Kemasinan laut datang daripada mineral lebur, terutamanya natrium, klorin, sulfur, kalsium, magnesium, dan potassium, kata Galen McKinley, seorang profesor sains-sains atmosferik dan lautan di UW-Madison.

Hari ini garam lautan mempunyai asal usul purba. Seperti bumi membentuk, gas memuntahkan daripada dalamannya mengeluarkan ion-ion garam yang menjangkau lautan melalui curahan hujan atau tanah meleleh.

“Sekarang, kemasinan lautan adalah pada asasnya tetap. Ion-ion tidak dipindahkan atau dibekalkan dalam satu amaun yang ketara,” McKinley berkata. Pemindahan dan sumber-sumber yang wujud adalah begitu kecil dan takungan adalah begitu besar yang mana ion-ion hanya kekal dalam air. Sebagai contoh, dia berkata, “setiap tahun datang daripada tanah menambah hanya 0.00005 peratus dari jumlah garam-garam lautan.”

Dalam tasik-tasik, kadar penggantian berkaitan yang agak pesat air dan garam-garamnya yang larut mengekalkan air tetap segar – satu titis kecil air dan ion-ionnya akan terus tinggal dalam Tasik Superior untuk kira-kira 200 tahun, berbanding dengan secara kasar 100 ke 200 juta tahun di lautan. “Walaupun jika anda mempunyai sebarang pengumpulan ion dalam sebuah tasik, ia akan dibilas dengan cepat,” McKinley menjelaskan.

Garam-garam lautan, bagaimanapun tidak ada tempat untuk pergi. “Ion-ion yang telah diletakkan di situ lama dahulu telah berjaya melekat di situ,” McKinley berkata. “Di sana ada bukti geologi bahawa kemasinan air adalah untuk sekurang-kurangnya berbilion tahun.”

Laporan kajian dari Universiti Wisconsin-Madison , 7 September 2007

Advertisements