Oleh : Nabiel Fuad Almusawa

1. DI AZANKAN DAN IQOMAH : Masing2 di telinga kanan dan kiri (HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Abu Na’im, Ibnu Sunni dan Thabrani, tapi semua haditsnya dha’if) , dlm sebahagian sanad-nya disebutkan jg dibacakn surah al-Ikhlash.

2. TAHNIQ : Iaitu seorang yg shalih mengunyah kurma lalu mengoleskannya ke langit2 mulut bayi tsb (HR Bukhari Muslim), bs jg dg madu.

3. AQIQAH :

a. Asal katanya adalah al-‘Iqqah, ertinya rambut makhluk yg baru dilahirkan baik manusia atau binatang.

b. Hukumnya sunnah (Jumhur fuqaha), sunnah-mu’akkadah (Syafi’i), wajib (Zhahiri), mubah (Hanafi).

c. Jumlahnya 2 ekor kambing untuk anak lelaki (boleh jg 1 ekor/HR Abu Daud), dan 1 ekor untuk anak perempuan (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi).

d. Boleh kambing jantan atau betina (HR Tirmidzi)

e. Dilkkn pada hari ke-7 (HR Khamsah), jika tidak bs maka pada hari ke-14, jika tidak bs maka pada hari ke-21 (HR Baihaqi), atau kpn sj. Jika sblm 7 hari wafat maka tidak perlu (Malik).

f. Boleh mengaqiqahkan orang lain (HR Abu Daud, Baihaqi, Ibnu Hibban dan Hakim; juga dr lafazh isim-majhul: tudzbahu)/atau diri sendiri (Yahya bin Ma’in).

4. DINAMAI : Juga disunnahkan pada hari ke-7, nama yang paling disukai = AbduLLAH/

AbduRRAHMAN (HR Muslim), dan yang palig bnr = Hammam/Harits. Atau boleh juga al-Mundzir (HR Bukhari Muslim), atau juga nama malaikat, nabi, Thaha, Yasin, dsb. Diharamkan dg nama berhala/sesembahan lain, dan dimakruhkan nama Yassar/kaya, Rabbah/banyak untung, Nujaih/sukses, ‘Aflah/bahagia (kerana bs tidak dnamakan/jadi doa sial) (HR Muslim).

5. DICUKUR, DITIMBANG RAMBUTNYA DAN SEDEKAH : Iaitu dicukur pada hari ke-7 dan ditimbang seberat emas lalu disedekahkan (HR Tirmidzi dan Ahmad).

6. DIKHITAN : Thd laki2 pd hari ke-7 (HR Baihaqi dan Hakim), juga boleh jika sudah dewasa/tua (HR Bukhari dan Ahmad)

——————————————————————————–

[1] NAYLUL-AUTHAR, Imam Asy-Syaukani I/245-251 dan V/432-448; SUBULUS-SALAM, Imam Ash-Shan’ani IV/407; BIDAYATUL-MUJTAHID, Imam Ibnu Rusyd II/317-322; FIQH SUNNAH, Sayyid Sabiq I/73-74 dan XIII/151-156.

Advertisements