Assalaamu’alaikum w.b.t….. dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu saya mahu menerangkan tentang apa itu jalan yang lurus?  Jalan yang lurus dan benar adalah jalan yang dibawa oleh para nabi sejak dari zaman Nabi Adam lagi. Jalan yang lurus itu mengajak manusia supaya beriman kepada Allah S.w.t dengan sebenar2nya dan mengEsakanNya. Dan begitu banyak sekali usaha2 untuk menyelewengkan jalan yang lurus itu kerana manusia dihasut oleh iblis dan syaitan. Iblis dan kuncu2nya telah mengisytiharkan perang kepada anak Adam sehingga ke Hari Kiamat. Maka mereka sedaya upaya akan cuba menyesatkan anak Adam dari menjadi hamba Allah yang sebenarnya.

Maka di sini saya ingin menumpukan kepada usaha penyelewengan jalan yang LURUS ini oleh kaum Bani Israel yang menjadi umat nabi Isa a.s / Yesus. Jalan yang asalnya menyuruh menyembah ALlah, Tuhan yang Esa, tetapi telah dicampur adukkan dan di sesatkan dengan menambah agar menyembah dan mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Dan akhirnya mewujudkan satu konsep keTuhanan yang baru iaitu Trinity (3 dalam 1).

Sebenarnya, ramai di kalangan Kristian peringkat awal dulu sendiri pun tidak bersetuju dan menentang konsep Trinity ini. Kumpulan2 seperti Ebonites, Corinthians, Basilidians, Capocratians, dan Hypisistarians tidak tahu-menahu pun tentang konsep Trinity ini. Manakala Arians, Paulicians dan Goths menerima Yesus sebagai seorang rasul sahaja dan menentang Trinity.

Dan bukan kumpulan2 itu dan Islam sahaja yang tidak bersetuju dengan Trinity, malah Yahudi juga amat tidak bersetuju dengan Trinity. CUma sayangnya, Yahudi terlalu angkuh dan hanya menganggap kaum mereka sahaja yang mulia dan tidak menerima kerasulan Nabi Muhammad S.a.w hanya kerana Nabi Muhammad S.a.w bukan keturunan Bani Israel. Mereka tidak menerima hakikat tersebut kerana bagi mereka, rasul mestilah hanya dari keturunan Israel kerana semua rasul terkemudian sebelum itu berketurunan dari Israel / Nabi Yaakob.

Dan jangan terkejut, pada zaman moden ini pun ada gereja2 di  Asia, Afrika, gereja Unitarian, Jehovah’s witnesses dan majoriti paderi2 Anglikan  juga dilaporkan tidak menerima konsep Trinity, tidak menyembah Yesus dan masih mengekalkan keEsaan Allah S.w.t.  Dan Johannes Greber (1874), bekas paderi Roman Katolik dalam bukunya yang bertajuk, ‘The Communication with the Spirit World of God’ dalam muka surat 31 mengatakan , “As you see, the doctrine of a triune Godhead is not only contrary to common sense, but is entirely unsupported by the Scriptures”.  Dia juga mengatakan bahawa idea Trinity itu langsung tidak mendapat sokongan dari kitab Bible sendiri.

Dan yang pasti lagi, umat Kristian awal dulu iaitu pada abad ke 2 mengalami pertelingkahan dan selisih faham mengenai siapa Yesus yang sebenarnya dan adakah dia betul2 mati di tiang salib?  Saya tegaskan sekali lagi, perselisihan faham tentang Yesus di salib itu adalah di kalangan orang2 Kristian sendiri bukannya orang2 Islam atau orang2 agama lain.  Kerana apa?  Kerana TIADA BUKTI yang kukuh yang boleh menyatakan bahawa Yesus telah mati di tiang salib. Ini lah yang harus difikirkan kembali oleh orang2 Kristian sekarang dan sebaiknya tidak hanya mengikut secara membuta tuli ajaran pihak gereja.

Beberapa manuskrip dari kitab Wahyu dalam Perjanjian Baru telah di BAN. Untuk mengetahui secara lanjut tentang usaha BAN itu, sila ikuti History Channel di bawah tajuk Banned from the Bible. Mengapa ia di Ban? Sedangkan mengikut kepercayaan Kristian, kitab Wahyu adalah kandungan wahyu dari Tuhan kepada Petrus?  Dan mengikut kajian sejarah itu, bahagian yang di BAN itu mengatakan bahawa Yesus tidak disalib. Dan ini menguatkan hujjah dari Islam yang mana rancangan History Channel itu memberikan bukti2 dari beberapa cabang Kristian sendiri.

Usaha MengeBAN itu mula dilakukan dalam persidangan2 gereja yang mana telah dimulakan oleh Raja Konstantin iaitu raja Rome pertama yang menganut Kristian. Berikut disenaraikan tentang 7 persidangan gereja yang pertama;

Tempoh daripada Persidangan Nicea Pertama (325) hingga Persidangan Nicea Kedua (787) dinamakan sebagai tempoh Tujuh Persidangan Gereja.

1. Persidangan Nicea Pertama (325); tidak mengakui Arianisme dan Quartodecimanisme, menerima pakai Pengakuan Iman Nicea yang asal. Persidangan ini dan semua persidangan berikutnya tidak diiktiraf oleh gereja-gereja bukan triniti—Arianisme, Unitari, Mormon, dan Jehovah’s Witnesses.  Hasil dari persidangan ini maka lahirlah Pengakuan Iman Nicea atau Nicene Creed .

Dalam persidangan ini hal utama yang dibincangkan adalah ajaran seorang pemimpin gereja dari Iskandariah, Mesir, bernama Arius yang mengajarkan bahawa Yesus bukannya Tuhan, tetapi adalah makhlukNya. Menurut Arius, Yesus adalah pesuruh Tuhan yang penting tetapi juga manusia seperti yang lain.  Persidangan Nicea telah menolak ajaran Arius dan menganggapnya sebagai terseleweng dari ajaran Kristian yang benar. Para pemimpin gereja yang hadir dalam persidangan tersebut menegaskan kebenaran kitab Alkitab bahawa Yesus adalah Tuhan, sehakikat dengan Yahweh Bapa.

2. Persidangan Constantinople Pertama (381); menyemak kembali Pengakuan Iman Nicea kepada bentuk yang digunakan sekarang di gereja-gereja Timur dan Ortodoks Orient dan melarang sebarang pindaan lanjut Pengakuan Iman tersebut tanpa persetujuan persidangan gereja.

3. Persidangan Ephesus Pertama (431); tidak mengakui Nestorianisme, mengisytiharkan Maryam Perawan sebagai Theotokos(bahasa Yunani Η Θεοτόκος, “Pembawa Tuhan” atau lebih umum lagi “Ibu Tuhan”).

4. Catatan: Lihat Persidangan Gereja Keempat untuk mengetahui perbezaan dalam membuat penomboran bagi persidangan ini dan persidangan berikutnya.

Persidangan Ephesus Kedua (449); menolak Nestorianisme. Pope Dioscorus mendapati Eutyches menjadi penganut Ortodoks. Dioscorus, bagaimana pun, mengisytiharkan kutukan terhadap Eutyches tidak lama selepas Persidangan Chalcedon. Persidangan ini tidak diiktiraf oleh golongan Chalcedon (golongan Katolik dan Ortodoks Byzantine).

Persidangan Chalcedon (451); tidak mengakui doktrin monophysitisme ajaran Eutyches yang menggambarkan dan menggariskan dua zat al-Masihsebagai manusia dan tuhan; menerima pakai Pengakuan Iman Chalcedon. Bagi mereka yang menerimanya, ia adalah Persidangan Gereja Keempat (menamakan persidangan sebelumnya yang ditolak oleh persidangan ini sebagai “Synod Perompak”). Persidangan ini dan semua persidangan berikutnya tidak diiktiraf oleh Kommunion Ortodoks Orient. Persidangan ini tidak diterima oleh golongan Katolik sehinggalah Persidangan Lyon Kedua (1274).

5. Persidangan Constantinople Kedua (553); mengesahkan keputusan-keputusan dan doktrin-doktrin yang dihuraikan oleh persidangan-persidangan sebelumnya, mengutuk tulisan-tulisan pengikut baru Arius, Nestor dan Monofisit, mendekrikan Theopaschite Formula.

6. Persidangan Constantinople Ketiga (680–681; tidak mengakui Monothelitisme,mengesahkan bahawa al-Masih mempunyai kehendak kemanusiaan dan ketuhanan.

Persidangan Quinisext (= Kelima dan Keenam) atau Persidangan di Trullo (692); lebih kepada persidangan pentadbiran yang mengangkat beberapa hukum gereja tempatan ke status gereja, menubuhkan prinsip-prinsip disiplin pendeta, dan menumpukan kanun Bible. Ia tidak dianggap sebagai satu persidangan dapat berdiri penuh di atas haknya sendiri kerana ia tidak memutuskan permasalahan doktrin. Persidangan ini diterima oleh Gereja Ortodoks Timur sebagai sebahagian daripada Persidangan Constantinople Ketiga, tetapi ditolak oleh golongan Katolik Rom.

7. Persidangan Nicea Kedua (787); pengembalian penghormatan terhadap ikon dan penamat ikonoklasme. Ia ditolak oleh beberapa mazhab Protestan yang sebaliknya lebih mengutamakan Persidangan Hieria (754) yang juga menggambarkan dirinya sebagai Persidangan Gereja Ketujuh dan telah mengutuk penghormatan terhadap ikon.

Daripada persidangan2 di atas, dapat kita simpulkan bahawa Raja Konstantin merupakan antara orang yang bertanggung jawab dalam mengangkat Yesus sebagai Tuhan, sesuai dengan ajaran dari Paulus. Pada asalnya tiap2 gereja dalam Kristian mempunyai doktrin dan kitab yang berlainan, tetapi mula disatukan oleh Konstantin melalui persidangan2 yang tersebut di atas.

Di bawah ini adalah terjemahan dari Pengakuan Iman Nicea;

Kami percaya kepada Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa,
Pencipta langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di dalamnya
Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak tunggal Yahweh,
dilahirkan dari Bapa sebelum segala ciptaan; Cahaya dari cahaya
Tuhan sejati; dilahir, bukan dicipta, sehakikat dengan Bapa
dan daripadaNya segala sesuatu diciptakan.
Untuk kita dan keselamatan kita, Dia turun dari syurga,
menjelma semula dengan kuasa Roh Kudus
dilahirkan menerusi Sang Dara Maria dan menjadi manusia
Kerana kita Dia disalibkan oleh Pontius Pilatus
menderita dan dikuburkan
Dan menurut Alkitab bangkit semula pada hari ketiga
Dan naik ke syurga dan kini duduk di sebelah kanan Yahweh Bapa
Dia akan kembali dalam kemuliaan, untuk menghakimi yang hidup dan yang mati
dan kerajaanNya akan kekal selama-selamanya:
Kami percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan Sumber Kehidupan
yang timbul dari Yahweh Bapa
Bersama Yahweh Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan.
Dia telah bersabda menerusi Rasul-rasulNya
Kami percaya kepada gereja yang kudus, esa dan am
Kami percaya kepada baptisan sebagai tanda penebusan dosa,
Kami menantikan hari di mana yang mati akan bangkit semula
dan kehidupan yang kekal sesudahnya.
Amin.

Maka telah jelas kepada kita betapa iman Kristian berkenaan Yesus itu Tuhan dan konsep Trinity adalah suatu penyelewengan yang berlaku di zaman pemerintahan Konstantin. Dan penyelewengan2 tersebut berlaku di atas dasar ajaran dari Paulus.  Maka saya menyeru kepada kaum Kristian yang membaca tulisan ini, agar kembali lah ke pangkal jalan.  Jangan lah mengatakan Yesus itu anak Tuhan atau salah satu dari Tuhan atau Tuhan 3 dalam 1. Kerana Yesus hanya lah seorang Rasul / Utusan dari Allah seperti mana juga rasul2 lain.  Dan akui lah kerasulan Nabi Muhammad S.a.w serta terima lah ajarannya. Dan sesungguhnya  Allah itu Maha Esa.  Wallahu a’lam  🙂

Rujukan :

1 – Wikipedia

2 – History Channel

3 – http://answering-christianity.com

Bacaan berkaitan:

Kajian Kristologi : Perbezaan ajaran Yesus dengan ajaran Paulus (Kristian)

Sejarah kemasukan Kristian di kepulauan Melayu – Bahagian 1

Bible mengatakan hanya 144,000 umat Israel akan masuk syurga

Muhammad S.a.w adalah Rasul terakhir sedangkan Yesus bukan Rasul terakhir

Paulus yang selewengkan ajaran Yesus dan mencipta Kristian

Pembatas kepalsuan dan kebenaran : Bab 1 – 2

Jesus (Nabi Isa a.s) bukan Tuhan

Yesus tidak mati disalib tetapi diangkat ke langit

Advertisement