Menjadi suami isteri yang baru merupakan kondisi yang berbeda sama sekali dibanding ketika masih bujang. Menjadi suami isteri bererti bertemunya dua watak, perasaan, keinginan, kebiasaan, dan kesenangan yang berbeda. Maka yang harus dilakukan adalah berupaya untuk saling memahami dan menyesuaikan diri serta membuat kesepakatan yang sama untuk tujuan sebuah keluarga.

Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang dibangun di atas tujuan mencari redha Alloh subhanahu wa ta’ala dan masing-masing pasangan memahami tugas, peranan, fungsi, hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya di dalam rumah tangga.


A. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI

Setiap orang tua mempunyai hak atas anaknya. Demikian pula seorang anak mempunyai hak atas ayahnya. Kewajiban-kewajiban seorang Ayah adalah:

 • Mendapatkan calon ibu yang sholihah yang akan mengandung, menyusui dan mendidik putera-puterinya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memberitahukan bahawa biasanya suami itu memilih wanita yang ingin dijadikan isteri dengan empat alasan, kerana kecantikkannya, nasabnya, hartanya dan agama-nya dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengajarkan agar calon suami menitikberatkan pada faktor agama.

 • Seorang suami mengerti cara menggauli isterinya.

  • Seorang suami ketika awal menemui isterinya hendaklah berdo’a meminta kebaikan dari isteri yang diberikan-Nya, lalu meletakkan tangannya di atas ubun-ubun kepala isterinya dengan berdoa:
   اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِمَاجَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَاجَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

  • Kemudian sholat bersamanya dua raka’at.

  • Selanjutnya ia mendatangi isterinya dengan menyenangkan hati isterinya, sehingga suasana nyaman, hangat, dan indah berkesan.

  • Jika ia hendak mendatanginya, maka hendaklah ia (suami) berdo’a,
   اَلّلهُم جَنِّبْنَا الشّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا
   “Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaithan dan jauhkanlah syaithon dari apa-apa yang Engkau rezeki kan kepada kami.”
   Apabila sang suami telah mencapai kepuasan, maka hendaklah ia menunggu sampai sang isteri mencapai kepuasannya.

  • Suami tidak memaksa ketika sang isteri sedang tidak tenang hatinya atau sedang kelelahan kerana seharian mengurus rumah dan anak.

   

 • Suami mendorong isteri untuk memperbanyak kelahiran atau mempunyai anak. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai banyak anak (subur), kerana aku bangga dengan sebab banyaknya kalian di hadapan para nabi nanti pada hari Kiamat.” (HR. Ahmad No: 13594)

 • Memimpin anak-anak dan isterinya, menjadi orang yang dituakan, hakim, sekaligus pendidik, sehingga tidak ada anggota keluarga yang menyimpang akhlak dan adabnya.
  Firman Alloh Subhanahu wa Ta’ala, “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh kerana Allah Subhanahu wa Ta’ala telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan kerana mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.” (QS. An-Nisa, 4:34)

  “Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Di dalamnya ada malaikat yang kasar lagi bengis yang tidak mengingkari terhadap apa yang diperintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS.At-Tahrim:6)

  Biasakan dirimu dengan ketaatan dan kebaikan, kemudian ajarkan kepada anak-anak dan isterimu kebaikan dan ketaatan itu.

 • Memberi nafkah dengan memberikan makanan yang halal, pakaian dan tempat tinggal.
  Firman Allah, “Hendaknya orang yang mempunyai keleluasaan itu memberikan nafkah sesuai dengan keleluasaannya.” (QS: At-Thalaq: 7)

 • Nabi S.a.w; bersabda,
  دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِيْنَارٌ تَصَدَقْتَ بِهِ عَلى مِسْكِيْنٍ وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهٌ عَلى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلى أَهْلِكَ
  “Satu dinar yang kamu belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta’ala, satu dinar yang kamu belanjakan untuk (membebaskan) seorang budak, satu dinar yang kau sedekahkan kepada orang miskin dan satu dinar yang kamu belanjakan untuk keluargamu, maka yang terbesar (pahalanya) adalah dinar yang kamu belanjakan untuk keluargamu.” (HR. Imam Muslim dari Abu Hurairoh Radhiallahu ‘anhu No: 995)

 • Menyediakan rumah atau tempat tinggal untuk isteri dan anaknya.

 • Menjadi teladan bagi anak dan isteri dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Alloh Subhananu wa Ta’ala. Dalam bimbingan suami yang sholih dan isteri yang sholihah sangat memungkinkan bagi anak-anak untuk membesar dan berkembang dalam suasana yang baik dan penuh keimanan.

 • Menghormati orang tua dan keluarga isteri serta kerabatnya. Sebab bila seseorang menikah, dia bukanlah menikah dengan isterinya saja, tetapi dia juga mengambil saudara dan kerabat isterinya sebagai saudara dan kerabatnya yang harus disayangi juga.

 • Menganjurkan dan mengghairahkan isteri untuk meningkatkan wawasan dan keilmuan. Menghadiri majlis ilmu dan mempelajari ilmu yang sesuai dengan kudrat wanita, dengan tetap memperhatikan keamanan dan tidak adanya ikhtilat dengan laki-laki.

 • Menyediakan waktu khusus bagi isteri dan mendengarkan keluhan-keluhannya. Menghargai pekerjaan rumahnya dan pemeliharaan anak-anaknya. Jika mengetahui ia melakukan kekeliruan tidak segera mencelanya, tetapi menasihatinya dengan cara yang baik.

 • Tidak mencelanya mahupun membanding-bandingkannya dengan wanita lain yang lebih baik. Sebab kita pun sangat tidak senang, jika dibanding-bandingkan dengan orang lain, kerana setiap orang punya kekurangan dan kelebihan, demikian juga sang isteri.

 • Mengajak isteri dan anak-anak mengunjungi orang-orang sholih untuk mencontohi mereka. Mengunjungi guru dan meminta nasihat darinya.

 • Mengajak isteri dan anak-anak untuk sesekali mengisi liburan dengan rekreasi ke tempat yang sejuk dan menyegarkan fizik dan fikiran. Mengadakan permainan yang menggembirakan seperti olah raga dan bermain kejar-kejaran dengan isteri dan anak-anak.

 • Memberikan hadiah yang mendidik kepada isteri dan anak jika melakukan sesuatu yang baik. Tidak mengukur hadiah dari mahalnya harga, tetapi dari perhatian yang tepat, saat yang sesuai dan disaat mereka terlihat mengharapkan perhatian.

 

B. HAK DAN KEWAJIBAN ISTERI

Hak isteri adalah:

 • Mendapatkan perlakuan yang lembut dan kasih sayang dari suaminya.

 • Menerima nafkah lahir dan bathin yang baik.

 • Dihargai dan mendapat bimbingan dengan ilmu dan akhlak yang mulia.

 • Mendapatkan rumah yang aman.

 • Dibantu dan ditolong jika mendapat kesulitan.

 • Dilindungi dari orang-orang yang bisa menyakitinya, baik perasaan mahupun fikirannya.


Rasulullah Shollalallahu ‘alaihi wa sallam mengingatkan kepada para suami,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya.” (HR.Ibnu Majah, At-Tirmidzi)

Kewajiban isteri di rumah tangga yakni:

 • Menta’ati suami selama hal itu bukan perbuatan maksiat.

 • Senantiasa menetap di rumah dan jika ke luar rumah dengan izin suami.

 • Jika berpuasa sunnah dengan izin suami jika suami di rumah.

 • Menjaga rumah dan harta suami serta dirinya ketika suami tidak ada di sisinya.

 • Hendaknya selalu bersyukur dan berterima kasih atas pemberian suami kepadanya dan senantiasa mendo’a-kannya.

 • Berbuat baik kepada keluarga suami dan kerabatnya.

 • Berhias untuk sang suami.

 • Memberikan waktu khusus bagi suami untuk keperluannya.

 • Tidak memberikan harta, kecuali atas izin suaminya.

 • Tidak menyebarkan rahsia suami dan menceritakan aibnya kepada orang lain.

 • Apalagi tentang hubungan suami isteri, kerana hal ini termasuk perkara yang sangat dilarang oleh syari’at.

 • Tidak menuntut cerai kepada suami tanpa alasan yang dibenarkan syari’at sebab nantinya ia akan diharamkan mencium bau surga.
  أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا مَا بَأْسَ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ
  “Wanita manapun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan (yang benar) maka haram baginya (mencium) bau syurga”. (HR. Ahmad, Abu Daud, At-Turmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ad Darimi, Al-Baihaqi, Al-Hakim)

 • Redha dan ikhlas mengandung anak, menyusuinya selama dua tahun penuh dan memelihara serta mendidiknya sampai anaknya mencapai usia dewasa.

 • Menyenangkan suaminya ketika di rumah, memberikan pelayanan yang baik, dan mencari keredhaannya dengan memohon masuk syurga kepada Allah Ta’ala.
  Rasulullah Shollalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
  أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا رَاضٍ عَنْهَا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ
  “Setiap wanita yang meninggal dunia sedang suaminya redha kepadanya, maka dia masuk syurga.” (HR. Ibnu Majah 1854 dan At-Turmudzi 1161).

 • Tidak menyakiti suami.

 • Suami yang beriman dan beramal sholih ditunggu oleh bidadari di syurga. Dari Muaz bin Jabal Radhiallahu ‘anhu dari Nabi Shollallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia, melainkan berkata isterinya dari bidadari di syurga, “Janganlah menyakitinya, semoga Alloh Subhanahu wa ta’ala mencelakakanmu kerana sesungguhnya ia hanya sementara menemanimu dan akan meninggalkanmu untuk kembali kepada kami.” (HR. At-Turmudzi 1174, Ahmad 5/242, Hadits hasan).

 • Menjaga diri dan harta suaminya ketika suami tidak berada di rumah.

C. HAK BERSAMA SUAMI ISTERI

 • Mensyukuri pernikahan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa ta’ala yang menjadikan halal dan sah sebagai suami isteri.

 • Menjaga amanah berupa anak-anak. Mendidik dan merawat anak-anak semoga menjadi insan yang bertaqwa dan berbuat yang terbaik bagi kedua orang tuanya.

 • Bersama-sama menciptakan rumah tangga Islami. Kebiasaan dan keteladan yang baik dari orang tua akan ditiru oleh anak-anak mereka. Itulah akhlakul karimah dan merupakan cara memberikan pendidikan yang paling efektif.

 • Saling melindungi dan menjaga rahsia masing-masing. Sehingga kelemahan menjadi hilang dan kebaikan semakin tampak. Rumah tangga penuh dengan kedamaian dan keharmonisan serta kasih sayang. Rasul mengingatkan sebaik-baik kalian (para suami) adalah yang paling baik terhadap isterinya. Sebaik-baik wanita sholihah adalah yang taat dan melayani suami dan selalu membantunya dalam urusan akhirat dengan ikhlas.


لَوْكُنْتُ آمِرًا بَشَرًا يَسْجُدُ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

“Seandainya saya diperintahkan manusia untuk sujud terhadap sesama nescaya saya akan memerintahkan kaum wanita untuk sujud kepada suaminya”. (HR. Ibnu Abi Syaibah dan Ahmad)

Hal itu menunjukkan betapa besarnya nilai ketaatan wanita terhadap suaminya.

 

 

Sumber : http://www.alsofwah.or.id

Advertisements