22. Kisah Nabi Zakaria a.s

.

Nabi Zakaria (Zacharia) – Zakaria ben Yehoiada ben Yusahafat ben Asa ben Abia ben Rehabeam ben Sulaiman (Nabi Sulaiman a.s). Dia dan isterinya, Isya (Hanna) , membaktikan diri untuk menjaga Baitul Maqdis – rumah ibadah peninggalan Sulaiman a.s  di Jerusalem. Dia terus menyeru kaum kerabatnya, orang-orang Yahudi, yang telah meninggalkan ajaran para nabi terdahulu untuk kembali ke ajaran yang benar. Namun ajakannya tak banyak diikuti kaumnya sampai Zakaria berusia lanjut.

Nama Nabi Zakaria a.s disebut sebanyak 13 kali di dalam AlQuran.

Hingga saat itu, Zakaria belum mempunyai anak yang sangat dia dambakan. Dia kemudian mengangkat Maryam (Mary), anak seorang salih bernama Imran. Imran adalah abang Isya, dengan demikian Maryam juga adalah anak saudara isteri Zakaria. Imran dibunuh oleh orang Yahudi lainnya. Maryam yang masih kecil pun diperebutkan banyak keluarga untuk dipungut sebagai anak. Zakaria berhasil mendapatkan Maryam setelah memenangi undian.

Oleh Zakaria, Maryam dibangunkan sebuah kamar / mihrab di Baitul Maqdis. Di sanalah Maryam tinggal dan bermunajat kepada Allah. Kegiatan sehari-hari Maryam adalah membersihkan rumah Allah tersebut. Suatu hari, Zakaria terkejut mendapati buah-buahan di luar musimnya berada di kamar Maryam. Maryam menyatakan pada Zakaria bahawa buah-buahan itu berasal dari Allah.  Kisah lahirnya Maryam dan pemeliharaan Zakaria kepadanya dapat dibaca dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 35 hingga 37 dan 42 hingga 44.

Zakaria terus berdoa agar dikurniai keturunan. “Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khuatir terhadap mawali (orang yang akan mengendalikan dan melanjutkan urusan)-ku sepeninggalanku, sedangkan isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi-Mu seorang putera, yang mewarisiku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya’qub, dan jadikanlah dia, Ya Tuhanku, seorang yang diredhai” (QS 19 : 4-6).

Allah mengabulkan doa tersebut, dan mengkhabarkan akan memberi Zakaria seorang anak. Zakaria sempat terkejut. Bagaimana mungkin dia dan isterinya yang sudah sangat tua dapat dikurniai anak. Zakaria kemudian memohon agar Allah memberi suatu tanda.  “Tanda bagimu ialah bahawa kamu tidak dapat bercakap- cakap dengan manusia selama tiga malam, padahal kamu sihat” (QS 19:10).

Ketika itu diperkirakan Zakaria telah berusia lebih dari 100 tahun. Akhirnya keluarga Zakaria memang dikurniakan keturunan yang akan melanjutkan tugas dakwahnya, yakni Yahya a.s.  Nama tersebut merupakan pemberian langsung dari Allah S.w.t. dan sebelumnya Allah S.w.t. belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan Yahya (Q.19:7). Kelak anak Zakaria inilah yang akan membenarkan firman Allah tentang kedatangan Nabi Isa a.s (Q.3:39).