarakat, kumpulan-kumpulan tolong diri, organisasi bukan kerajaan, pihak berkuasa tempatan dan pegawai kesihatan,” dia mengesahkan.

Laporan dari ddinews

Advertisements