Dari Abu Ayyub ra. “Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. maka Beliau tinggal di rumah Abu Ayyub ra. Rasulullah SAW tinggal di bahagian bawah sedangkan Abu Ayyub di bahagian atas rumah. Ketika malam tiba. Abu Ayyub tersedar bahawa ia tinggal di atas Nabi SAW bererti dirinya berada di antara Rasulullah SAW dan wahyu. Hal itu membuat ia susah untuk tidur. la pun khawatir jikalau ia menggerakkan kakinya dapat meruntuhkan debu-debu sehingga menyusahkan Nabi SAW. Ketika pagi hari tiba maka ia berkata kepada Nabi SAW “Wahai Rasulullah, saya baru tersedar bahawa saya berada di atasmu Dan engkau berada di bawahku. sehingga saya takut bergerak yang menyebabkan jatuhnya debu-debu kepadamu Dan saya pun berada di antara engkau dan wahyu.” Jawab Nabi SAW, “Wahai Abu Ayyub jangan kamu berlebihan, mahukah aku ajarkan kepadamu suatu ucapan yang jika kamu mengucapkannya setiap pagi dan petang, sebanyak sepuluh kali. maka Allah akan memberikan sepuluh kebaikan. menghapuskan sepuluh dosa dan mengangkatmu sepuluh darjat dan kelak pada hari Kiamat engkau akan digolongkan sebagai seorang yang telah mcmbebaskan sepuluh budak. Ucapan itu ialah:

Laa ilaaha illallaahu wahdahulaa syarikalahu …

(Thabrani, Kanzul Ummal, 1/294)

Dari Abu Ayyub katanya,”Ketika beliau tinggal di rumahku maka aku berkata kepadanya, “Demi ayah dan ibuku, sesungguhnya aku merasa tidak enak jika tinggal di atasmu dan engkau berada di bawahku.” Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya lebih mudah bagi kami untuk tinggal di bawah saja, agar memudahkan kami ketika menerima tamu.” (Thabrani)

Suatu ketika tempat airku pecah maka airnya tumpah ke lantai. maka aku bersama isteriku (Ummu Ayyub) segera mengeringkanya dengan kain milik kami padahal kami tidak memiliki lagi selimut lain kecuali itu. dengan perasaan takut dan khawatir air tersebut akan mengenai beliau dan menyusahkannva. Dan setiap hari kami menghidangkan makanan bagi Rasulullah SAW dan jika ada sisa dari makanan tersebut maka kami makan pada bahagian bekas-bekas tangan Rasulullah SAW agar kami mendapat berkat dengan hal itu. Pada suatu malam ketika kami hidangkan makan malam. kami bubuhkan di dalam masakan tersebut bawang. Beliau mengembalikannya kepada kami. Dan kami melihat tidak ada sedikit pun bekas tangan beliau. Maka hal ini kami ceritakan kepada Rasulullah SAW, mengenai makanan kami dan apa sebab beliau tidak mau menyentuh makanan kami sedikit pun Kata Beliau, “Aku dapatkan pada makanan ini bau bawang putih, di sebabkan aku adalah seorang lelaki vang senantiasa berdzikir kepada Allah. maka aku tidak senang bila mulutku tercium bau yang tidak enak. Sedangkan untuk kalian maka silakan kalian memakannya.” (Kanzul Ummal. 5/50)

Advertisements