1)         PENDAHULUAN

Keluarga ialah kelompok yang paling kecil dari masyarakat.  Keadaan sesebuah keluarga  itu boleh mempengaruhi masyarakat sekelilingnya.  Berkecai keluarga, berkecailah masyarakat dan jika aman  damai dan bahagia setiap kelurga akan membawa kebahagiaan kepada masyarakat itu.  Demikianlah pembentukan keluarga adalah  asas kepada pembentukan masyarakat yang lebih besar.

Tanggungjawab adalah amanah Allah yang telah diletakkan ke bahu manusia, manusia memikul berbagai tanggungjawab di antaranya tanggungjawab kepada  keluarga dan tanggungjawab ini akan  ditanya Allah sama ada telah disempurnakan atau sebaliknya.  Sabda Rasulullah, maksudnya :

“Setiap kamu adalah penjaga dan setiap kamu bertanggungjawab di atas jagaanya.  Lelaki (suami) adalah penjaga di atas anggota keluarga rumahnya dan dia adalah bertanggungjawab di atas jagaannya itu.  Perempuan (isteri)  bertanggungjawab menjaga rumah  suaminya dan bertanggungjawab terhadap jagaannya.  Bukankah setiap kamu itu penjaga dan setiap kamu adalah bertanggungjawab ke atas jagaannya.”

Apabila seseorang itu selesai diijab-kabulkan maka sama ada ia sedar  atau tidak ia telah memikul tanggungjawab sebagai suami atau isteri.

2)      TUJUAN PERKAHWINAN

1.      Untuk meneruskan wujudnya keturunan manusia.

Firman Allah, maksudnya :

.

Baca selanjutnya …….

Advertisements