Pembatas kepalsuan dan kebenaran
Pembatas kepalsuan…
Hosted by eSnips

Download e-book penuh

BAB 9

JESUS ALAIHISSALAM DALAM AL-QURAN

INDIVIDU YANG BERKAITAN DENGAN JESUS

Nabi Zakaria Alaihissalam

Beliau adalah seorang Nabi di kalangan Bani Israel. Walaupun telah lanjut usia namun beliau masih belum dikurniakan anak. Namun beliau tetap yakin dengan ALLah Taala kerana beliau telah melihat tanda-tanda kesesatan kaumnya.

Nabi Yahya Alaihissalam

Beliau adalah anak kandung Nabi Zakaria. Tugas utamanya adalah membaptis orang Yahudi di sungai Jordan untuk membersihkan diri mereka dari dosa yang telah dilakukan. Dia juga membaptis Isa Alaihissalam yang berumur lebih kurang sebaya dengannya.

Imran

Beliau adalah pembesar agama Bani Israel. Isteinya mandul dan telah lanjut usia. Ia telah bernazar jika dikurniakan anak lelaki, ia akan diserahkan untuk menjadi khadam rumah suci Baitul Maqdis. Namun dengan takdir ALLah, beliau telah dikurniakan anak perempuan yang kemudian diberi nama Maryam. Maryam kemudian diasuh oleh Nabi Zakaria.

PERISTIWA KELAHIRAN MARYAM

Ada seorang lelaki bernama Imran yang sama nama ayah Nabi Musa ALaihissalam (Kebiasaan orang dahulu suka menamakan anak mereka dengan nama orang-orang yang soleh di kalangan mereka. Imran ini bukanlah Imran ayah Nabi Musa Alaihissalam). Imran ini mempunyai seorang isteri yang soleh. Kemudian isterinya hamil, dan ketika hamil itu ia bernazar dengan penuh harapan jika dikurniakan anak lelaki ia akan diserahkan menjadi penyelenggara Baitul Maqdis. ALLah Taala telah menyatakan hal ini melalui al-Quran dengan ayat bermaksud, “(Ingatlah) ketika perempuan Imran (Hannah) berkata: Ya Tuhanku, aku bernazar (anak) di dalam perutku (jika lelaki) akan ku persembahkan kepada Engkau (untuk menjadi khadam Baitul Maqdis). Oleh itu terimalah ia daripadaku. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (ali-Imran 3:3: 35).

Namun ia dikurniakan anak perempuan. Isteri Imran agak kecewa, sedangkan tekadnya telah bulat untuk menjadikan anaknya khadm Baitul Maqdis. Sangkaannya masakan sama anak perempuan menjadi khadam seperti lelaki. Namun ia tidak mengetahui bahawa anak perempuannya itu yang dinamakan Maryam, akan mengandungkan manusia luar biasa yang dilahirkan tanpa persetubuhan (suami). Namun ia tetap teguh memegang nazar, Maryam dijadikan juga khadam Baitul Maqdis dengan menyerahkan nasibnya kepada ALLah.  ALLah Taala menjelaskan hal ini melalui Al-Quran telah bermaksud, “Dan apabila telah melahirkan ia berkata: Tuhanku, sesungguhnya akau telah melahirkan anak perempuan. Pada hal ALLah lebih mengetahui yang dilahirkan itu bukanlah sama lelaki seperti perempuan. Dan aku namakan ia Maryam, dan aku memperlindungkannya kepada Engkau dari Syaithan terkutuk” (ali-Imran 3: 3: 36).

ALLah menerima permohonan Hannah itu. Maryam sangat beruntung kerana ia diasuh oleh Nabi Zakaria. Dan bertambah besarlah ia dengan sempurna kerana ia diasuh oleh Nabi yang soleh. Ramai khadam Baitul Maqdis hendak memelihara Maryam. Setelah dijalankan undian pemelihara Maryam jatuh kepada Nabi Zakaria, yang kebetulan pula bapa saudaranya sebelah ibu. Ia ditempatkan di mihrab yakni ruang ibadah khas agama Nabi Musa Alaihissalam. Oleh kerana kesusahan yang dialami oleh Maryam, ALLah mengurniakan kekeramatan kepadanya dengan menurunkan makanan tanpa diusahakannya (Pada pendapat lain mengatakan kerana kasih orang ramai kepada Maryam, berduyun-duyunlah mereka menghanrtar makanan tanpa diketahui Zakaria). ALLAh Taala telah menjelaskan hal ini melalui Al-Quran bermaksud, “Maka ALLah menerima permohonannya (Maryam) dengan baik, dan membesarkannya dengan sempurna dalam asuhan Zakaria. Setiap hari Zakaria masuk ke mihrab di dapati ada makan di sisinya. Zakaria bertanya: Hai Maryam, dari manakah engkau mendapat (makanan) ini? Maryam menjawab: Dari sisi ALLah. Sesungguhnya ALLah memberi rezeki dengan tiada berkira (tanpa bersusah payah mendapatkannya)” (ali-Imran 3: 3: 37).

PERISTIWA KELAHIRAN YAHYA ALAIHISSALAM

Melihat kekuasaan ALLah keatas Maryam (pembesaran yang sempurna dan dikasihi ramai orang) maka Zakaria sedar ALLah pasti mengabulkan jika ia berdoa memohon dikurniakan anak walaupun ia telah tua dan isterinya mandul. Maka ia terus-menerus berdoa di mihrab. Maka datanglah Malaikat menyatakan ALLah Taala akan mengabulkan doanya dengan mengurniakan anak bernama Yahya. Zakaria merasa hairan bagaimana ia akan berlaku kerana ia telah tua dan isterinya mandul (Orang yang telah tua maninya tidak akan berfungsi lagi bagi menjadi anak), dan ia memohon pertunjuk. Maka ALLah Taala memberikan pertunjuk bahawa ia hendaklah berpuasa makan dan minum, tidak bercakap selama tiga hari kerana mensyukuri nikmat yang luar biasa yang akan diterimanya nanti (Tidak bercakap selama tiga hari bukanlah dibisukan seperti kata Bible Lukas. Dan juga bukanlah dibisukan sebagai hukuman tidak percaya kepada kuasa ALLah).

Yahya bererti hidup. Sebelum ia lahir belumlah ada orang yang bernama Yahya. Yahya adalah orang yang pertama membela Isa Alaihissalam dari tuduhan anak zina dari orang ramai kerana kelahirannya yang ajaib tanpa bapa (Membenarkan penciptaan Isa Alaihissalam melalui Firman perintah KUN).

ALLah Taala telah menjelaskan hal ini melalui Al-Quran bermaksud, “Ketika itu berdoalah Zakaria kepada Tuhannya: Ya Tuhanku, kurniakanlah daku seorang anak yang baik dari sisi Engkau. Sesungguhnya Engkau adalah Pendengar Permohonan. Maka menyeru Malaikat ketika ia sedang sembahyang di mihrab: Sesungguhnya ALLah menggembirakan engkau dengan Yahya, yang akan membenarkan kalimah dari ALLah, dan akan menjadi pemimpin dan akan terpelihara, dan seorang Nabi dari kaum yang soleh. Dan Dia berkata: Bagaimana aku akan mendapat seorang anak sedangkan aku telah tua dan isteriku mandul? ALLah berkata: (Ya) demikianlah ALLah berbuat apa yang dikehendakinya. Dia berkata: Ya Tuhanku, berilah aku tanda. ALLah berFirman: Tandanya engkau tidak akan bercakap dengan manusia selama tiga hari kecuali denga isyarat. Dan ingatlah Tuhan engkau sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah petang dan pagi” (ali-Imran 3: 3: 38-41).

PERISTIWA KELAHIRAN ISA ALAIHISSALAM

Peristiwa kelahiran Isa Alaihissalam adalah rentetan dari peristiwa Maryam. ALLah Taala telah mengutus Malaikat untuk memberitahunya bahawa ALLah telah memilihnya melahirkan seorang Rasul yang mulia melalui jalan yang ajaib, tanpa bapa. Dan ALLah akan membelanya dari tuduhan mengandung anak zina, yang akan dialaminya  kelak. Dan adalah satu kemuliaan bagi Maryam kerana dialah satu-satunya ibu di dunia yang dijadikan Tuhan melahirkan anak tanpa sentuhan suami. Sebagaimana fitrah orang yang akan menerima kurniaan yang amat bernilai, Maryam lebih tekun dan semakin memperbanyakkan ibadahnya kepada Tuhan. Firman ALLah Taala dalam al-Quran bermaksud, “Dan (ingatlah) ketika Malaikat berkata: Wahai Maryam, sesungguhnya ALLah telah memilih engkau dan membersihkan engkau (dari tuduhan zina) dan telah memuliakan engkau atas sekelian perempuan di dalam alam. Wahai Maryam, tunduklah kepada Tuhan engkau, dan sujud dan ruku’lah (perbanyakkanlah ibadah dan patuhilah segala perintah Tuhan) bersama-sama orang yang ruku” (ali-Imran 3: 3: 42-43).

Demikianlah janji ALLah Taala untuk membela Maryam agar kemuliaannya (Tanda-tanda kemuliaannya ialah jasad dan rohaninya yang baik, dan ia disayangi semua khadam Baitul Maqdis) tidak tercemar akibat ia melahirkan anak tanpa sentuhan suami. Dan peristiwa ini (Pembelaan ALLah terhadap kemuliaan Maryam dan kelahiran Isa Alaihissalam tanpa bapa) diwahyukan secara langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembelaan ini tidak tersebut di dalam Bible masakini. Ini menyebabkan raja Habsyah Najasyi menginsafi kebenaran al-Quran lalu memeluk Islam apabila Sayyidina Ja’far bin Abu Talib membacakan ayat-ayat surah Maryam ini kepadanya. Firman ALLah Taala di dalam al-Quran, “Demikianlah berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada engkau (Muhammad), dan tidaklah engkau berserta mereka ketika mereka membuang undi untuk memelihara Maryam (maka mustahil Nabi Muahmmad mengetahui peristiwa Maryam dengan terperinci), dan tidaklah engkau bersama mereka ketika mereka berbantah-bantah (berebut-rebut untuk memelihara Maryam)” (ali-Imran 3: 3: 44).

Kemudian ALLah Taala Memerintahkan Malaikat memberitahu Maryam bahawa ia akan mengandungkan seorang anak. Kelahirannya dengan cara luar biasa yakni tanpa melalui seorng ayah. Mendengarkan demikian Maryam hairan bagaimana boleh berlaku ia mengandung tanpa disentuh lelaki dan ia merasa bimbang dituduh berzina. Lalu ia bertanya bagaimanakah ia akan terjadi kerana ia tidak pernah berkahwin. ALLah Taala menjelaskan bahawa Ia Berkuasa menjadikan sesuatu yang kelihatan mustahil pada mata manusia, yakni apabila Ia hendak membuat sesuatu Ia hanya memerintah KUN (Jadilah), maka jadilah apa yang hendak dijadikanNya itu. ALLah juga memberi jaminan bahawa Ia akan mengurniakan mu’jizat kepada anaknya (Isa Alaihissalam) itu, ia boleh berkata-kata bagi membela kesuciaan ibunya dari tohmahan-tohmahan yang mungkin diterimanya kelak. Dan anaknya itu akan dilantik menjadi Rasul yang mulia dan dikurniakan beberapa mu’jizat lagi bagi menguatkan Kerasulannya itu. Firman ALLah Taala dalam al-Quran bermaksud, “(Ingatlah) ketika Malaikat berkata: Wahai Maryam, sesungguhnya ALLah memberi khabar gembira kepada engkau bahawa engkau akan mendapat kalimah (Seorang anak lelaki: Ismuhu-lelaki) daripadaNya, namanya al-Masih Isa anak Maryam, yang mempunyai kemuliaan di dunia dan akhirat, dan termasuk di antara orang yang dekat dengan Tuhan. dan akan bercakap dengan manusia dalam buaian (Menyatakan dirinya Rasul dan membela ibunya dri tohmahan zina) dan ketika dewasa, dan ia termasuk di dalam gulungan orang-orang yang soleh. Dia berkata: Wahai Tuhanku, bagaimana aku akan memperolehi anak sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh lelaki? Demikianlah ALLah menjadikan ap-apa yang dikehendakiNya. Apabila Dia menghendaki (Menentukan untuk membuat sesuatu) Dia berkata: Jadilah. Maka jadilah ia. Dan Dia akan mengajarkan kitab (ilmu pengetahuan penulisan dan pembacaan) dan hikmah (akal, budi dan pandangan jauh), dan Taurat (diajarkan kandungan Taurat Musa- Inilah sebab Ia hanya diutus kepada Bani Israel sahaja) dan Injil (ajaran khas untuk dirinya sebagai penambah Taurat). Dan (diangkat sebagai) Rasul bagi Bani Israel. Lalu Ia (Isa) berkata: Sesungguhnya aku telah datang (diutus) kepada kamu dengan tanda (Mu’jizat kerasulan iaitu melakukan  perkara diluar kebiasaan) dari Tuhanmu, aku membuat untuk kamu dari tanah bentuk burung lalu aku hembus padanya, maka jadilah ia burung dengan izin ALLah. Dan aku menyembuhkan orng buta dan sopak dan menghidupkan orang mati dengan izin ALLah. Dan aku dapat menceritakan apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah (Serupa dengan mu’jizat Nabi Yusuf Alaihissalam yang dapat mengetahui makanan yang akan dihantar kepada temannya, yang sama-sama dalam penjara dengannya). Sesungguhnya demikian itu tanda bagimu jika kamu memang beriman” (ali-Imran 3: 3: 45-49).

Inilah haqiqat peristiwa kelahiran Isa Alaihissalam yang diciptakan ALLah Taala dengan Qudrah dan Iradah secara mutlak kedalam rahim Maryam, tanpa perantaraan seorang ayah. Adakah ini menjadi kehairanan kepada kita manusia? Adakah kelahiran Isa Alaihissalam tanpa ayah itu bermaksud ayahnya adalah ALLah? Tidak sama sekali! (Haqiqat keesaan dan kekuasaan ALLah telah dijelaskan dengan terang di dalam bab 9 yang lalu). Sesungguhnya ALLah Maha Berkuasa menjadikan segala yang berkaitan dengan yang baharu (alam) dan bukanlah mustahil bagiNya (Namun ALLah Taala mustahil menjadi makhluk seperti juga mustahil menjadi berbilang-bilang, dan seperti mustahil ALLah mengaluarkan makhluk dari alam ini ke alam, kerana tiada alam yang lain melainkan milikNya juga).

Contoh nyata pengandungan ajaib ialah seorang bayi berumur 3 bulan telah mengandungkan anak yang telah berkaki dan bertangan. Ia berlaku disiarkan dalam majalah Mingguan Kenpo Indonesia dan majalah-majalah lain pada 25hb. March dan 1hb. April, 1956. Bayi itu anak seorang pemandu truck bernama Sanusi dari kaum Kidul Ciansur. Dan bayi itu telah dibedah oleh Dr. H G R Held di rumah sakit Ludwina, Punut, Sukabumi.

Haqiqat kelahiran tanpa bapa

Al-Quran telah menyatakan bahawa kelahiran Isa Alaihissalam adalah satu kelahiran yang ajaib di dalam dunia ini. Namun bagi orang-orang yang mengenal ALLah Taala dengan makrifah yang sempurna, ia tidaklah menghairankan. Ia adalah satu tanda yang jelas menunjukkan Qudrah dan Iradah ALLah yang yang tiada kesukaran bagiNya mencipta sesuatu. Firman ALLah Taala di dalam al-Quran bermaksud, “…Demikianlah (akan terjadi). Tuhan berFirman: Ia adalah mudah bagiKu, dan supaya Kami jadikan ia suatu ayat (tanda kekuasaan ALLah) dan satu rahmat (Kerasulan Isa), dan ia adalah sesuatu yang telah diputuskan (ditetapkan)” (Maryam 19: 16: 21)

Kejadian Isa Alaihissalam adalah tidak berbeza dengan kelahiran Adam iaitu tidak berbapa, bahkan kejadian Adam lebih ajaib kerana juga tidak beribu. Namun haqiqatnya adalah sama kerana ia adalah tanda kekuasaan ALLah. Firman ALLah Taala di dalam al-Quran bermaksud, “Sesungguhnya umpama (kejadian) Isa di sisi ALLah seperti (kejadian) Adam. ALLah jadikan ia (Adam) dari tanah, kemudian ALLah berkata kepaanya: Jadilah, maka jadilah ia” (ali-Imran 3: 3: 59)

Haqiqat Roh Kudus (Roh ALLah)

Apakah kaitan Roh Kudus dengan penciptaan Isa Alaihissalam? Persoalan ini telah menjadi keributan kepada penganut Kristian yang menjadikan kalimah Roh Kudus sebagai dalil ketuhanan Isa. Rakan Seven-day telah cuba meyakinkan penulis hal ini dengan kalimah Roh Kudus ini.

Kekeliruan tentang Roh Kudus ini jika tidak diertikan dengan yang dikehendaki oleh al-Quran pasti akan membawa kepada kesesatan. Roh Kudus sebenarnya adalah Malaikat Jibril Alaihissalam, yang diutus oleh ALLah Taala kepada Maryam. Mengandungnya Maryam tanpa suami akan membawa padah yang besar kepada maruahnya. Jika tiba-tiba sahaja ia mengandung tanpa isyarat atau pemberitahuan, pastinya ia akan tekejut besar (menjadi fobia seumur hidup). Untuk menghibur dan memberi kekuatan kepadanya, maka ALLah Taala telah mengirimkan Malaikat Jibril Alaihissalam untuk menjelaskan haqiqat pengandungannya kelak, dan juga menjelaskan ia akan dibela oleh mu’jizat anaknya yang akan berkata-kata semasa di dalam buaian lagi. ALLah Taala telah menjelaskan di dalam al-Quran bermaksud, “…Kami berikan kepada Isa anak Maryam beberapa keterangan (Mu’jizat kerasulan iaitu menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang berpenyakit kusta, sopak dan mencelikkan orang buta) dan Kami sokong ia dengan Roh Kudus (Memberi semangat dan kekuatan kepada Maryam)…” (al-Baqarah 2: 1: 87).

Penganut Kristian mempertikaikan haqiqat kerana kerana kata mereka tiada kenyataan di dalam al-Quran yang menyatakan Roh Kudus adalah Malaikat Jibril. Namun penulis menegaskan inilah tafsiran yang sesuai dengan kemuliaan Tuhan dimana mentasirkan Roh Kudus adalah Tuhan yang satu daripada tiga Tuhan adalah tafsiran yang menyamakan Tuhan dengan makhluk. Secara langsung tafsiran ini menghinakan Tuhan (Lihat bab 3: Trinity: Trinity bercanggah dengan kemuliaan akal).

Namun keterangan ALLah Taala ini ditolak oleh manusia sebagaimana kaum Yahudi menolak ajaran Kitab Taurat Musa. Bahkan sebelum itu mereka telah membunuh beberapa Nabi (Laknat besar ke atas mereka). Demikian juga haqiqat Roh Kudus di dalam peristiwa kejadian Isa tidak difahami dengan sebenarnya menyebabkan manusia tersesat, lalu mempertuhankan Isa Alaihsissalam. Mereka ini ditempelak oleh ALLah dengan Firmannya bermaksud, “…Maka adakah tiap-tiap Rasul yang datang kepadamu dengan (ajaran) yang tidak sesuai dengan hawa nafsumu maka kamu menyombongkan diri? Maka sebahagian kamu mendustakannya dan sebahagian lagi kamu bunuh” (al-Baqarah 2: 1: 87).

Haqiqat Roh yang ditiupkan

Roh ALLah (Kudus) adalah antara perkara pokok yang menyebabkan perbezaan umpama langit dan bumi antara agama Islam dan Kristian. Rakan Kristian Seven-day bertanya kepada penulis siapakah bapa Jesus (Isa Alaihissalam). Mungkin pada pendapatnya setiap yang lahir mesti mempunyai bapa walau atas jalan mana sekali pun. Di dalam Bible tiada keterangan siapakah bapa Jesus. Yang ada hanyalah kenyataan-kenyataan tentang Roh ALLah dan Kalimah, tetapi ia tidak menunjukkan dengan tegas Roh ALLah adalah bapa Jesus. Maka tafsiran dibuat bahawa Roh ALLah menjelma ke dalam Rahim Maryam melalui jasad Jesus untuk melayakkan Jesus menjadi Tuhan.

Al-Quran datang di tengah-tengah kekecohan tafsiran ini. Al-Quran menyatakan bahawa semua yang selain dari ALLah Taala adalah makhluk ciptaanNya. Semua ciptaan ALLah adalah kepunyaannya dan akan kembali kepadaNya semula. Firman ALLah Taala bermaksud “ALLah yang mempunyai segala apa yang di langit dan di bumi” (Ibrahim 14: 13: 2). Demikian juga roh, ia juga adalah ciptaan dan kepunyaan ALLah. Namun ALLah menjadikan roh dengan keadaan yang berbeza dari jasad. Ia adalah jauhar bagi jasad dan yang menghidupkan jasad. Ia adalah sesuatu yang sangat seni yang tidak dapat dicapai dengan pancaindera dzahir, dan haqiqat kejadiannya menjadi rahsia Tuhan. Firman ALLah Taala dalam al-Quran bermaksud “Dan apabila mereka bertanya tentang roh, katakanlah: Roh itu adalah dari urusan Tuhanku. Kamu tidak diberi pengetahuan melainkan sedikit” (al-Isra’ 17:15: 85). Oleh itu jelaslah Roh itu adalah ciptan ALLah, bukannya “Roh Ku” itu bermaksud pecahan dari Zat ALLah yang memasuki jasad Jesus yang membolehkan Ia dianggap Tuhan

Adam Alaihissalam adalah manusia pertama dijadikan ALLah Taala. Sebagai manusia pertama tentunya ia tidak berbapa dan tidak beribu. Dan tidaklah menjadi persoalan jika Adam dilahirkan dari rahim ibu dengan sentuhan bapa. Namun ALLah Maha Berkuasa, Ia menjadikan dan menghidupkan Adam dengan tiupan roh dariNya. Firman Allah Taala dalam al-Qurann bermaksud “Apabila Aku telah sempurnakan (kejadian) dia, dan Aku tiupkan padanya Roh Ku…” (al-Hijr 15:14: 29).

Haqiqat kejadian Isa Alaihissalam adalah sama dengan kejadian Adam, sama-sama tidak berbapa. Isa dihidupkan ALLah dengan roh ciptaanNya, yang ditiupkan ke dalam jasad Isa. ALLah Taala telah menegaskan kejadian Isa ini sama seperti kejadian Adam dengan FirmanNya dalam al-Quran bermaksud “Sesungguhnya umpama (kejadian) Isa di sisi ALLah seperti (kejadian) Adam. ALLah jadikan ia (Adam) dari tanah, kemudian ALLah berkata kepadanya: Jadilah, maka jadilah ia” (ali-Imran 3: 3: 59)

Haqiqat Isa Alaihissalam

Isa Alaihissalam adalah seorang manusia biasa

Di dalam al-Quran (bahkan Bible juga) tidak terdapat sepatahpun perkataan yang keluar dari mulut Jesus yang mengatakan Ia Tuhan. Peluang diberi dengan seluas-luasnya kepada rakan Kristian untuk menunjukkan ayat “Akulah Tuhan yang maha mulis. Sembahlah aku”. Tetapi al-Quran jelas menyatakan ALLah Taala itu Tuhan dengan ayat bermaksud, “ALLah tiada Tuhan melainkan Dia…” (al-Baqarah 2: 3: 255).

Al-Quran dengan tegas menolak dakwaan Isa Alaihissalam itu adalah Tuhan. Jesus sendiri tidak pernah mengaku Tuhan. Seperti yang telah dijelaskan bahawa iktiqad mempertuhankan Jesus adalah timbul dari rentetan peristiwa Adam berdosa (Lihat bab 3: Iktiqad Asas Kristian: Manusia mewarisi Dosa Adam dan Penyaliban adalah untuk Menghapus Dosa Warisan Itu). Dari perkataan Anak Tuhan ditafsirkan pula menjadi Tuhan Anak yakni Jesus diiktiqadkan sebagai Tuhan (Lihat bab 3: Iktiqad Asas Kristian: Trinity).

Namun iktiqad ini bukanlah kebenaran. Isa al-Masih bukanlah Tuhan. Orang yang mempercayai Isa al-Masih adalah Tuhan telah terjebak di dalam lembah kemusyrikan. Isa hanya mengajar dan menganjurkan manusia mentauhidkan ALLah. Orang yang mensyirikkan ALLah Taala tempat yang sesuai baginya adalah di keraknya neraka Jahannam. Dan di sana nanti mereka akan kekal kerana tiada siapa yang boleh menolong mereka keluar dari neraka itu. Allah Taala telah menjelaskan hal ini dengan FirmanNya di dalam al-Quran bermaksud “Sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata: Sesungguhnya ALLah itu ialah al-Masih anak Maryam. Pada hal telah berkata al-Masih itu: Wahai Bani Israel, sembahlah oleh kamu ALLah Tuhan ku dan Tuhan kamu…” (al-Ma’idah 5: 7: 72)

Isa Alaihissalam adalah seorang Nabi dan Rasul

Isa ALaihissalam hanyalah manusia biasa yang diciptakan ALLah Taala. Demikian juga Maryam, ia bukanlah ibu Tuhan. Selain dari hujah al-Quran yang menolak iktiqad mempertuhankan Isa, ia juga ditolak oleh akal yang waras. Bible sendiri telah menolak dakwaan  yang mengatakan Jesus adalah Tuhan dengan dalil yang cukup banyak. Bible juga telah dijelaskan bahawa iktiqad ketuhanan Isa adalah ciptaan Paulus semata-mata dalam mentafsirkan kalimah anak dan bapa (Lihat bab 3: Iktiqad asas agama Kristian: Trinity: Penilaian semula trinity).

Isa Alaihissalam adalah seorang Rasul seperti juga Rasul-Rasul yang lain seperti Daud, Musa, Ibrahim dan lain-lain. Baginda diberikan mu’jizat juga seperti mana Nabi-Nabi yang lain. Al-Quran telah menegaskan haqiqat ini bermaksud “Tidaklah al-Masih anak Maryam itu melainkan seorang Rasul, yang telah terdahulu darinya Rasul-Rasul…” (al-Ma’idah 5: 7: 75).

Rakan Seven-day telah cuba membuktikan bahawa Isa adalah Tuhan dalam bentuk manusia dengan menafsir secara salah surah al-Ma’idah 16-17. ALLah Taala telah memperingatkan Isa ALaihissalam bahawa akan timbul di kalangan kaumnya iktiqad bahawa ia dan ibunya adalah Tuhan. ALLah akan mempertanyakannya di hari Qiamat kelak di hadapan kaumnya adakah benar Ia mengajarkan kaumnya supaya mempertuhankan dirinya. Pertanyaan itu bukanlah kerana ALLah tidak tahu tetapi untuk mensucikan Isa dari dakwaan karut kaumnya, dan untuk menempelak kaumnya (Bani Israel) yang degil. Dan Isa dengan tegas menjawab tidak sekali-kali ia berkata demikian bahkan tidak pernah mengajar ajaran kufur itu. Ia amat menyedari bahawa lahirnya ke dunia dengan segala mu’jizatnya adalah dengan ciptaan dan kurniaan ALLah. Dia menyedari dengan segala nikmat ALLah itu, tidaklah sepatutnya ia berkata ia Tuhan. Jika memang ia berkata demikian tentulah ALLah mengetahuinya, kerana ALLah Maha Mengetahui apa-apa pada dirinya samada dzahir mahupun di dalam hati, dan ia amat lemah daripada mengetahui rahsia di dalam Zat Allah. Sedangkan ilmu pengetahuan dan hikmat yang ada padanya adalah kurniaan ALLah. Isa mengaku yang diajar kepada kaumnya hanyalah kalimah tauhid dan mengabdikan diri kepada ALLah Tuhan Yang Esa seru sekelian alam. Dan selama hidupnya pun hanya itulah yang diajarkannya tiada yang lain. Dan Isa menyerahkan kepada ALLah hal ehwal kaumnya setelah Ia wafat kelak. Firman ALLah Taala bermaksud “Ingatlah ketika ALLah Taala berfirman: Hai Isa anak Maryam, adakah engkau katakan kepada manusia: Ambillah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain ALLah? Ia (Isa) menjawab: Maha Suci Engkau, tidak patut aku berkata yang bukan hakku, jika aku (memang) mengatakan sudah tentu Engkau mengetahuinya (kerana) Engkau mengetahui segala yang di dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa-apa yang ada pada diri (Zat) engkau, sesungguhnya Engkau mengetahui segala yang ghaib. Tiadalah yang aku katakan kepada mereka (Kaumku) melainkan apa yang Engkau perintahkan kepada ku iaitu: Sembahlah ALLah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi selama aku hidup bersama mereka (mengajar kebenaran dan menegur kesalahan). Engkau menjadi saksi segala sesuatu (al-Ma’idah 5: 7: 116-118)

Isa Alaihissalam hanya diutus kepada bangsa Israel

Nabi Isa Alaihissalam hanyalah diutus kepada bangsa Israel sahaja. Ia bukanlah di utus kepada seluruh umat (Lihat bab 3: Iktiqad asas Kristian: Paulus menyanggah suruhan Jesus). Firman ALLah di dalam al-Quran bermaksud, “Dan (ingatlah) ketika berkata Isa anak Maryam: Hai bani Israel, aku adalah utusan Allah kepadamu…” (as-Shaff 61: 28: 6)

Keluarbiasaan Isa Alahissalam hanya mu’jizat

Pada bab yang lalu telah dijelaskan mengikut pandangan Bible sendiri bahawa perbuatan luar biasa Isa Allaihisslam adalah mu’jizat semata-mata. Isa hanya memohon dan ALLah yang mengabulkan permohonannya itu (Lihat bab 3: Iktiqad Asas Kristian: Trinity: Penilaian semula Trinity: Perkara luar biasa Jesus hanya mu’jizat).

Al-Quran menyatakan bahawa Isa Alaihisalam adalah seorang Rasul. Telah menjadi lumrah manusia yang telah sebati dengan kekeliruan begitu sukar untuk menerima kebenaran. Maka ALLah Taala membekalkan mu’jizat-mu’jizat (perkara luarbiasa yang berlaku kepada seseorang dengan izin ALLah) sebagai penolong untuk menguatkan hujah Rasul dalam menyampaikan perintah dan ajaran ALLah. Demikianlah ALLah mengurniakan mu’jizat kepada Isa ALaihissalam dan juga kepada semua Rasul-Rasul. Bagi Rasul penutup Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Firman, mu’jizat terbesarnya ialah al-Quran (Lihat bab 7: Al-Quran: Al-Quran adalah Kalam ALLah).

Firman ALLah dalam al-Quran bermaksud, “Dan (setelah) menjadi Rasul kepada Bani Israel Ia berkata: Sesungguhnya aku datangkan kepada kamu tanda (aku menjadi Rasul). (tanda-tanda itu iaitu) aku buatkan dari tanah bentuk burung lalu aku tiup padanya lalu jadi burung ia dengan izin ALLah, dan aku sembuhkan orang buta dan yang berpenyakit sopak dan aku hidupkan orang mati dengan izin ALLah, dan aku dapat menceritakan apa-apa yang kamu makan dan apa-apa yang kamu simpan di rumahmu. Dan sesungguhnya itu suatu tanda bagimu jika kamu orang-orang yang beriman” (ali-Imran 3:3:49).

Aqidah yang dibawa oleh Isa Alaihissalam

Aqidah yang dibawa dan diajarkan oleh Isa Alihissalam ialah aqidah menyembah ALLah Yang Esa yakni aqidah tauhid. Isa Alaihssalam tidak pernah mengajar dirinya Tuhan dan tidak pernah menyuruh pengikutnya mempertuhankan dirinya. Hal ini telah disentuh dengan jelas dengan dalil-dalil yang cukup banyak pada tajuk-tajuk di atas. Al-Quran telah menyatakan haqiqat ini dengan ayat bermaksud. “Tiadalah aku katakan kepada mereka (kaumku) melainkan apa yang engkau perintahkan kepadaku iaitu: Sembahlah ALLah Tuhanku dan Tuhanmu…” (al-AMidah 5: 7: 117)

Isa Alaihissalam tidak disalib

Orang Yahudi sememangnya satu bangsa yang sangat jahat. Mereka telah membuat fitnah sehingga terbunuhnya Zakaria dan Yahya  ALaihissalam. Isa Alaihissalam diutus untuk mengembalikan mereka kepada ajaran Taurat sejati. Namun mereka mengulangi fitnah mereka (dengan menghasut orang Rumawi) untuk membunuh pula Nabi Isa Alaihissalam.

Mereka berbangga kerana menyangka telah membunuh Isa Alaihissalam. Tetapi mereka tidak menyedari bahawa yang mereka bunuh itu ialah Judas yang diserupakan ALLah kepada rupa Isa Alaihissalam. Isa Alaihissalam telah diselamatkan oleh ALLah ke sisinya (Lihat bab 11: Salah tafsiran terhadap al-Quran: Menggunakan al-Quran untuk membenarkan bible: ali-Imran 3: 3: 55). Walaupun demikian keraguan telah timbul di hati di kalangan mereka, setengahnya percaya yang disalib itu Jesus dan setengahnya tidak percaya, tetapi mereka lebih mengesyaki bukan Jesus yang disalib. Tetapi oleh kerana merasa malu dikatakan gagal membunuh Jesus mereka, mereka mewar-warkan bahawa Jesuslah yang terbunuh. Perasaan syak ini akan terserlah kerana fakta menyatakan bahawa empat penulis Bible Kanotik (Matius, Markus, Lukas dan Yahya) tidak pernah hadir ketika penyaliban.

Al-Quran telah membersihkan Isa Alaihissalam dari berita palsu bahawa Ia disalib dengan ayat bermaksud, “Dan mereka berkata: Sesungguhnya kami telah membunuh al-MAsih Isa anak Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidaklah membunuhnya dan tidak mereka menyalibnya, tetapi disamarkan bagi mereka (orang yang serupa wajahnya). Sesungguhnya mereka berselisih tentangnya (benarkah Isa yang disalib) dan berada di dalam keraguan. Tidaklah mereka mempunyai pengetahuan tentangnya kecuali menurut prasangka semata-mata, dan tidaklah mereka membunuh (Isa) dengan yakin” (an-Nisa’ 4: 6:157).

Menyengutukan ALLah Taala dengan sesuatu adalah menempah tempat di dalam neraka

Manusia memang suka membuat sesuatu tanpa berfikir. Terdapat juga yang berfikir tetapi tersesat kerana terpedaya. Mempercayai ALLah Taala mempunyai anak kerana menyangka memuliakan ALLah tetapi sebenar menghinakanNya. Mengatakan Allah mempunyai anak (atau ALLah menjelma menjadi anak, atau ALLah menyatu dengan jasad manusia) merupakan suatu perkataan yang akan menimbulkan implikasi yang sangat besar terhadap kesuciaan kitiqad. Adakah dengan beranaknya ALLah akan menambah kekuasaanNya? Apakah ALLah memerlukan bantuan? Sesungguhnya tiada makhluk samada langit, bumi, Malaikat, Jin dan Syaithan yang berani berkata demikian melainkan manusia. Bahkan seluruh jagat raya jika tidak dengan perintah ALLAh Taala tetap di orbitnya, nescaya hancur berkecai sekeliannya jika dihadapkan kepadanya ALLah mempunyai anak. Kerana tidak patut dan tidak layak bagi ALLah yang Maha Sempurna mempunyai anak. Sesungguhnya setiap sesuatu di langit dan bumi, dan di antaranya adalah makhluk dan milik ALLah. Semuanya diperintahkan mengabdikan diri kepadaNya. Segala perbuatan mereka manusia semuanya di dalam perhitungan ALLah Taala. Di hari Qiamat kelak setiap manusia akan membawa amal perbuatan masing-masing untuk dihisab dan diberi pembalasan sewajarnya. Firman ALLAh Taala di dalam al-Quran bermaksud, “Dan mereka berkata: Yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan (berkata) sesuatu yang sangat munkar. Hampir-hampir langit langit berhamburan, bumi terbelah dan gunung runtuh (ketakutan dengan perkataan yang sangat munkar itu). Pada hal tidak patut Yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tiada sesuatu pun di langit dan di bumi melainkan datang untuk menghambakan diri kepada Yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Tuhan mengetahui bilangan mereka. Dan setiap mereka akan datang kepadaNya di hari Qiamat seorang diri” (Maryam 19: 16: 88-95).

Perbuatan mempersekutukan ALLah adalah perbuatan yang sangat zalim yang membawa kepada dzulmat kakafiran. ALLah Taala dengan tegas memaklumkan bahawa tempat mereka yang berbuat demikian adalah neraka. Mereka akan dihumbankan ke sana dan kekal di dalamnya tanpa penolong, melainkan mereka bertaubat di dunia dan kembali mentauhidkan ALLah yakni beragama Islam. Jika mereka kembali sesungguhnya ALLah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Firman ALLah bermaksud, “Sesungguhnyan telah kafirlah orang yang berkata: Sesungguhnya ALLah itu al-Masih anak Maryam. Padahal telah berkata al-Masih: Wahai Bani Israel, sembahlah ALLah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya sesiapa yang mempersekutukan ALLah, sesungguhnya diharamkan ALLah baginya syurga dan tempat baginya di dalam neraka, dan tiada bagi orang yang zalim itu seorang penolong pun. Dan telah kafirlah orang yang berkata: Sesungguhnya ALLah itu yang ketiga dari yang tiga. Padahal tiada Tuhan melainkan Yang Esa. Dan jika mereka tidak berhenti (bertubat) dari apa yang mereka kata itu, nescaya bagi mereka itu azab yang pedih (yang tiada terperi)” (al-Ma’idah 5: 7: 72-73).

BAB 10

SALAH TAFSIRAN PENGANUT KRISTIAN TERHADAP AYAT-AYAT AL-QURAN

ANGGAPAN AL-QURAN MEMBENARKAN BIBLE MASKINI

Terdapat penganut Kristian berhujah bahawa Kristian adalah agama yang benar, yang diturunkan ALLah untuk umat manusia, kerana al-Quran sendiri telah membenarkan Bible. Mereka mengatakan bahawa umat Islam disuruh oleh ALLah mengakui bahawa Bible juga adalah kitab wahyu dari ALLah. Antara ayat al-Quran yang mereka gunakan untuk menjadi dalil kebenaran Bible ialah yang bermaksud, “Katakanlah (Wahai Muhammad): kami telah beriman kepada ALLah dan (Kitab) yang diturunkan kepada kami dan apa-apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya’qub dan anak-anaknya, begitu juga dengan (Kitab) yang diturunkan kepada Musa dan Isa, dan apa-apa yang diturunkan kepada Nabi-Nabi dari Tuhan mereka. Tiadalah kami membezakan antara mereka dan kami adalah orang yang patuh kepad ALLah” (al-Baqarah 2: 2: 136). Dan lagi bermaksud “Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim diantara mereka, dan katakanlah: Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan kami hanya berserah diri kepadaNya” (al-Ankabut 29: 20: 46). Dan lagi yang bermaksud, “Dan sesungguhnya Kami tulis di dalam Zabur sesudah (Kami tulis di dalam) Lauhul Mahfuzh, bahawa bumi dipusakai oleh hamba-hambaKu yang salih” (al-Anbiya’ 21: 17: 105). Dan lagi bermaksud, “Dan ingatlah Maryam puteri Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebahagian dari roh (ciptaan) Kami, dan dia membenarkan kalimat Tuhannya dan kitab-kitabNya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat” (at-Tahrim 66: 28: 12). Dan lagi bermaksud, “Hai Yahya, ambillah al-Kitab (Taurat) itu dengan bersungguh-sungguh, dan Kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak” (Maryam 19: 6: 12).

Sebelum menjawab tanggapan mereka ini, terlebih dahulu dinyatakan bahawa antara setiap ayat al-Quran mempunyai fungsi penjelasan. Fungsi penjelasan ini samada ia berdiri sendiri ataupun menjelaskan tafsiran ayat yang lain. Kadang-kadang kelihatan secara sepintas lalu bahawa dua ayat itu bertentangan, tetapi tidaklah demikian kerana ia amat mudah diperjelaskan hubungan antara kedua ayat yang kelihatan bertentangan itu. Tetapi berlainan sekali dengan ayat-ayat Bible, pertentangannya melampaui fitrah akal dan fitrah. Contohnya perbezaan salasilah, nama dan peristiwa. Ia telah dijelaskan dalam bab-bab yang lalu.

Ayat-ayat di atas dan lain-lain ayat yang senada dengannya, secara sepintas lalu ia kelihatan bermaksud membenarkan Bible adalah firman ALLah. Ini kerana ia jelas menyebutkan maksud “membenarkan kitab-kitab yang diturunkan kepada kamu”. Demikian juga dengan maksud “membenarkan kalimat Tuhannya” (Mengikut penganut Kristian, Kalimat adalah perkataan Yohanes untuk menunjukkan Jesus). Demikian juga dengan “Ambillah Taurat dengan bersungguh-sungguh” (kitab-kitab Ulangan, Kejadian dan Keluaran dianggap Taurat Musa). demikian juga dengan “Kami pusakai Zabur kepada hamba-hambaKu yang salih” (Mazmur dianggap Zabur mengikut kepercayaan Kristian dan ia adalah sebahagaian Perjanjian Lama dalam Bible).  Maksud-maksud kalimah ini menyebabkan penganut Kristian berlompatan kegembiraan kerana menyangka ayat-ayat al-Quran tersebut ditujukan kepada Bible yang ada di tangan mereka sekarang ini.

Namun kita akan membiarkan penganut Kristian itu berlompatan hingga keletihan. Kemudian barulah kita memberikan penjelasan bahawa mereka kegembiraan mereka adalah sia-sia kerana apa yang hendak digapainya adalah pelangi seperti yang disebutkan oleh Dr. Frank Kraen. Penulis telah menjelaskan dengan panjang lebar perkembangan iktiqad kaum Nasrani dari iktiqad keesaan hingga berubah kepada trinity, penuh dengan kacau bilau dan penindasan. Pemuka-pemuka keesaan dan kitab-kitabnya dihancurkan hingga pengikut-pengikut mereka tergapai-gapai hilang pedoman. Akibat kacau bilau dan penindasan tersebut kitab Injil asli Jesus telah terhapus. Maka untuk menggantikannya, pemuka-pemuka Nasrani mencipta empat buah kitab (Bahkan banyak lagi sebanyak mazhab Kristian yang ada) berdasarkan dugaan-dugaan dan ingatan mereka sahaja. Ada diantara pemuka-pemuka Nasrani itu mengetahui kisah kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Akhir Zaman. Warqah bin Naufal dan Buhairah adalah antara pendita Nasrani yang mengakui kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sesetengah ahli sejarah mengatakan mereka masih berpegang dengan berita kedatangan Rasul terakhir itu.  Namun kebanyakan pendita yang lain bersifat dengki dan menganggap kaum Nasranilah kaum akhir zaman yang diiktiraf ALLah. Mereka mengeluarkan kisah Rasul akhir zaman itu dari kitab ciptaan mereka. ALLah telah menyatakan perbuatan mereka yang jahat itu dengan firmanNya bermaksud, “Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami berikan (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian mereka menyembunyikan kebenaran sedangkan mereka mengetahui” (al-Baqarah 2: 2: 146). ALLah Taala telah melaknat orang-orang Nasrani itu dengan firmanNya bermaksud, “Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Kami turunkan, beberapa keterangan dan pertunjuk setelah Kami terangkan kepada manusia di dalam kitab. Sesungguhnya mereka didalam laknat ALLah dan laknat semua manusia” (al-Baqarah 2: 2: 159).

Jadi apa yang dimaksudkan oleh al-Quran tentang membenarkan kitab-kitab terdahulu ialah kitab Taurat dan Injil yang asli yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa Alaihissalam. Inilah maksud ayat-ayat al-Quran saling menjelaskan. Tidak mungkin apabila ALLah telah menyatakan kepalsuan Bible dan melaknat orang-orang Nasrani yang merubah kitab Injil asli Isa Alaihissalam, tetapi membenarkan dan menyuruh pula manusia supaya mengimani kitab-kitab buatan manusia itu. Maka jelaslah orang Kristian telah menggunakan cara yang tidak ilmiah bagi menyokong kitab Bible mereka yang penuh kesamaran itu dan hujah mereka tertolak oleh sikap tidak teliti mereka terhadap al-Quran.

KISAH-KISAH DI DALAM BIBLE JUGA DISEBUT DI DALAM AL-QURAN

Terdapat kesah-kesah di dalam Bible juga disebutkan di dalam al-Quran. Seperti yang telah diterangkan, hal ini menjadi modal bagi kaum Orientalis untuk mengatakan al-Quran adalah ciptaan Nabi Muhammad melalui pembelajaran dari Bible. Nabi Muhammad dikatakan pernah belajar dengan Warqah bin Naufal, seorang pendita Nasrani. Ditohmahkan juga Baginda pernah belajar dari seorang tukang besi berbangsa Rome yang pernah tinggal di Mekah.

Namun terdapatnya kesah-kesah di dalam Bible disebut semula di dalam al-Quran bukanlah sesuatu yang pelik. Telah dijelaskan bahawa Bible yang ada ditangan orang Kristian sekarang adalah hasil gubahan pendita-pendita mereka, melalui ingat-ingatan yang masih ada di dalam pemikiran mereka.  Al-Quran tidaklah menolak bahawa ada perkara yang benar di dalam gubahan-gubahan itu seperti kisah Nabi-Nabi terdahulu bahkan al-Quran meneruskannya  (seperti amalan berpuasa dan amalan-amalan lain yang dilakukan oleh umat terdahulu diteruskan oleh al-Quran walaupun kaedahnya telah berubah) walaupun rentetan peristiwanya telah kacau bilau. Keaslian Bible adalah tertolak kerana ia telah bercampur aduk antara kebenaran dan kepalsuan dan ada diantara kenyataan di dalamnya diluar fitrah akal. Al-Quran menyebutkan bahawa ada diantara mereka yang beriman dengan Injil yang asli, yang menyebutkan kelahiran Nabi akhir zaman, yang membawa kitab Perjanjian Terakhir iaitu al-Quran. Mereka ini memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang Islam bahkan memeluk Islam. Contohnya ialah ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang Muhajirin berpindah ke Habsyah, raja Najasyi memberikan suaka politik kepada Nabi dan rombongannya, bahkan raja Najasyi langsung memeluk Islam. Juga dinyatakan bahawa tidak sedikit dari pendita dan rahib yang memeluk Islam kerana terbuka hati mereka, lantaran beriman dengan kenyataan kelahiran Rasul terakhir.  Ini dijelaskan oleh ALLah Taala melalui firmanNya bermaksud, “…sesunguhnya orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang beriman ialah orang yang berkata: sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu kerana ada diantara mereka itu terdapat pendita-pendita dan rahib-rahib, dan kerana sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul (Nabi Muhammad), engkau lihat air mata mereka bercucuran kerana mereka mengetahui (dari kitab-kitab mereka terdahulu) akan kebenaran (al-Quran) itu. Lalu mereka berkata: Ya Tuhan kami, kami telah beriman (percaya), maka tuliskanlah kami dari gulungan orang-orang yang menyaksikan. Mengapakah kami tidak beriman kepada ALLah dan kebenaran yang datang kepada kami? Dan kami harap Tuhan memasukkan kami berserta kaum yang salih” (al-Ma’idah 5: 6: 82-84). Inilah penjelasan maksud al-Quran membenarkan kitab-kitab yang diturunkan kepada umat terdahulu, dalam surah al-Ankabut 29: 21: 46.

MENYELEWENGKAN MAKSUD SEBENAR AL-QURAN UNTUK MENYOKONG BIBLE

Rakan Kristian Seven-day berkata bahawa mazhab mereka mempercayai kerasulan Nabi Muhammad dan kitab suci al-Quran. Tetapi kedua-duanya hanyalah diturunkan untuk menguatkan hujah kebenararan Kristian. Rakan penulis itu bersungguh-sungguh membentangkan ayat-ayat al-Quran dan mentafsirkannya bagi menyokong pendapatnya itu. Namun rakan penulis itu hanya membentangkan terjemahan al-Quran secara harfiah dalam bahasa melayu sahaja.

Antara ayat yang digunakan untuk menyokong iktiqad dan kepercayaan mereka secara harfiah ialah “Katakanlah: Aku berlindung dengan Tuhan manusia, Raja manusia, Tuhan manusia…” (an-Naas 114: 30: 1-3). Mengikut harfiah ayat katanya, Bible menyatakan Jesus adalah Tuhan dalam bentuk manusia 100 %. Maka ayat di atas menyokong kenyataan tersebut kerana ia jelas menyatakan Tuhan manusia dan Raja manusia. Maka Tuhan dan Raja manusia yang disebut oleh ayat surah an-Naas itu adalah Jesus.

Kemudian ia memetik lagi secara harfiah. “Selamat sejahtera bagiku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan dan pada hari aku dibangkitkan semula” (Maryam 19: 16:  33). Ia bermaksud Jesus memang mati di kayu salib dan bangkit semula.

Kemudian ia memetik lagi ayat, “Tidaklah berubah-ubah perkatan (Kalimah) di sisiKu…” (Qaaf 50: 16: 29). Ia bermaksud, ayat ini menjadi bukti bahawa Bible adalah kitab suci yang asli yang diturunkan Tuhan kepada Jesus.

Kemudian ia memetik lagi, “Bukankah ALLah seadil-adil hakim?” (at-Tiin 95: 30: 8). Dikatakan di dalam Bible ada disebutkan bahawa Jesus adalah hakim yang adil. Ayat di atas menyebut ALLah adalah hakim yang teradil. Oleh  kerana ayat di atas menyebut kalimah adil untuk Jesus dan ALLah, maka Jesus adalah ALLah.

Kemudian ia memetik lagi ayat, “(Ingatlah) ketika ALLah berfirman: Ya Isa, sesungguhnya Aku mewafatkan engkau dan meninggikan darjat engkau kepadaKu dan meyucikan engkau dari orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikut engkau diatas dari yang kafir sampai hari Qiamat…” (ali-Imran 3: 4: 55). Ayat ini dimaksudkan Kristian adalah benar. ALLah meninggikan darjat Nabi Isa dari semua umat termasuk Nabi Muhammad dan ini menunjukkan penganut Kristian adalah lebih mulia dari penganut agama lain khususnya Islam. Kata mereka lagi ini adalah ketetapan ALLah bagi umat manusia.

Kemudian yang akhir ia memetik ayat, “Maka berpecah-belah sesamanya tentang urusannya menjadi beberapa gulungan. Tiap-tiap gulungan gembira dengan apa yang ada di sisinya” (al-Mukminun 23: 18: 53). Ayat ini menunjukkan Islam dan Kristian adalah sama-sama agama yang diiktiraf ALLah. Cuma yang membezakannya adalah tafsiran sahaja. Contohnya Quran mengatakan ALLah Esa yang tidak serupa dengan sesuatu. Bible juga mengatakan Allah juga Esa cuma tafsirannya dua dalam satu.

Terdapat ayat yang dijadikan sandaran kuat bahawa al-Quran mengakui Isa al-Masih adalah Kalam. Dan kalam itu adalah Isa al-Masih dan al-Masih itu adalah ALLah. Al-Quran ada menyatakan, “(Ingatlah) ketika Malaikat berkata: Wahai Maryam, sesungguhnya ALLah memberitakan kepada engkau bahawa engkau akan mendapat satu kalimah daripadaNya, iaitu al-Masih Isa anak Maryam…” (ali-Imran 3: 3: 45). Kata penganut Kristian, kalimah itu bererti kalam dan kalam itu adalah ALLah yakni al-Masih. Oleh kerana Bible telah menyebut, “Sebelum dunia ini diciptakan, Firman (Kalam) sudah ada. Firman itu sama dengan ALLah. Sejak permulaan Firman itu bersama-sama ALLah. Allah menjadikan suatu itu melalui Dia…” (Yohanes 1: 1-3). Maka dengan ini dikartakan al-Quran mengakui Jesus itu Tuhan.

Surah al-Baqarah 2: 1: 87 juga dijadikan hujah bahawa Isa adalah Tuhan. Ayat ini bermaksud “…dan Kami kuatkan ia dengan Roh Kudus…”. Maka mereka mengertikan dikuatkan oleh Roh Kudus bermaksud Isa adalah Tuhan kerana Ia, Tuhan Bapa dan Roh Kudus adalah satu peribadi jua.

Surah an-Nahl 16: 4: 123 juga dijadikan hujah untuk mempersoalkan kewajaran Nabi Muhammad membawa ajaran Islam. Kerana kata mereka Muhammad hanya diperintahkan menurut ajaran agama Nabi Ibrahim, bukannya membawa ajaran baru. Mereka juga mengatakan Kristian melebihi Islam kerana surah an-Nahl 16: 4: 124 menyebutkan hari termulia ialah hari sabtu.

Surah az-Zukhruf 43: 25: 4 bermaksud, “Sesungguhnya al-Quran itu di dalam ibu Kitab…”, juga dijadikan hujah oleh penganut Kristian bahawa al-Quran adalah diciplak dari Bible (al-Kitab). Ini bermakna Bible yang harus diikut kerana ia punca bagi segala kitab.

Membersihkan jalan dari duri kesesatan

Sebenarnya apa yang dianggap oleh penganut Kristian tentang al-Quran seperti yang  mengertikan di atas adalah terlalu jauh dari kebenaran yang kehendaki oleh al-Quran. Mereka seperti orang yang berjalan di dalam kegelapan malam, dengan memegang kayu dan berkata ia adalah lampu. Lalu ternampaklah mereka satu jalan yang seolah-olah menuju kebenaran tetapi sebenarnya menuju ke perigi buta. Ini kerana mereka hanya membawa pengertian harfiah al-Quran dalam bahasa terjemahan samada bahasa melayu atau yang lain, tanpa memerhati dan memahami kaedah tafsiran al-Quran. Mereka tidak memerhati nahu, balaghah, bayan, ma’ani dan lughah bahasa al-Quran. Bahkan mereka tidak mengetahui apa itu nuzul ayat.

Sehingga manuskrip ini ditulis, penulis tidak mengetahui adakah sikap mempergunakan ayat al-Quran ini adalah sikap gereja Seven-day atau sikap rakan penulis sendiri. Jika ia sikap adalah sikap gereja, ia telah mengajarkan kaedah yang bathil kepada pengikutnya. Dan jika ia adalah sikap rakan penulis sendiri, maka rakan penulis telah melanggar arahan Paulus yang mengatakan untuk mengenal Tuhan hendaklah beriman dahulu dan kefahaman akan diilhamkan oleh Roh ALLah. Tetapi keyakinan penulis adalah kuat mengatakan bahawa ia diajarkan oleh ketua gerejanya. Mereka ditanamkan sikap menurut membuta tuli kerana mengikut fatwa Paulus “Aku (Tuhan) akan dapat dicari oleh mereka yang tidak bertanya tentang Aku”. Tetapi sama sahaja, kaedah mempergunakan ayat al-Quran tiada memberi menafaat kerana Bible tidak akan bertambah benar dengannya.

Maksud sebenar ayat-ayat tersebut

Surah an-Naas 114: 30: 1-3

Ayat pertama hingga ke tiga, “Katakanlah (Dan ajarkanlah wahai Wahai Muhammad kepada manusia): Aku berlindung dengan Tuhan (Pemelihara) manusia, Penguasa (Raja) manusia dan Tuhan (bagi) manusia…”. Kalimah bahasa al-Quran Rabb, Malik dan Ilah adalah sama-sama memberi maksud Tuhan.

Tuhan dalam ajaran al-Quran adalah satu Peribadi yang Ulung iaitu Peribadi yang Maha Sempurna. Maksud Maha Sempurna itu ialah Ia Pencipta segala makhluk samada manusia, Mala’ikat, jin , syaithan dan haiwan. Tetapi yang dimakdsudkan secara khusus kepada ayat ini ialah Ia adalah Penguasa bagi alam ini. Mengapa diertikan Penguasa? Kerana ALLah adalah Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam. Inilah maksud Rabb, Malik dan Ilah dan bahasa al-Quran. Adapun sebab bererti demikian walhal harfiah ayat menyebut “…Rabbin Nas” yakni Tuhan manusia, ialah bertentangan dengan kaedah bahasa Arab. Bahasa Arab menyebut Rabbi bermaksud Tuhan. Kalimah “Bi” dalam “Qul ‘auzuBI rabbin nass” bermaksud dengan, yakni ber bermaksud berlindung dengan Tuhan sebagai Pemelihara manusia. Jelas sekali kalimah BI tidak difahami.

ALLah adalah Tuhan. Tuhan bersifat Maha Kuasa dan Maha Sempurna. Allah Maha Esa yang tiada dapat disamakan walupun sekcil dzarah dengan makhluk ciptaanNya. Dia tidak bersifat dengan kekurangan dan kelemahan,  bahkan bersifat dengan segala sifat Kesempurnaan. Allah juga disebut Khaliq bererti Pencipta. Dia mencipta seluruh alam dari tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi dan seiapa yang ada di antaranya. Kemudian Dia adalah Pemelihara ciptaannya. Dia tidak membiarkan ciptaanNya terlonta-lonta tanpa penjagaan. Dia menurunkan peraturan bagi makhluk ciptaanNya semasa hidup dan juga selepas mati. Dia menjadi dahan pergantungan semua ciptaanNya.Dia mencipta makhluk dari ruh dan jasad, juga mencipta makhluk dengan ruh terpendam yakni batu dan kayu. Semua yang ada selain dariNya adalah kepunyaannya dan akan kembali kepadaNya. Inilah haqiqat Tuhan yakni ALLah yang sebenar. Ia terkandung didalam surah Pengumpul, “Katakanlah (Wahai Muhammad kepada manusia) dialah ALLah yang Esa, ALLah adalah pergantungan. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tiada sesuatu juapun yang sebanding denganNya” (al-Ikhlas 112: 30: 1-4).

Penganut Krisitian memberikan tafsir harfiah untuk menyokong dakwaan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti tentang apa yang mereka perkatakan. Mereka tidak mengikut tafsiran yang benat kerana ia akan mematikan hujah Jesus sebagai Tuhan. Kaedah harfiah bahasa Arab sahaja telah menjadi pedang mencantas tangan mereka, yang sewenang-wenangnya mencabul kesucian ayat-ayat al-Quran. Mereka yang bawahan menjadi mangsa sikap ketua-ketua gereja mereka dan penganut bawahan pula mengikut membuta tuli.

Surah Maryam 19: 16: 33

Ayat ini menyebut “Maka keselamatanlah atas diriku dihari aku dilahirkan dan dihari aku mati, dan dihari aku dibangkitkan semula”. Ayat ini adalah rentetan dari ayat ke 16 yang mengesahkan bagaimana Maryam boleh mengandung walaupun ia tidak pernah disentuh (simbolik bersetubuh atau bersuami) lelaki. Namun ALLah Maha Berkuasa, Dia telah mengirimkan Malaikat Jibril untuk memberitahu Maryam bahawa ia akan mengandungkan seorang anak., “(Ingatlah) ketika Malaikat berkata: Ya Maryam, sesunguhnya ALLah memberi khabar gembira kepada engkau dengan kalimah daripadaNya (kalimah perintah Kun yang menciptakan seorang anak) namanya al-Masih Isa anak Maryam, yang mempunyai kebesaran di dunia dan akhirat dan termasuk orang-orang yang dekat dengan Tuhannya… Maryam berkata: Ya  Tuhanku, bagaimana aku akan mendapat seorang anak padahal aku belum pernah disentuh lelaki? ALLah berkata: Demikianlah ALLah menjadikan apa-apa yang dikehendakiNya, apabila Ia hendak memutuskan sesuatu Ia hanya berkata: Jadilah engkau. Maka jadilah ia (apa-apa yang dikehenda ALLah itu) ” (ali-Imran 3: 3: 45, 47). Dan lagi, “Sesungguhnya perbandingan Isa di sisi ALLah adalah seumpama Adam juga, dijadikanNya dia dari tanah, kemudian Dia (Allah) berkata: Jadilah! Maka ia pun terjadilah” (ali-Imran 3: 3: 59).

Mengandung tanpa suami adalah satu perbuatan yang sangat keji ketika itu juga masa kini (Lihat ayat-ayat kekejian zina dalam Bible). Kaum bani Israel mencemuh Maryam dan mengejinya. ALLah membela Maryam dengan firmanNya, “Hai saudara perempuan Harun (panggilan kebiasaan sesuatu kaum pada zaman itu adalah mengikut nama Nabi-Nabi mereka terdahulu. Pada pendapat yang lain mengatakan Harun adalah ayah angkat Maryam), bukanlah ayahmu seorang yang jahat, dan bukanlah ibumu seorang perempuan yang nakal” (Maryam 19: 16: 28). Dan ALLah tidak membiarkan Maryam hidup dalam keadaan jiwa yang tertekan. Setelah anaknya lahir (diberikan nama Isa), ALLah memberikannya mu’jizat Baginda dapat berkata-kata membela kesuciaan ibunya dan menyatakan bahawa ia seorang Nabi yang diutus untuk kaumnya itu, “Dia (Isa) berkata (kepada kaumnya): Sesungguhnya aku adalah hamba ALLah. Dia telah memberikan al-Kitab kepadaku. Dan Dia menjadikan aku seorang Nabi” (Maryam 19: 16: 30).

Sebagai Rasul, Isa Alaihissalam meyeru kaumnya dengan berbekalkan kitab Injil. Kaum Israel tidak menerima ajaran-ajaran Baginda bahkan hendak membunuhnya. Sebagaimana ALLah memuliakan Maryam, begitulah juga ALLah memelihara kemuliaan Nabi Isa alaihissalam dengan menyelamatkanNya. Sewaktu Baginda dan pengikut-pengikutNya hampir ditangkap, ALLah Taala telah merubah rupa Judas seorang muridnyanya yang belot kepada rupa Baginda. Judas yang diserupakan Nabi Isa itu disalib oleh orang Israel. Orang Israel merasa gembira kerana menyangka telah membunuh Nabi Isa. Tetapi walaupun begitu di dalam hati mereka masih lagi ragu-ragu adakah yang meeka bunuh itu Nabi Isa yang sebenarnya. Kisah ini dirakamkan ALLah dalam al-Quran, “Dan berkata mereka: Dan sesungguhnya kami telah membunuh al-Masih Isa anak Maryam, seorang Rasulullah. Pada hal mereka bukan membunuhnya dan bukan pula menyalibnya, melainkan orang yang diserupakan dengannya. Sesungguhnya mereka bersalah-salahan tentang Isa itu lagi dalam keraguan tanpa pengetahuan, melainkan menurut dugaan sahaja, dan tidaklah mereka itu tidak membunuh Isa dengan yakin” (an-Nisak 4: 4: 157).

Maka dengan sebab inilah al-Quran merakamkan ayat yang dimaksudkan, “(Berkata Isa) selamat sejahtera bagiku ketika aku dilahirkan…(sejahteralah Isa dari segala tohmahan bahawa Ia anak zina dan ibunya penzina, kerana kelahirannya yang luar biasa tanpa melalui seorang ayah) …dan ketika aku dimatikan dan ketika aku dibangkitkan semula (sejahteralah dari kepercayaan Ia mati dengan cara yang menghinakan itu di kayu salib kerana ALLah telah menyelamatkanNya. Dan tidaklah Isa dibangkitkan semula seperti dakwaan sesat kaumNya, yang menyebabkan mereka mempertuhankanNya, melainkan bangkitnya Isa hanya pada hari Qiamat kelak)”. (Maryam 19: 16: 33). Inilah yang dimaksudkan dengan sejahteranya Nabi Isa Alaihissalam sewaktu Dia dilahirkan, dimatikan dan dibangkitkan semula. Sesungguhnya Alaihissalam Isa bukanlah seperti yang disangkakan itu.

Surah Qaaf 50: 16:29

Ayat ini menyebut “Tidaklah bertukar-tukar (berubah-ubah) perkataan disisiKu…”. Ayat ini adalah rentetan dari ayat ke 6. Ia menyebutkan bahawa ALLah Taala telah menurunkan beberapa pengajaran dari kejadian-kejadian langit dan bumi, dan pertunjuk-pertunjuk bagi menjalani kehidupan. ALLah Taala juga menciptakan rezeki yang banyak bagi manusia yang tidak dapat diperkirakan jumlahnya. Semua itu adalah pertunjuk bagi manusia yang mahu memikirkan bahawa kejadian-kejadian dan rezeki yang dikurniakan ALLah Taala itu dapat menimbulkan ketaqwaan kepada Allah dan mengingatkan manusia bahawa ALLah Taala adalah tempat kembali.

Manusia memang dijadikan ALLah Taala dengan sifat masing-masing yang tersendiri kerana mereka juga mempunyai nafsu. ALLah Taala amat mengetahui sikap manusia ini yang sering tidak menunaikan apa yang diperintahkan, bersikap ragu-ragu dengan kebenaran dan mensyirikkan ALLah Taala. Maka ALLah Taala menciptakan dua Malaikat untuk mengawal dan mencatit segala tingkah laku manusia, Raqib di sebelah kanan mencatit amalan baik dan Atid di sebelah kiri mencatat amalan kejahatan manusia itu, “(Ingatlah) mencatat dua Malaikat, duduk di kanan dan di kiri. Tidaklah diucapkan sesuatu perkataan melainkan selalu ada pengawas yang hadir, Raqib dan Atid” (Qaaf 50: 16: 17-18).

Apabila datang hari Qiamat, manusia semuanya akan dibangkitkan dengan Malaikat pengiringnya itu. Pada masa itulah manusia baru sedar dari kelalaian hidupnya. Ketika itu manusia tidak dapat melarikan diri lagi, semua amalannya dihisab dan diadili oleh ALLah Taala. Manusia datang mengadap ALLah Taala dengan diiringi kedua Malaikat pencatit,  dengan catatan amalan masing-masing sesudah dibei amaran dan peringataan semasa hidup di dunia. Kemudian ALLah Taala memerintahkan kedua Malaikat itu mencampakkan manusia yang durhaka itu ke dalam neraka. Tetapi manusia dan Syaithan (yang menyesatkan manusia) saling ingin berlepas diri, manusia mengatakan Syaithan yang menyesatkannya dan Syaithan pula berkata manusialah yang ingin sesat. ALLah Taala menempelak mereka, “Janganlah kamu bertengkar di hadapanKu dan sesungguhnya telah Aku berikan kamu ancaman (peringatan dan peraturan malalui kitab). Tidaklah bertukar-tukar (berubah-ubah) keputusanKu dan sekali-kali tidaklah Aku berlaku zalim kepada hamba-hambaKu” (Qaaf 50: 16: 28-29), yakni ALLah Taala telah memberikan amaran, ancaman dan peringatan kepada manusia semasa hidup dan dijanjikan pula balasan baik jika manusia taat, dan balasan buruk jika manusia engkar. Sesal di akhirat tidak berguna lagi. Dan ALLah Taala membalas mengikut apa yang dijanjikan. ALLah Taala bersifat amat Mengasihi makhlukNya, “…Yang Maha Pemurah lagi Penyayang” (al-Fatihah 1: 1: 2). Maka tidak dan mustahil sama sekali Dia menzalimi makhlukNya.

Inilah maksud “Tidaklah bertukar-tukar perkataan di sisiKu…” tersebut. Dan maksud ayat ini tiada kaitan dengan dakwaan Bible masakani, kerana Bible sekarang ini bukanlah Bible yang asli yang tidak mengalami perubahan melainkan Bible yang telah mengalami perubahan.

Surah at-Tiin 95: 30: 8

Ayat ini menyebutkn “Bukankah ALLah itu yang paling adil diantara yang menghukum (seadil-adil hakim)” (at-Tiin 95: 30: 8). Ayat ini adalah rentetan dari ayat ke 4.

ALLah Taala telah menyatakan bahawa manusia adalah sebaik-baik ciptaanNya. Manusia bukan sahaja dikurniakan kesempurnaan tubuh dan wajah tetapi juga dikurniakan akal. Dengan akal ini manusia dapat hidup di muka bumi sebagai pemakmur, dengan pedoman dan bimbingan Rasul-Rasul yang diutuskan ALLah Taala.

Manusia bermula dari kanak-kanak kemudian akhil baligh. Apabila telah baligh, manusia diletakkan taklif iaitu amanah memikul perintah suruh dan tegah ALLah. Zaman muda tenaga masih kuat,  inilah zaman untuk beramal dengan sebanyak-banyaknya kerana apabila telah tua tiada lagi kekuatan. Apabila telah tua datanglah penyesalan tidak membanyakkan amal, terutama setelah datang kesedaran azab siksa menanti apabila mati. Penyesalan ini kadang-kadang menyebabkan seseorang menjadi kurang siuman, nyanyuk pikun dan mendatangkan kesusahan kepada orang lain.

Namun keadaan yang menyedihkan itu tidak berlaku kepada orang yang beriman. Banyak berita kedengaran orang-orang yang taat dan beramal salih, banyak berzikir dan membaca al-Quran, bersedekah dan membuat amal-amal kebaikan dengan penuh keikhlasan, keadaan hidup dan matinya menunjukkan ia hidup dan mati dalam husnul khatimah. Maka jika ALLah Taala telah mencipta manusia dengan penuh kesempurnaan, kemudian diutuskan Rasul pembimbing, dan telah dibuktikan pula bahawa ketaatan membuahkan kehidupan sempurna ketika umur telah tua, maka tiadalah alasan lagi bagi manusia untuk mendustakan agama yakni mencari berbagai alasan untuk mengengkari agama (peraturan hidup) ALLah atau menganut cara hidup tanpa beragama.

Maka jika bukti telah menunjukkan dengan mematuhi ajaran agama membawa kepada kemuliaan hidup, ia adalah akibat dari keadilan ALLah Taala. Demikian jika jika manusia engkar dan tidak mematuhi ajran agama, lalu corak hidupnya menjadi kacau bilau, ianya juga akibat dari keadilan ALLah. Kerana ALLah Taala tidak akan mendatangkan balasan siksa melainkan telah didatangkan Rasul penunjuk dan tidak juga kepada orang yang tidak sempurna akalnya. Allah Taala menegaskan haqiqat ini dengan firmanNya “Bukankah ALLah itu yang paling adil diantara sekelian hakim?” (at-Tiin 95: 30: 8)

Inilah maksud seadil-adil hakim. Ia tidak berkaitan dengan dakwaan Jesus adalah Tuhan semata-mata Jesus disebut hakim yang adil.

Ali-Imran 3: 3: 55

Ayat ini menyebut “(Ingatlah) ketika ALLah berkata: Sesungguhnya Aku akan mewafatkan engkau dan mengangkat engkau kepadaKu dan membersihkan engkau dari orang kafir, dan akan menjadikan engkau dan orang-orang yang mengikut engkau lebih atas orang-orang kafir itu hingga hari Qiamat…”. Rakan Kristian mazhab Seven-day mengulas bahawa ayat ini membuktikan bahwa Jesus adalah Rasul yang paling mulia dan ternyata kebenarannya. Dan orang-orang yang membenarkan Bible adalah orang yang akan mendapat kemuliaan yang lebih tinggi dari umat-umat agama lain. Ayat ini adalah rentetan dari ayat ke 54.

Di atas telah diterangkan tafsiran surah Maryam 19: 16: 33, dimana ia menerangakn kisah kelahiran Nabi Isa yang luarbiasa. Dan telah dijelaskan juga bahawa Jesus tidaklah disalib tetapi telah diselamatkan oleh ALLah dimana yang disalib adalah Judas. Orang Yahudi yang menyalibkan Judas itupun merasa ragu-ragu dan tidak percaya bahawa yang disalib itu benar-benar Jesus. Adapun Jesus telah diselamatkan oleh ALLah dan diangkatkan ke sisiNya daalam kemuliaan.

“(Ingatlah) ketika ALLah berkata: Wahai Isa, sesungguhnya Aku akan mewafatkan engkau dan mengangkat engkau kepadaKu dan membersihkan engkau dari orang-orang yang kafir” (ali-Imran 3: 3: 55). Jumhur (sepakat kebanyakan) ulama tafsir mengatakan Nabi Isa Alaihissalam telah diangkatkan kelangit kerana “Mutawaffika” dalam ayat tersebut ialah majaz mematikan. Ini kerana terdapat Hadith sahih yang menyatakan Nabi Isa Alaihissalam akan turun ke dunia di akhir zaman untuk membunuh Dajjal, membunuh orang Yahudi, membersihkan dirinya dari dakwaan ketuhanan yang tidak pernah didakwanya dan menyeru manusia kepada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ini tafsir jumhur ulama tafsir, terdapat segulungan ahli tafsir mengatakan Nabi Isa Alaihissalam benar-benar telah wafat dan disemadikan di suatu tempat yang tidak diketahui. Kesimpulannya disini ialah ALLah Taala telah membersihkan yakni menyelamatkan Nabi Isa Alaihissalam dari tipu daya dan gangguan orang kafir,dari kematian dengan cara yang keji dan diletakkan dengan kemuliaan dengan cara yang ditentukanNya (Tafsiran mati sebenar atau diselamatkan adalah menunjukkan Isa tidak disalib).

“…dan menjadikan orang-orang yang mengikut engkau lebih atas dari orang-orang yang kafir…” (ali-Imran 3: 3: 55). Adapun orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi Isa Alaihissalam yang asli iaitu mentauhidkan ALLah Taala (meyakini ALLah adalah Esa tanpa penyerupaan dengan sesuatu) akan melebihi dari orang yang mensyirikkan ALLah Taala dan orang kafir. Kerana kepercayaan yang benar tidak akan dapat dijatuhkan. Manusia semakin maju dalam pemikiran. Maka kepercayaan yang palsu yang tidak pernah diajar oleh Nabi Isa Alaihissalam lambat laun akan lenyap kerana ia diluar kewajaran akal. Agama tauhid adalah agama yang dibawa oleh semua Nabi-Nabi dari dahulu hingga ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penelitian dan penyelidikan akhirnya akan membawa manusia kepada kemuncak agama tauhid iaitu agama Islam

“Maka kepada Akulah tempat kamu kembali. Maka akan Aku putuskan dari hal apa yang kamu perselisihkan padanya” (ali-Imran 3: 3: 55). Meskipun manusia bertengkar untuk mempertahankan kepercayaan masing-masing, namun ALLah Taala adalah tempat kembali menusia untuk mempertanggung jawabkan atas segala keyakinan yang dianuti. Dan ALLah Taala akan memutuskan bahawa agama Tauhid sahajalah agama yang benar dan orang-orang yang mensyirikkan ALLah Taala akan mendapat kerugian yang besar, “Maka adapun orang-orang kafir (dan yang mensyirikkan ALLah) itu, akan Aku siksa mereka dengan siksaan yang sangat pedih di dunia dan di akhirat dan tiadalah begi mereka penolong” (ali-Imran 3: 3: 56).

Inilah maksud sebenar ayat ke 55 dari surah ali-Imran tersebut. Ia bukanlah menunjukkan ajaran Trinity ajaran yang benar. Kalimah melebihkan pengikut Isa dari orang kafir bukanlah pengikut yang menganut ajaran trinity tetapi yang memegang ajaran asli Nabi Isa yakni ajaran tauhid. Kemuncak ajaran tauhid adalah ajaran yang dibawa oleh penutup segala Nabi dan Rasul yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.

Surah al-Mu’minun 23: 18: 53

Ayat di atas adalah rentetan dari ayat ke 51 iaitu “Wahai sekelian UtusanKu, makanlah dari yang halal dan beramal salihlah. Sesungguhnya AKu amat mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Ayat ini menunjukkan hubungan antara makanan yang halal dan amalan yang salih. Memakan makanan yang halal sangat mustahak kerana ia mempengaruhi jiwa. Jiwa dan akal yang baik adalah hasil dari pemakanan yang baik juga. Telah thabit di dalam hadith bahawa amalan tidak akan diterima ALLah jika daging yang tumbuh di tubuh adalah hasil dari makanan yang haram.

Kemudian ALLah Taala menyatakan lagi “Dan ketahuilah bahawasanya ini adalah umat kamu yang satu, dan Akulah Tuhanmu, maka bertaqwalah kepada Ku” (al-Mu’minun 23: 18: 52). Ia bermaksud asal umat ialah atas kepercayaan yang satu iaitu kepercayaan tauhid. Kepercayaan tauhid adalah kepercayaan yang satu yang dibawa oleh semua Rasul-Rasul yang menyatakan bahawa Tiada Tuhan melainkan ALLah. Apabila kepercayaan telah bulat kepada ALLah maka manusia dituntut untuk mengabdikan diri kepadaNya.

Namun manusia telah meninggalkan pegangan asas ini. Mereka mula berpecah di dalam kepercayaan. Asas tauhid iaitu mempercayai keesaan ALLah telah mereka cabut dari hati mereka. Asal kepercayaan keesaan telah mereka nodai dengan kepecayaan mensyirikkan ALLah. Orang Kristian mempercayai Tuhan adalah satu di dalam tiga peribadi. Demikian juga orang Yahudi mengatakan uzair anak Tuhan. Umat Kristian memandang rendah Nabi-Nabi yang lain. Mereka membangga-banggakan kepercayaan mereka itu. Mereka memecah-mecahkan iktiqad hingga kepada iktiqad yang diluar norma kewarasan akal.

Penyakit ini juga menjangkiti umat Islam. Pada asalnya mazhab adalah perbezaan pendapat pada perkara-perkara ranting agama (Berlainan dengan agama Kristian, perpecahan mereka adalah pada perkara pokok yakni masalah ketuhanan). Perbezaan ini hanyalah akibat perbezaan memahamkan nas-nas yang tidak qat’ie. Namun ia telah menjadi taksub mazhab, satu mazhab menyalahkan mazhab yang lain, sedangkan imam-imam mazhab tidak berkelakuan demikian, saling berlapang dada di dalam perselisihan cabang-cabang agama.

Perbezaan dan perpecahan adalah akibat dari salah memahami konsep tauhid. Erti tauhid ALLah yang satu diselewengkan menjadi tiga Tuhan tetapi satu. Ia bukanlah perbezaan tafsiran tetapi kesalahan yang sangat principle. Tafsiran yang benar adalah keesaan yang bermaksud ketunggalan pada haqiqat dan dzahiriah. Maka tidaklah benar pendapat yang mengatakan umat yang satu tetapi berbeza hanya kerana perbezaan tafsirn tentang tuhid.

Surah ali-Imran 3: 3: 45

Ayat al-Quran ini menjelaskan bahawa Isa Alaihissalam dilahirkan tanpa bapa. Maksud kalimah itu ialah kalimah perintah KUN (jadilah). Al-Quran telah menjelaskan bagaimana ALLah Taala membuat sesuatu daripada alam ini, Dia dengan Qudrah ZatNya hanya berFirman dengan kalimah perintah KUN (Jadilah), maka terjadilah apa yang dikehendakiNya. Apabila KUN itu adalah kalimah perintah, maka kalimah juga membawa maksud Iradah (Kehendak) Nya untuk menjadikan Isa hanya melalui QudratNya secara mutlak.

Peristiwa sebenar yang dinyatakan ayat ini telah dijelaskan pada bab yang lalu (Lihat bab 10: Jesus dalam al-Quran: Peristiwa kelahiran Isa Alaihissalam). Oleh yang demikian tafsiran bahawa al-Quran membenarkan Isa Alaihissalam adalah Tuhan adalah tafsiran yang tidak menepati kehendak al-Quran.

Surah al-Baqarah 2: 1: 87

Ayat ini bermaksud, “…dan Kami berikan Isa anak Maryam beberapa keterangan dan Kami kuatkan ia dengan Roh Kudus…”.Kalimah Roh Kudus ini telah menjadikan penganut Kristian terpinar mata lalu menyangka Isa Alaihissalam adalah Tuhan.

Adapun maksud Roh Kudus itu ialah Malaikat Jibrail Alaihissalam. Ia diutus untuk menyatakan rentetan kejadian Maryam akan mengandung dengan cara yang ajaib kelak, kelahiran anaknya tanpa bapa dan mu’jizat-mu’jizat anaknya itu. Dengan ini akan memberi kekuatan kepadanya dalam menghadapi tohmahan ia mengandungkan anak zina. Maka Roh Kudus yang datang ini bukanlah menjadikan Isa Tuhan tetapi sebagai tanda kekuasaan Tuhan semata-mata. (Lihat bab 10: Jesus dalam al-Quran: Peristiwa kelahiran Jesus: Haqiqat Ruh Kudus). Kepercayaan Roh Kudus adalah Malaikat adalah lebih murni daripada kepercayaan Roh Kudus adalah Tuhan kerama jelas mensyirikkan Tuhan.

Surah an-Nahl 16: 14: 123-124

Ayat ini adalah rentettan dari ayat 120-122 bermaksud, “Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat yang tunduk dan patuh kepada ALLah lagi lurus, dan tidaklah dia dari orang musyrikin. Dia berterima kasih atas nikmat-nikmatNya. ALLah telah memilihnya dan memberikannya pertunjuk jalan yang lurus. Dan Kami berikannya kebaikan di dunia dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh”. Ayat ini jelas menyatakan bahawa Ibrahim Alaihissalam adalah seorang Rasul yang mengajarkan ajaran tauhid yakni ajaran menyembah ALLah Yang Esa. Ajaran ketuhanan Yang Maha Esa tidaklah lain melainkan ajaran Islam. Ajaran Islam bukanlah ajaran kesukuan seperti ajaran Nasrani untuk orang Nasaret atau Yahudi untuk suku Yahuda, dan bukan juga untuk orang Arab. Tetapi ajaran Ibrahim adalah ajaran yang Hanif iaitu lurus menuju Tuhan. Sisa-sisa ajaran Ibrahim Alaihissalam ini jelas di dalam hukum sepuluh kepada Musa Alaihissalam (Keluaran 20: 1-17) di mana pokoknya ialah tauhid. Ia dilanjutkan pula kepada Isa Alaihissalam (Markus 12: 28-31). Namun ajaran Ibrahim yang hanif itu telah dileburkan oleh pendita-pendita Yahudi dan Nasrani dengan ajaran-ajaran yang baru yang bertentangan dengan ajaran Ibrahim itu (Lihat bab 3: Iktiqad asas Kristian: Dosa Warisan dan trinity. Dan siapakah Paulus). Maka jelaslah bahawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah membawa ajaran baru tetapi penerus kepada ajaran Ibrahim dan bagi memurnikan kembali ajaran itu yang telah dirosakkan oleh kaum  Yahudi dan Nasrani. Inilah maksud ayat seterusnya iaitu ayat 123 berbunyai yang bermaksud, “Kemudian Kami wahyukan kepada engkau (Muhammad), ikutilah agama Ibrahim yang lurus itu, dan bukanlah dia (Ibrahim) dari orang yang menyengutukan ALLah”.

Ayat 124 seterusnya berbunyi yang bermaksud, “Sesungguhnya hari sabtu dijadikan atas manusia berselisih padanya. Sesungguhnya Tuhan engkau akan menghukum di hari Qiamat apa yang mereka perselisihkan itu”. Perkara pokok yang dituntut kepada manusia ialah aqidah mentauhidkan ALLah. Tetapi manusia berbantah-bantah pula terhadap perkara cabang iaitu menentukan hari istirehat. Orang Yahudi mengatakan hari itu ialah hari sabtu dan orang Kristian mengatakan hari ahad (Melainkan Seven-day). Ia berkaitan dengan peristiwa ALLah menciptakan alam selama enam hari. Hari ketujuh itu mengikut Yahudi ialah hari sabtu dan bagi orang Kristian hari ahad. Islam juga mengakui penciptaan alam selama enam hari tetapi mengikut perhitungan ALLah bukan perhitungan falak matahari dunia (Lihat surah al-Haj 22: 17: 47 – sehari di sisi ALLah sama dengan seribu tahun dunia). Apabila diminta dalil dari Bible atau Thalmud tentang hari ketujuh itu, mereka gagal menunjukkannya. Mereka yang hanya mengatakan hari pertama adalah ahad tidak dapat menunjukkan dalil. Demikian juga yang mengatakan hari pertama adalah isnin. Maka perselisihan itu akan diselesaikan di hadapan ALLah di hari Qiamat kelak.

Adapun Islam menjadikan hari Jumaat bukanlah hari istirehat tetapi menetapkan ia sabagai hari termulia. Orang Yahudi dan Nasrani berselisih faham tanpa dalil tetapi umat Islam ditentukan dengan perintah ALLah yang jelas (Lihat surah al-Jumu’ah 62: 28: 9-10). ALLah mendahulukan hari Jumaat sehari dari orang Yahudi dan dua hari dari orang Nasrani bagi melebihkan orang Islam dari mereka. Inilah pandangan al-Quran terhadap hari sabtu.

Surah az-Zukhruf 43: 25: 3-4

Ayat ini bermula dari ayat ke 3 iaitu yang bermaksud, “Sesungguhnya Kami jadikan Quran dalam bahasa Arab, mudah-mudahan kamu memikirkannya. Sesungguhnya ia (Quran) di dalam ibu kitab (Luh Mahfudz) di sisi Kami, Maha Tinggi lagi berisi hikmat”. Ayat ini bukanlah bermaksud al-Quran adalah ciplakan Bible. Adalah salah sama sekali jika ada pendapat sedemikian. Bahasa al-Quran adalah bahasa yang sangat unik. Ia kadang-kadang menunjukkan bahasa muhkamat yakni bahasa yang lurus dan kadang-kadang ia menunjukkan bahasa mutasyabihat yakni bahasa kiasan. Tidak ramai yang memahami hal ini lebih-lebih lagi bagi mereka yang tidak mempelajari Ulum Quran. Inilah yang berlaku kepada orang yang membaca al-Quran melalui bahasa terjemahan dan bukan melalui bahasa aslinya.

Al-Quran yang berbentuk musyhaf sekarang ini adalah Firman ALLah yang diterima oleh Nabi Muhammad Sallalahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia dituliskan dalam bentuk musyhaf. Firman ALLah adalah perkataan ALLah yang tidak berhuruf dan tidak bersuara, yang berdiri pada ZatNya. Kemudian ALLah Taala menjadikan FirmanNya itu berhuruf dan bersuara dan disimpan di Luh Mahfudz. Luh Mahfudz inilah yang dimaksudkan dengan ibu kitab. Di Luh Mahfudz ini tersimpan segala ilmu dan hikmat, kebijaksanaan dan curahan rahsia Ketuhanan. Firman ALLah yang tersimpan di ibu kitab ini kemudian di turunkan kepada Nabi Muhammad Sallalahu Alaihi Wasalam dengan perantaraan Malaikat Jibril Alaihissalam. Maka sesiapa yang beriman dan mengamalkan al-Quran dengan tujuan untuk mengabdikan diri kepada ALLah, sesungguhnya mereka akan mendapat segala ilmu hikmat dan kebijaksanaan.

Inilah maksud ibu kitab yakni Luh Mahfudz. Ternyata manusia suka terburu-buru memahami maksud kalimah Kitab. Mereka mengutip apa sahaja kenyataan untuk menyokong kebatilan walaupun mereka tidak tahu apakah yang dikutip itu.

BAB 11

BEBERAPA KETERANGAN PENTING

KESELAMATAN MENGIKUT AL-QURAN (ISLAM)

Manusia dijadikan ALLah Taala hidup di muka bumi tidaklah seperti haiwan tanpa peraturan. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna yang dijadikan ALLah Taala. Sesuai dengan kesempurnaan makhluk, ALLah telah menyediakan jalan untuk memperoleh keselamatan yang sesuai dengan fitrah manusia.

Keselamatan mengikut ajaran Islam adalah begitu mudah, tanpa perlu menumpahkan darah atau mengorbankan nyawa. Keselamatan dapat dicapai melalui usaha seseorang itu, bergantung sejauh mana seseorang itu dapat melaksanakan amanah yang dipikulkan ALLah Taala kepadanya. Ertinya, keselamatan dapat dicapai dengan begitu mudah dengan bimbingan Firman ALLah Taala al-Quran dan Hadith Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

Beriman kepada ALLah Taala merupakan pokok kehidupan rohani dan sumber kebahagiaan. Beriman mesti melalui makrifah yakni mengenal ALLah Taala, Keesaan, Kebesaran dan KeagunganNya. Makrifah menghasilkan tauhid, yang menghasilkan kesan (natijah) yang terbaik di dalam kehidupan.

Keselamatan di dalam Islam adalah gabungan kepercayaan dan amalan. Kepercayaan dikenali melalui rukun iman dan amalan dikenali melalui rukun Isalam. Rukun iman merupakan asas dan rukun Islam adalah tujuan. Ertinya keselamatan di dalam Islam adalah gabungan dzahir dan bathin.

Pengucapan dua kalimah syahadah adalah meupakan pengakuan sebagai penganut Islam. Ia merupakan ikrar untuk melaksanakan dengan bersungguh-sungguh segala tanggungjawab kepada ALLah Taala. Pengakuan sebagai seorang Islam tidak memadai melainkan dengan ikrar syahadah. Pengakuan syahadah adalah berpaksikan tauhid.

Hubungan manusia dengan ALLah Taala melahirkan pengabdiaan dan hubungan dengan manusia pula melahirkan sistem masyarakat

Kesimpulannya, keselamatan mengaikut Islam ialah sejauh mana seseorang itu mentaati suruhan Allah dan RasulNya. Firman Allah Taala di dalam al-Quran bermaksud, “Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada ALLah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, nescaya diterima (Allah) segala amalan kamu dan diampuni segala dosa kamu. Barang siapa mentaati ALLah dan RasulNya, maka sesungguhnya ia telh mendapat kemenangan yang besar” (al-Ahzab 33: 22: 71-72). Dan Firman ALLah Taala lagi bermaksud, “Dan tiadalah diperintahkan melainkan supaya mengabdikan diri kepada ALLah serta mengikhlaskan diri bagi agama (mengharapkan keredhaan ALLah), dan cenderung kepada tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat, dan itulah agama (jalan) yang lurus (yang selamat). Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli Kitab dan orang yang mensyirikkan ALLah tempat mereka adalah di dalam neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah sejahat-jahat manusia. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka itulah sebaik-baik manusia. Balasan untuk mereka di sisi Tuhan ialah syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. , sedang mereka kekal di dalamnya. ALLah redha kepada mereka dan mereka redha kepada ALLah. Semua (nikmat syurga) itu untuk orang-orang yang bertaqwa kepada Tuhannya” (al-Bayyinah 98: 30: 5-8).

MANUSIA BERTANGGUNGJAWAB DIATAS PERBUATAN MEREKA SENDIRI

Islam melalui pancaran cahaya al-Quran mengajar bahawa setiap manusia adalah  bertanggung jawab diatas perbuatan yang mereka lakukan masing-masing. Islam tidak membebankan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang ke pundak orang yang lain kerana ia adalah satu kezaliman. Akal dan adat tidak menerima hal yang sedemikian itu.

Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu membawa ajaran agama untuk umat yang kemudian. Umat terkemudian mewarisi ajaran agama dari umat terdahulu. Namun demikian umat terdahulu bahkan Nabi dan Rasul, tidak bertanggung jawab terhadap keengkaran umat terkemudian. Demikian juga Nabi dan Rasul tidak bertambah kemuliaannya dengan ketaatan umat terkemudian. Bahkan umat terkemudian tidak akan bertambah kemuliaannya hanya dengan membangga-banggakan mereka mewarisi agama Nabi dan Rasul terdahulu. Kemuliaan mereka adalah bergantung kepada sejauh mana ketaatan masing-masing.

Tidak pernah berlaku di dalam sejarah kehidupan jika anak yang bersalah ibu bapanya menerima hukuman, atau sebaliknya. Dan tidak mungkin berlaku seseorang menjadi perantara atau dikorbankan bagi menebus dosa orang lain. Jika ada yang beriktiqad ada hukum pengorbanan untuk menebus dosa orang lain, tanyakan kepada yang beriktiqad itu sanggupkah mereka dipenjarakan jika anak mereka  melakukan jenayah? Atau sanggupkah mereka dihukum gantung jika terbukti anak mereka mengedar dadah? Jika ada yang beriktiqad demikian, seharusnya mereka juga sanggup digantung menggantikan anak mereka yang ditangkap kerena menggedar dadah.

Oleh yang demikian al-Quran telah menegaskan haqiqat bahawa manusia bertanggung jawab diatas perbuatan masing-masing dengan Firman ALLah bermaksud, “Mereka adalah satu umat terdahulu, mereka mendapat apa yang mereka usahakan, dan kamu akan mendapat apa yang kamu usahakan, dan tidaklah kamu akan diperiksa tentng apa yang mereka kerjakan” (al-Baqarah 2: 2: 141). Firman ALLah Taala lagi bermaksud, “…Dan tidaklah mengusahakan tiap-tiap diri melainkan untuk dirinya. Dan tidaklah menganggung (dosa) seseorang akan penanggung (dosa) orang yang lain…” (al-An’am 6: 8: 164).

MANUSIA TIDAK BERHAK MENGAMPUNKAN DOSA ORANG LAIN

Apabila al-Quran telah menjelaskan bahawa setiap orang adalah bertanggung jawab ke atas perbuatan dan amalan masing-masing, maka secara langsung seseorang itu tidak berupaya dan tidak berhak mengampunkan, atau menjadi peantara pengampunan dosa orang yang lain.

Sesungguhnya yang berhak mengampunkan dosa manusia hanyalah ALLah Taala. Dialah yang mencipta manusia, dan segala perbuatan baik dan buruk, yang menurunkan hukum baik dijanjikan balasan syurga dan jahat dijanjikan balasan neraka. Dialah yang Maha mengasihani makhluk ciptaanNya jika manusia sedar akan kesalahan yang dilakukan. Firman ALLah Taala bermaksud, “Tidakkah mereka tahu bahawa ALLah Taala mnerima taubat dari hambaNya, dan menerima beberapa sedekah. Sesungguhnya ALLah menerima taubat lagi Mengasihani” (at-Taubah 9: 10: 104).

Makhluk yang paling mulia di sisi ALLah ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada makhluk yang semulia Baginda bahkan Malaikat Muqarrabin sekalipun. Namun Baginda tiada authority untuk mengampunkan dosa umatnya. Baginda hanyalah boleh mendoakan umatnya yang beriman sahaja. Sejarah telah menceritakan bahawa Abu Talib (bapa saudara Nabi)  adalah orang yang paling banyak berjasa kepada Baginda. Apabila mati ibunya Aminah, beliaulah yang memelihara Nabi. Bahkan ketika Baginda diancam oleh orang Musyrikin, Abu Taliblah yang melindungi Baginda dengan krateria orang yang dihormati di Mekah.

Abu Talib mengakui kerasulan Nabi Muhammad tetapi tidak mengikrarkannya dengan dua kalimah syahadah kerana untuk menjaga satusnya sebagai ketua kaum yang dihormati. Oleh yang demikian ia mati di dalam kekafiran, menyebabkan Nabi Muhammad sangat berdukacita. Diriwayatkan bahawa Baginda pernah memohon agar ALLah Taala memberi belas kasihan terhadap arwah Abu Talib. Tetapi ALLah Taala menolak permohonan Abu Talib itu. Diriwayatkan di dalam Hadith bahawa ALLah Taala merengankan siksaan Abu Talib di dalam neraka dengan hanya memakaikannya dengan sandal (kasut) neraka hingga menggelegak otaknya. Inilah serengan-rengan siksaan ahli neraka.

TAURAT MUSA DAN INJIL ISA ALAIHISSALAM TELAH DIUBAH OLEH PENDITA YAHUDI DAN NASRANI

Nabi Muhammad Sallalahu ALaihi Wasallam dan para SahabatNya telah diperingatkan oleh ALLah Taala, jangan terlalu mengharap berimannya orang Yahudi walaupun jika mendapat sambutan yang banyak. Kerana telah menjadi tabiat orang Yahudi mentafsir Taurat Musa dengan selera dan hawa nafsu mereka. Keaaan ini telah berlaku di zaman Nabi Musa Alaihissalam sendiri dimana mereka telah menyembah anak lembu ketika Musa dipanggil mengadap ALLah di bukit Thursina. Meskipun mereka mengetahui Taurat adalah Firman ALLah, mereka tetap berani menyelewengkan ayat-ayat Taurat.

Apabila muncul gerakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mulai terdesak. Mereka bermulut manis di hadapan orang beriman tetapi apabila mereka berada di kalangan mereka, mereka menyembunyikan isi kitab Taurat yang sebenar iaitu kebenaran kedatangan Nabi Muhammad, kerana jika dibukakan rahsia kedatangan Nabi Muahaamd itu, akan hancurlah ugama mereka dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Namun apa yang dirahsiakan mereka itu tidaklah menjadi rahsia  bagi Tuhan.

Walaupun demikian, orang Yahudi mempercayai Taurat hanyalah melalui taqlid kepada pendita mereka sahaja. Apa yang dikatakan pendita mereka itulah yang dipercayai. Maka kepercayaan mereka itu penuhlah dengan angan-angan dan dongengan, kerana kebanyakan mereka sendiripun ramai yang tidak mengerti akan Taurat. Kepatuhan hanyalah kepada apa yang diperkatakan oleh pendita mereka sahaja. Padahal Taurat telah ada pada mereka, mereka mentafsir pula Taurat dengan hawa nafsu mereka, dan mencipta hukum sendiri. Kemudian mereka mengatakan ini adalah wahyu Tuhan yang tidak boleh dibantah.Orang-orang yang bodoh itupun mengikut sahaja hukum yang dicipta oleh pendita-pendita mereka itu.

Demikian juga Injil asli Isa Alaihssalam telah hilang setelah melalui zaman penindasan yang begitu lama dan kejam oleh Kerajaan Rumawi atas anjuran Paus (Lihat bab 5: Fakta-fakta yang harus diketahui: Kekejaman gereja Barat). Pengikut-pengikut ajaran Isa Alaihissalam yang asli dibunuh dan kitab-kitab mereka dimusnahkan. Kemudian Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, Petrus dan lain-lain mencipta ajaran baru yang kemudian dinisbahkan sebagai Injil. Kemudian mereka mengatakan ajaran mereka itu sebagai wahyu ALLah (kerana mereka mendakwa menulis gubahan-gubahan itu dengan bimbingan Roh ALLah). Ajaran-ajaran mereka tidak boleh dibantah atau dipersoalkan oleh pengikut-pengikut mereka, dan jika sesiapa yang berani mempersoalkannya akan dikira telah rosak imannya. Seperti juga orang Yahudi, orang Nasrani juga berusaha memadamkan kenyataan kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mahu ada agama baru yang datang kemudian sebagai agama akhir zaman. Namun ALLah Taala Maha Kuasa. Dalam pada mereka berusaha memadamkan kenyataan itu, mereka tidak sedar masih terdapat kenyataan kedatangan Nabi Muhammad di dalam kitab yang mereka cipta itu.

ALLah Taala telah mencela sikap dan usaha orang Yahudi dan Nasrani itu dengan FirmanNya bermaksud, “Adakah kamu (Muhammad) berharap mereka percaya kapada kamu padahal telah ada segulungan dari mereka yang mendengar Kalam ALLAh, kemudian mereka mengubahnya setelah mereka mengerti, padahal mereka mengetahui. Dan apabila mereka berjumpa orang beriman mereka berkata: Kami beriman. Dan apabila mereka bersama-sama mereka, mereka berkata: Apakah akan kamu ceritakan apa yang telah dibukakan ALLah kepadamu (kenyataan kedatangan Nabi akhir zaman), supaya nanti mereka akan mendakwa kamu di hadapan Tuhan? Apakah kamu tidak mengerti? Tidakkah mereka tahu ALLah Taala mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan dan apa-apa yang mereka lnyatakan? Dan setengah dari mereka tidak mengetahui al-Kitab kecuali dongengan dan mereka hanya menyangka-nyangka sahaja. Dan celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka kemudian mereka katakan: Ini adalah dari sisi ALLah, supaya mereka dapat menjualnya dengan keuntungan yang sedikit. Celakalah bagi mereka kerana apa yang mereka tulis oleh tangan mereka, dan celakalah bagi mereka lantaran usaha mereka itu” (al-Baqarah 2: 2: 75-79).

Bible menyatakan, “Kemudian Musa berkata:…sebaliknya Tuhan, ALLah kamu akan mengutus seorang Nabi kepada kamu, Nabi itu akan seperti aku dan dia dari bangsa kamu sendiri…” (Ulangan 15: 15). Dan lagi, “Oleh itu Tuhan berfirman kepadaku (Musa): Aku akan mengutus seorang Nabi kepada mereka, Nabi seperti engkau, dan yang daripada bangsa mereka sendiri. Aku akan menyampaikan FirmanKu kepadanya, dan dia akan menyampaikan perintahKu kepada umat itu. Nabi itu akan berkata-kata demi namaKu…” (Ulangan 18: 18-19). Dan lagi di dalam Perjanjian Baru, “Musa pernah berkata: Tuhan, ALLah kamu akan mengutus seorang Nabi kepada kamu seperti Dia mengutus aku. Nabi itu akan datang dari bangsa kamu sendiri. Kamu harus mendengar semua yang dikatakannya” (Kisah Rasul-Rasul 3: 22).  Orang Yahudi berkata Nabi itu adalah Nabi yang masih ditunggu dan orang Keristian pula berkata bahawa Nabi itu adalah Jesus. Namun jelas Jesus sangat berbeza dengan Musa kerana Musa lahir beribu dan berbapa tetapi Jesus tanpa bapa, Musa jelas mati tetapi Jesus dikatakan bangkit semula, Musa berkeluarga tetapi Jesus tidak berkeluarga, Musa hanya seorang Nabi tetapi Jesus dikatakan Tuhan, Musa mempunyai musyhaf Taurat tetapi Jesus tiada musyhaf Injil (Orang Keristian hanya mempunyai Perjanjian Baru yang didakwa Injil Jesus), Musa hanya membawa hukum untuk diamalkan tetapi Jesus didakwa menebus dosa manusia, Musa diterima oleh kaumnya tetapi Jesus ditolak. Orang Keristian enggan menilai kerana yang jelas Nabi Muhammad sangatlah sama dengan Musa, lahir beribu dan berbapa, berkeluarga, meninggal dunia, manusia biasa dan mempunyai musyhaf kitab suci dan diterima oleh kaum masing-masing. Mazhab Seven-day pula mendakwa Nabi yang dimaksudkan ialah Yoshua. Namun ia juga tidak tepat kerana Yoshua tidak mempunyai musyhaf kitab suci dan Yoshua tidaklah mempunyai perbezaan ketara dengan Nabi-Nabi yang disebut di dalam Bible seperti Solomon, Ezekiel, Daniel dan lain-lain.

Bible yang digunakan di Malaysia dan Indonesia adalah Bible terjemahan dari versi King James berbahasa Inggeris. Dalam ayat yang menceritakan kedatangan Sang Penghibur dalam John (Yohanes) 16; 13, terdapat tujuh kalimah He yang bermaksud lelaki. Yohanes 16: 17 menolak Sang Penghibur adalah Roh ALLah kerana Ia datang sebelum Jesus pergi. Lukas 1: 41 telah menyokong penolakan ini. 1 Yohanes 4: 1 telah membezakan Roh dengan Nabi. Jika dilihat dari hubungan ayat-ayat tersebut nyatalah Sang Penghibur seorang manusia dan Nabi yang akan datang selepas Jesus (Lihat bab 3: Iktiqad Asas Agama Keristian: Tritini: Adakah Roh ALLah itu Tuhan). Penganut Krristian tidak menerima sama sekali tafsiran ini tetapi mereka tidak mampu untuk membuktikan tafsiran ini adalah salah. Sebagai langkah mudah mereka mengubah kalimah He kepada She dalam Bible versi Urdu, untuk menolak Sang Penghibur adalah seorang manusia dan Nabi. Demikian juga dalam Bible Afrika, kalimah Trooster (Penghibur) diubah kepada Voorspraak (Penengah) dan menambah rangkai kata “die Heilige Gees (Roh Kudus). Mereka begitu berani membuat penambahan dimana tidak seorang pun sarjana Kristian Barat berani berbuat demikian kepada Bible berbahasa Inggeris. Apakah makna perbuatan orang Kristian ini kepada kitab Tuhan mereka?

Orang yang menyembunyikan kebenaran adalah orang yang curang, lebih-lebih lagi menyembunyikan Firman Tuhan. Firman ALLah Taala di dalam al-Quran bermaksud, “Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang pernah Kami turunkan dari keterangan dan pertunjuk setelah Kami terangkan di dalam Kitab, mereka itu dilaknat oleh ALLah dan dilaknat pula oleh orang-orang yang melaknat” (al-Baqarah 2: 2: 159).

ISLAM MEMULIAKAN ISA ALAIHISSALAM SAMA SEPERTI NABI-NABI YANG LAIN

Setiap Rasul adalah utusan ALLah Taala kepada manusia. Dan sememangnya Ia terlebih dahulu percaya bahawa dirinya Rasul. Demikian juga orang-orang yang beriman, mereka mempercayai ALLah Taala itu Tuhan seru sekelian alam, percaya Rasul itu utusan Allah, percaya Malaikat itu makhluk suruhan ALLah dan percaya kitab-kitab adalah panduan dari ALLah yang diturunkan kepada Rasul melalui Malaikat. Kerana keimanan itu mereka tidak membezakan antara Rasul-Rasul itu tidak mengira yang dahulu atau yang kemudian. Kerana semua Rasul-Rasul itu membawa kalimah tauhid dari ALLah, kalimah yang tidak menyerupakanNya dengan makhluk, yang membawa Risalah perintah kepada manusia bagi keselamatan mereka. Walaupun ALLah menjadikan antara Rasul itu ada kelebihan dari yang lain, tetapi mereka umpama bintang, walaupun jaraknya dari bumi tidaklah sama tetapi jika dipandang ia tetaplah bintang yang cantik bersinar.

Mempercayai sahaja kerasulan Rasul tidaklah memberi erti apa-apa melainkan mentaati apa yang diajarkannya. Namun manusia tidak tahu adakah ketaatan itu diterima atau tidak oleh ALLah kerana manusia adalah lemah penuh salah, silap dan kealpaan. Maka haruslah manusia berdoa memohon keampunan dan pertunjuk agar sentiasa dilandasan yang benar.

Atas dasar ini Islam memandang Isa Alaihissalam adalah seorang Nabi dan Rasul ALLah. Ia sama dengan sekelian Rasul dari Adam Alaihissalam hingga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam iaitu membawa ajaran tauhid. Islam tidak memandang Isa dengan pandangan penyerupaan dengan ALLah, tetapi adalah manusia istimewa yang diutus kepada bani Israel. Bahkan umat Islam akan gugur imannya jika tidak mempercayai kerasulan Isa atau menganggap Ia dengan anggapan yang tidak patut baginya, seperti menganggap Ia Tuhan. Maka tidak pernah kedengaran dalam sejarah zaman berzaman bahawa ada umat Islam yang mencaci Isa ALaihissalam kerana adanya ancaman murtad dari ALLah jika berbuat demikian. Ini berlainan dengan apa yang sering diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ia sering menerima cacian dan fitnah dari umat Kristian. Contohnya sebuah majalah dari negara Denmark telah menggambarkan wajah Baginda dengan karikatur kartun. Kemudian pada bulan September 2006, Pope Benedict Roman Katholik telah berkata bahawa pada diri Nabi Muhammad tidak terdapat suatu pun yang dapat dibanggakan. Namun umat islam hanya mengecam kebiadaban itu tanpa menyentuh keperibadian mulia Isa Alaihissalam.

Allah Taala telah menyatakan haqiqat di atas dengan FirmanNya bermaksud, “Telah percaya Rasul-Rasul itu dengan apa yang diturunkan Tuhan kepada mereka, demikian juga orang-orang yang beriman. Tiap-tiap mereka percaya kepada ALLah, MalaikatNya, KitabNya dan RAsulNya. (Kata mereka) tidaklah kami membezakan seorang (dengan yang lain) diantara Rasul itu. Mereka berkata: Kami dengar dan kami taat. KeampunanMu (kami pohon ya ALLah) dan kepadaMu kami kembali (menyerah diri)” (al-Baqarah 2: 2: 285).

TUJUAN ISLAM ALAIHISSALAM TURUN KE DUNIA DI AKHIR ZAMAN UNTUK

MELURUSKAN PEGANGAN

Tujuan semua Rasul-Rasul diutus oleh ALLah kepada manusia ialah memperbetulkan pegangan yang telah pincang. Asal pegangan dari Adam Alaihissalam adalah tauhid. Namun setiap umat-umat Nabi-Nabi itu membengkokkan aqidah tersebut dengan berbagai-bagai bentuk kepercayaan baru. Umat Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya’kub dan semua keturunannya adalah Yahudi. Demikian juga orang Nasrani mengatakan mereka semuanya Nasrani.

Walaupun demikian, semua dakwaan itu tidak dapat dibuktikan. Nama Yahudi tidak ada dizaman Ibrahim, Ismail, Ishak dan Ya’kub tetapi diambil dari Yahuda anak Ya’kub. Dari nama umat dijadikan pula nama agama. Kitab Thalmud Yahudi sekarang ini adalah tecipta setelah kematian Musa Alaihissalam begitu lama. Jadi bagaimanakah hendak dikatakan sekelian Nabi-Nabi itu beragama Yahudi? Demikian juga nama Kristian tidak ujud di zaman Isa Alaihissalam. Nama Kristian dan al-Masih dipopularkan oleh Paulus setelah Isa Alaihissalam diselamatkan ALLah. Demikian juga upacara agama seperti pembabtisan, nyanyian gereja dan lain-lain tidaklah ada dizaman Ibrahim, Ismail, Ishak dan Ya’kub Alaihissalam. Dua belas Rasul Isa Alaihissalam hanyalah diarahkan menyebarkan ajaran Isa Alaihissalam kepada bangsa Yahudi sahaja. Paulus (yang tidak pernah berjumpa Isa) telah menyebarkannya kepada orang Yunani dan seterusnya kepada bangsa Rumawi, setelah ditentang keras olah orang Yahudi. Kemudian di Antochia, mulalah ajaran Paulus dikenali sebagai ajaran Kristian. Jadi nama dan ajaran Kristian bukanlah diberikan oleh Isa Alaihissalam melainkan diberikan oleh murid-muridnya (terutama Paulus) setelah ketiadaannya.

Inilah yang hendak diperbetulkan oleh Islam. Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya’kub dan Nabi-Nabi yang lain bukanlah beragama Yahudi atau Nasrani melainkan Islam (kerana agama tauhid adalah Islam). Melebelkan Nabi-Nabi  tersebut dengan lebel palsu adalah satu perbuatan yang tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab. Namun Allah Taala tidak pernah lalai dengan perbuatan tersebut kerana kepercayaan yang dibuat-buat lama kelamaan akan ditinggalkan orang, dan kepercayaan mereka itu akan terus diselewengkan dari masa kesemasa.

Firman ALLah Taala di dalam surah al-Baqarah bermaksud “Ataukah kamu berkata: Sesungguhnya Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Ya’kub dan anak cucunya adalah semuanya Yahudi atau Nasrani. Katakanlah: Apakah kamu lebih tahu dari ALLah? Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang menyembunyikan kesaksian dari ALLah? Dan ALLah tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan” (al-Baqarah 2: 2: 140).

NABI MUHAMMAD SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM HANYALAH PENYAMPAI AJARAN ALLAH TAALA

Terdapat dakwaan bahawa Islam bukanlah agama yang menjanjikan keselamatan. Mereka mengatakan demikian kerana ia berbeza dengan Keristian. Dalam Keristian Jesus adalah punca keselamatan kerana dengan kematian Jesus dikayu salib dan kebangkitan semulaNya adalah untuk menyelamatkan manusia. Mereka berkata bagaimana Islam dapat menyelamatkan manusia sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasalam sendiri memerlukan doa dari umatNya. Bahkan umat Islam sangat dituntut untuk berselawat kepada Baginda.

Manusia walaupun dikurniakan akal, tidaklah terpelihara dari melakukan perkara-perkara yang merosakkan diri. Dari dahulu hingga sekarang, ramai manusia menyembah berhala, berjudi, minum arak dan lain-lain. Menyembah berhala adalah perkara syirik, berjudi adalah contoh penyakit masyarakat tidak sahaja pada umat zaman dahulu bahkan ia menjadi barah zaman moden. Sejarah telah membuktikan kehancuran sesebuah negara dimana arak dan judi menjadi amalan rakyatnya. Lantaran mabuk arak orang tidak akan ingat lagi kepada ALLah,  menyembah berhala adalah perbuatan syirik, berjudi akan mendatangkan kemelaratan dan permusuhan. Semua itu adalah dilarang oleh ALLah Taala, dengan FirmanNya bermaksud, “Wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, sembelihan untuk berhala dan bertenung nasib adalah amalan kotor Syaithan. Maka hendaklah kamu menjauhinya agar kamu memperolehi kejayaan. Sesungguhnya keinginan Syaithan itu hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian akibat dari arak dan judi itu, dan memalingkan kamu dari mengingati ALLah dan dari mengerjakan sembahyang. Oleh dari itu tidakkah kamu mahu berhenti (dari melakukannya)” (al-Ma’idah 5: 6: 90-91).

Namun demikian ALLah Taala Maha Penyayang kepada manusia. Ia tidak menghukum manusia tanpa didatangkan peringatan. didatangkanNya Rasul untuk menyampaikan kepada manusia tentang haramnya perkara-perkara tersebut. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila diwahyukan pengharaman berhala, arak dan judi (dan juga lain-lain pengharaman), semua perkara-perkara tersebut ditinggalkan secara total oleh umat Islam dimasa itu. ALLah Taala telah mengampunkan kesalahan mereka sebelum datangnya perintah haramnya berhala, arak dan judi itu dengan syarat hendaklah mereka bertaqwa dan meningkatkan amal soleh. Firman ALLah Taala bermaksud, “Dan taatlah kepada ALLah dn taatlah kepada Rasul, dan berhati-hatilah kamu. Maka jikalau kamu berpaling, ketahuilah kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan dengan nyata” (al-Ma’idah 5: 6: 92). Firman ALLah Taala lagi bermaksud, “Tidaklah Kami mengutus Rasul-Rasul itu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan berita ancaman. Barangsiapa yang beriman dan membuat kebaikan, tidaklah ada ketakutan atas mereka dan tidaklah mereka berdukacita ” (al-An’am 6: 7: 48). Inilah jalan keselamatan yang diturunkan oleh ALLah Taala bagi manusia (Lihat bab 12: Beberapa peringatan penting: Keselamatan mengikut al-Quran).

Adapun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasul terpilih yang termulia di alam maya. Baginda adalah manusia yang paling dikasihi ALLah Taala dan Baginda dijamin oleh ALLah Taala sebagai penghulu syurga. Berselawat kepada Baginda adalah doa yang diperintah oleh ALLah Taala. Firman ALLah Taala bermaksud, “Sesungguhnya ALLah dan MalaikatNya berselawat keatas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu keatasnya dan ucapkanlah salam keatasnya dengan sempurna” (al-Ahzab 33: 21: 56). Akal yang sihat mengatakan bahawa tidaklah patut sama sekali umat manusia tidak mengasihi Baginda dalam keadaan ALLah Taala mengasihinya. Maka berselawat adalah tanda umat mengasihi Baginda. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahawa apabila seseorang berselawat sekali kepada Baginda, maka Baginda akan membalas selawat kepada seseorang itu sebanyak sepuluh kali. Baginda juga telah menyatakan bahwa orang yang paling banyak berselawat kepadanya adalah paling layak mendapat syafa’at Baginda pada hari Qiamat kelak. Inilah satu daripada jalan-jalan keselamatan di dalam Islam yang tidak terhingga banyaknya, jalan-jalan keselamatan yang begitu mudah yang tidak perlu menumpahkan darah dan tidak perlu mengeluarkan harta. Berselawat keatas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah juga merupakan tanda hormat yang sewajibnya dilakukan oleh penganut Islam. Penghormatan ini tidak sahaja dimasa hidup tetapi juga selepas kewafatan Baginda. Isteri-isteri Baginda tidak dibenarkan dinikahi selepas kewafatan Baginda. Bahkan Sayyidina Umar al-Khattab pernah memarahi beberapa pemuda kerana membuat bising ketika berziarah di maqam Baginda. Inilah konsep selawat yang tidak difahami oleh orang bukan Islam dengan sebenarnya.

ORANG YANG SOMBONG DAN BODOH SAHAJA TIDAK MENERIMA ISLAM

Al-Quran, sebuah kitab suci. Apabila ia didakwa sebagai Firman Tuhan ia haruslah tahan diuji. Alat ujian terhadap al-Quran sangatlah mudah. Disini penulis dengan bermurah hati menunjukkan jalan bagi orang-orang bukan Islam untuk mencari kelemahan al-Quran. Carilah kelemahan al-Quran dan kemukakanlah kepada ulama dan sarjana Islam. Jika benar al-Quran bukan Firman ALLah nescaya mereka tidak akan dapat memberi jawaban. Tetapi jika jawaban yang diberikan menepati logika, diterima akal dan menepati kebenaran maka terbuktilah ia Firman Tuhan (Demikian juga ujian yang telah dilakukan terhadap Bible, penganut Keristian harus memberi jawaban yang mana benar antara Ruth 4: 18-22 dan Lukas 3: 33-34).

Penulis akan mengulangi semula ayat al-Quran bermaksud, “Dan sesungguhnya Kami jadikan manusia itu dari air sarinya dari tanah. Kemudian Kami jadikan ia setitik mani yang disimpan ditempat yang terpelihara (rahim). Kemudian Kami jadikan pula mani itu segumpal darah, kemudian Kami jadikan segumpal darah itu segumpal daging, dan Kami jadikan tulang, dan tulang-tulang itu Kami jadikan segumpal daging” (al-Mu”minun 23: 18: 13-14). Ayat ini jelas menceritakan proses kejadian manusia. Ia dituturkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke 6 sebelum ilmu kedoktoran maju pada abad ke 13. Penulis dan orang Islam mencabar setiap orang samada saintis, sarjana atau professor untuk membantah kebenaran ayat ini. Adakah ayat ini tidak menepati kenyataan kerana setiap yang tidak menepati kenyataan (melainkan mu’jizat) adalah ayat palsu? Sesungguhnya kita menantikan sanggahan terhadap ayat sehingga saat ini dan sehingga hari Qiamat.

Jelas ayat ini menunjukkan kebenaran al-Quran. Ini baru satu ayat ditunjukkan bahkan seluruh ayat al-Quran menepat fakta tidak mengira ayat berbentuk ilmu, kenyataan sejarah, nasihat  dan lain-lain. Maka orang yang menolak fakta adalah tergolong dalam dua kategori iaitu sombong dan bodoh atau salah satu diantaranya. Jika ia seorang sarjana keilmuan ia adalah orang yang sombong dan jika bukan sarjana ia adalah orang yang bodoh.

ISLAM TIDAK DISEBARKAN DENGAN MATA PEDANG

Salah satu cercaan orientalis Barat terhadap Islam ialah ia disebarkan dengan paksaan yakni peperangan dan penaklukan. Dikatakan bahawa peperangan yang dilakukan adalah untuk membalas dendam terhadap kezalimana yang dilakukan kepada Baginda dan Sahabatnya. Gibbon seorang ahli sejarah berkata, “Wajar apabila setiap orang memiliki hak untuk melindungi dirinya dan milik peribadinya dan memperluaskan permusuhan untuk kepuasan dan balas dendam”. apabila  Pendapat ini sangatlah masyhur di Barat dan disebarkan dengan begitu meluas. Benarkah sangkaan mereka? Penulis akan membentangkan secara fakta tentang kepalsuan dakwaan mereka dan bukan secara mengimani (mempercayai) dengan membabi buta.

Islam tidak sesekali memaksa orang bukan Islam memeluk Islam kerana bukan itu tujuan Nabi Muhammad Sallalllahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi. Tugas Baginda hanyalah memberi pertunjuk untuk membezakan antara yang hak dan yang bathil. Baginda adalah penyuluh yang menerangkan penyembahan berhala dan menyangka Tuhan berbilang adalah perbuatan yang syirik dan suatu kebodohan. Orang yang menyembah dalam keadaan ia tahu berhala tidak mempunyai kekuatan walau sebesar hama, jelas menunjukkan kebodohan didalam kecerdikan. Demikian juga mengatakan Tuhan berbilang adalah diluar kewajaran akal, juga satu kebodohan didalam kecerdikan. Demikian juga setiap ajaran Islam tentang kehidupan samada dari segi diri sendiri, kekeluargaan, kemasyarakatan dan kenegaraan jelas menunjukkan ia suatu sistem yang hak, yang terbukti memberi kebaikan jika dilaksanakan. Islam menggantikan assobiyyah dengan kesamarataan ras, mengajar erti kasih saying sesama Islam, mengajar kepentingan ilmu pengatahuan, mengajar erti jihad dan sebagainya yang mana cukup panjang untuk diperkatakan. Semua ini diajar dengan jalan dakwah yang lemah lembut dan penuh pengertian. Firman ALLah dalam al-Quran bermaksud, “Tidak ada paksaan dalam (untuk memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah nyata pertunjuk (jalan yang benar) daripada kesesatan (jalan yang salah). Barang siapa yang tidak mempercayai (tidak mengikut) thoghut (berhala dan ajaran-ajaran syaithan) sesungguhnya ia telah berpegang dengan tali yang teguh yang tiada akan putus…” (al-Baqarah 2: 3: 256).

Peperangan, hanyalah jalan terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia dilakukan apabila mereka yang didakwahkan melakukan penentangan secara kekerasan bahkan ada diantara utusan dakwah Baginda dibunuh. Baginda pernah memanggil lima SahabatNya untuk mengirim lima pucuk surat kepada Kaiser Konstantinopel, raja Mesir, Negus Abbasiyah, raja Yamen dan Kisra Iran. Ketika itu tiada kenderaan melainkan kuda dan unta. Surat-surat tersebut masih utuh disimpan di Muzium Topkapi, Istanbul, Turki yang berbunyi “Dari Muhammad Rasulullah, terimalah Islam dan anda akan beruntung”, disambung dengan ayat bermaksud, “Wahai ahli kitab, marilah berpegang kepada satu kalimah (ketetapan)yang tidak memperselisihkan antara kami dan kamu iaitu bahawa kami tidak menyembah melainkan ALLah dan tidak kita mempersekutukannya dengan yang lain dan kita tidak mengangkat yang lain menjadi Tuhan selain ALLah. Jika mereka berpaling (tidak mahu mengikut) katakanlah: saksikanlah bahawa kami orang-orang yang berserah (kepada ALLah)”. Dan surat itu diakhiri dengan kalimah “Tiada Tuhan melainkan ALLah dan Muhammad adalah utusanNya”.

Jika penulis hanya membentangkan fakta sejarah Islam, mungkin penulis akan dikatakan mereka-reka fakta untuk mempertahankan Islam yang dianuti. Maka penulis akan memperturunkan pendapat sarjana bukan Islam yang menolak pendapat Islam disebarkan dengan mata pedang, yang antaranya “Bagaimana pun sejarah telah menerangkan bahawa lagenda penaklukan Muslim terhadap dunia dan memaksakan Islam dengan mata pedang adalah satu cerita yang tidak masuk akal yang sering diceritakan oleh ahli sejarah” (De Lacy O’Leary: Islam at The Cross-road). Islam boleh disalahkan kerana menakluk Sepanyol tetapi tiada siapa dapat memberi bukti tentera Islam memancung kepala orang Sepanyol yang tidak mahu memeluk Islam.namun apabila Islam dikalahkan, sejarah telah menyatakan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella telah menjalankan dasar memaksa semua orang Islam memeluk Keritistian dimana mereka yang enggan telah dibunuh.

Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintah Musa al-Qasim menyebarkan Islam ke India. Islam mendominasi India selama 10 abad, satu tempoh yang cukup lama untuk menjadikan semua penduduk India menjadi Muslim dengan kekuatan tentera dan pancungan pedang. Tetapi ketika kemerdekaan India rakyat Hindu adalah tiga perempat dan Muslim hanya satu perempat. Mengapa? Kerana orang Islam tidak memancung kepala orang Hindu yang enggan memeluk Islam. “Semakin saya pelajari, semalam saya menemukan bahawa kekuatan Islam bukanlah berasal dari mata pedang” (Mahatma Ghandi: Young India). “Mereka yang mengkritik Muhammad melihat api bukan cahaya,mendapat kebodohan bukan kebaikan…hal ini menggambarkan keburukan moral mereka…kritikan itu adalah buta. Mereka tidak dapat melihat bahawa satu-satunya pedang Muhammad adalah pedang kemurahan hati, pertunjuk, persahabatan, kemaafan iaitu pedang yang menaklukkan musuh-musuhNya dan membersihkan hati mereka. Pedang ini lebih tajam dari pedang biasa” (Pandit Gyanandra Dev Darma Shastri dalam perhimpunan di Gorakhpus, India).

Dasar ini diteruskan hingga kezaman moden. Islam mendominasi umat di Indonesia tetapi tiada riwayat sejarah orang Hindu atau penganut animesma dipancung jika enggan memeluk Islam. Demikian juga sewaktu Islam masuk ke Mozambique, tetapi umat Islam hanya 60 % sahaja di sana. Inilah fakta yang sahih bukan kepercayaan membuta tuli yakni bukan “kebenaran akan terserlah jika ia tidak dipertanyakan”.

PERBUATAN YANG TERCELA

Terdapat usaha yang bersungguh-sungguh yang dilakukan oleh sarjana-sarjana Keristian untuk menterjemah al-Quran ke dalam berbagai bahasa. Usaha itu jika dilihat sepintas lalu dan bagi orang-orang yang tidak berilmu, ia adalah usaha yang murni, seolah-olah mereka ingin menyebar dan  mengembangkan ajaran al-Quran. Namun ada racun yang tersembunyi disebalik usaha mereka itu iaitu merubah struktur ayat al-Quran.

Satu daripada contoh kekejian yang dilakukan oleh sarjana Keristian itu ialah ayat surah ar-Rum yang bermaksud, “Dan diantara tanda-tandanya, bahawa Dia menciptakan pasangan (jodoh) untukmu dari bangsamu sendiri, supaya kamu bersenang-senang dengannya dan Dia menanamkan (mengadakan) sesamamu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya yang demikian itu suatu tanda bagi kaum yang berfikir” (ar-Rum 30: 21: 21). Seorang sarjana Keristian, Thomas Carlyle telah membuat terjemahan kedalam bahasa Inggeris bermaksud, “Dan diantara tanda-tandaNya ialah, Dia menciptakan isteri-isteri untukmu dari antaramu sendiri, supaya kamu berhubungan seks dengan mereka, dan meletakkan rasa cinta dan kasih diantaramu”.

Bagi orang yang tidak berilmu seperti penganut Islam yang jahil atau penganut Keristian yang sememangnya berniat mencari kesalahan bukan kebenaran, terjemahan Thomas Carlyle tidak menampakkan apa-apa kesalahan. Tetapi ia telah mengubah kalimah ayat tersebut, iaitu kalimah Arab “Litaskunuu” bererti bersenang-senang diubah kepada berhubungan seks. Hubungan seks mengikut kamus umum The Reader Digest bermaksud hubungan seksual sebelum pernikahan. Maksud tersembunyi Carlyle ialah menghalalkan hubungan seks sebelum  pernikahan dengan dalil ayat tersebut tetapi mengikut terjemahannya yang palsu.

Demikian juga dengan ayat  bermaksud “Sesungguhnya Kami jadikan Quran dalam bahasa Arab, mudah-mudahan kamu memikirkannya” (az_Zukhruf 43: 25: 3). Penulis telah menemui kenyataan seorang penganut Kristian dalam internet menyebut ayat di atas sebagai “Sesungguhnya Kami jadikan Quran untuk bangsa Arab”. Mereka gagal untuk menyanggah “keuniveralan” al-Quran dengan hujah ilmiah, maka mereka menggunakan cara yang keji untuk merobohkan tembok kebenaran al-Quran yang kukuh. Bahkan mereka sendirilah yang gagal menangkis hujah Bible yang mengatakan Jesus hanya di utus kepada bangsa Israel dan bukannya kepada bangsa Inggeris, Perancis, India, Melayu, Kadazan, Jawa dan yang lain dari bangsa Israel Hujah yang digunakan hanyalah ayat-ayat yang menyerlahkan pertentangan ayat di dalam Bible.

Inilah contoh perbuatan keji sarjana Kristian. Mereka melakukan perbuatan seperti tanpa fakta yang sah. Apabila mereka gagal mempertahankan kecelaruan Bible, mereka mencuba mencari kelemahan al-Quran. Apabila mereka gagal mencari kelemahan al-Quran, mereka cuba pula mengubah struktur ayat al-Quran. Perbuatan ini secara tidak langsung menggambarkan sikap mereka sendiri terhadap Bible. Maka benarlah apa yang disebut oleh al-Quran bahawa inilah kegemaran mereka merubah isi kandungan kitab mereka apabila mereka dapati ayat-ayat yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Perbuatan mengubah kandungan Bible tidak pernah dilakukan oleh mana-mana individu Muslim kerana Bible memang sedia bercelaru. Namun sejarah telah membuktikan setiap percubaan memalsukan al-Quran tetap akan gagal kerana ALLah Taala telah berjanji untuk memeliharanya dengan perantaran Huffadz yang sangat ikhlas memelihara Islam. Firman ALLah Taala bermaksud, “Kamilah yang menurunkan peringatan (al-Quran), dan sesungguhnya Kamilah yang menjaganya” (al-Hijr 15: 14: 9).

PENUTUP

Al-Hamdulillah, dengan Taufiq dan Hidayah ALLah Taala, penulis telah dapat menyiapkan manuskrip ini pada 02hb. Januari, 2008 pukul 11.55 pagi. Kemudia siap dikemaskini pada 12.07.2008 pukul 11.13 pagi.

Penulis mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua guru-guru dan rakan-rakan penulis yang telah mengajarkan ilmu kepada penulis, dari penulis mula mengenal apakah yang dinamakan ilmu. Dengan ilmu itu maka penulis dapat melahirkan manuskrip ini. Demikian juga kepada rakan-rakan dan kenalan Kristian, yang mana jika tidak kerana pebahasan dan perbincangan dengan mereka maka manuskrip ini tidaklah akan tertulis.

Maka penulis berharap manuskrip ini akan memberi menafaat kepada umat Islam untuk memahami agama Kristian, seterusnya menjadikannya sebagai benteng dari fahaman dan dakyah missionary dan zending mereka. Bagi penganut Kristian pula, penulis berharap manuskrip ini tidak dianggap sebagai bahan provokasi Islam terhadap Krsitian, tetapi dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah logika. Penulis amat berbangga jika ia dapat dijawab pula dengan cara yang ilmiah logika juga. Semoga semua pembaca mendapat menafaat dari manuskrip ini yang serba kekurangan ini. Sekian.

Yang benar,

_________________

( Shahil bin Talib )

Rujukan :

1 – AlQuranul Karim

2 – Bible Berita Baik Cetakan Malaysia

3 – Bible cetakan Lembaga al-Kitab Republik Indonesia

4 –  Tafsir al-Azhar:-HAMKA

5 – Perbincangan dengan:-

Sdr Jerys Andang (Mazhab Anglican)

Sdr. Maradin (Mazhab Anglican).

Sdr. Fabian (Mazhab Roman Katholik)

Sdr. Edwin (Mazhab Seven- day)

Pastor wanita berbangsa Korea warga Amerika dalam kapalterbang pada tahun 2002.

6 – Dan sebagainya …….

Tamat

Pembatas kepalsuan dan kebenaran
Pembatas kepalsuan…
Hosted by eSnips

Download e-book penuh

Advertisement