Assalaamu’alaikum w.b.t……. Semoga kamu semua sihat-sihat dan ceria belaka. tanpa membuang masa , saya terus straight to the point. Saya akan mula menjawab persoalan-persoalan yang ditimbulkan dalam laman web http://www.answering-islam.org/Bahasa . Kenapa saya terasa mahu menjawabnya? Kerana saya perhatikan di mana-mana pun dalam internet ini, kebanyakan penghujjah-penghujjah Kristian mengambil point-point dari laman web tersebut tanpa mengkaji sendiri adakah ianya betul atau tidak.

Kerana terlalu banyak apa yang diperkatakan di dalam laman web tersebut tentang Islam adalah TIDAK BETUL sama sekali. Nanti saya akan huraikan satu persatu insyaAllah.  Cuma untuk tajuk pertama kali ini, saya akan cuba ulas dulu topik yang ditulis oleh webmaster nya yang bertajuk Sejarah AlQuran dan Injil dibandingkan Untuk rujukan anda, sila lawati link ini http://www.answering-islam.org/Bahasa/AlKitab/sejarah_quran_injil.html

Harap anda dapat copy and paste sendiri link tersebut ke kotak URL pada browser internet anda, kerana saya tidak ada minat untuk meletakkan link hyperteks nya di sini hehe.  Jika saya letak linknya di sini,  ibarat saya membantu laman web tersebut pula dalam search engine.

.

Alkitab lebih banyak bahan sejarah dari AlQuran

Menurut penulis answering-islam, AlKitab umat Nasrani lebih kurang 4 kali lebih panjang berbanding dengan AlQuran.  Maka saya tidak nafikan itu, jika dilihat dari segi isi sejarah memang lebih banyak kandungannya di dalam AlKitab. Cuma kita perlu juga tahu, AlQuran bukannya KITAB SEJARAH semata-mata , bahkan AlQuran adalah kitab yang mengandungi firman2 ALLAH yang berupa perintah, larangan, fakta-fakta ilmiah, kisah-kisah sejarah dan termasuk juga banyak kisah di masa hadapan dan menceritakan perihal akhirat.  Sedangkan di dalam AlKitab boleh dikatakan tidak ada diceritakan tentang keadaan di alam barzakh, mahsyar, dan Hari akhirat dengan banyak seperti yang tercatit dalam AlQuran.

Perhatikan di luar sana, sudah terdapat terlalu banyak kitab-kitab SEJARAH, yang mana kita boleh jadikan tauladan mana-mana yang baik dan menjadikan sempadan mana-mana yang tidak baik.  Dan cuba perhatikan tentang kitab HUKUM dari Tuhan, adakah anda dapati banyak kitab-kitab yang menyebut tentang HUKUM-HAKAM dari TUHAN?  Sudah tentu hanya AlQuran dan AlKitab sahaja yang kita nampak sekarang yang memperkatakan tentangnya.

Dan jangan lupa, bahawa dalam hadith-hadith Nabi Muhammad S.a.w juga banyak mengandungi sejarah.  Dan ditambah pula dengan pendeta-pendeta Nasrani dahulu yang telah memeluk Islam, maka sejarah yang diceritakan dari mereka pun banyak yang mana telah dikarangkan di dalam kitab-kitab ulamak-ulamak Islam dahulu kala.  Maka jika mahu bercakap soal SEJARAH, di dalam Islam pun banyak sejarah kerana perlu diketahui Islam bukan merujuk kepada AlQuran sahaja, tetapi juga kepada hadith-hadith nabi, ijma’ ulamak dan Qias.

.

Adakah rekod-rekod sejarah dalam AlKitab tepat?

Penulis laman tersebut ada mengatakan

Kita senangi satu tafsiran Sejarah dimana segala-gala rekodnya adalah tepat“.

Maka adakah betul bahawa rekod-rekod sejarah yang tercatat di dalam AlKitab itu tepat? Mari kita telusuri beberapa dari banyak percanggahan fakta yang ada di dalam AlKitab seperti di bawah;

– Bilangan kandang kuda milik Nabi Sulaiman bercanggah dalam Surat 1 Raja-raja dan Surat 2 Tawarikh. Dalam 1 Raja-raja menyebut ada 40 ribu sedangkan dalam 2 Tawarikh menyebut ada 4 ribu.

1 Raja-raja  4:26  Dan lagi adalah pada raja Sulaiman empat puluh ribu kandang akan segala rata baginda dan dua belas ribu orang berkuda.

2 Tawarikh  9:25  Dan lagi adalah pada Sulaiman kandang kuda dan rata empat ribu buah, dan orang berkendaraan dua belas ribu, yang ditaruhnya dalam kota-kota tempat rata, dan di Yeruzalem hampir dengan baginda.

– Silsilah Yesus berbeza dalam Surat Matius Fasal 1 dengan Surat Lukas Fasal 3.

– Percanggahan kronologi dalam Surat Markus dan Lukas.

Markus

1:12 Segera sesudah itu Roh memimpin Dia ke padang gurun.
1:13 Di padang gurun itu Ia tinggal empat puluh hari lamanya, dicobai oleh Iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani Dia.
1:14 Sesudah Yohanes ditangkap datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah,

Lukas

3:20 raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara.
3:21 Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit

4:1 Yesus, yang penuh dengan Roh Kudus, kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun.
4:2 Di situ Ia tinggal empat puluh hari lamanya dan dicobai Iblis. Selama di situ Ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu Ia lapar.

Dalam Markus 1:12-14   – Yesus dibawa ke gurun dahulu KEMUDIAN Yohanes ditangkap

Dalam Lukas – Yohanes ditangkap dahulu KEMUDIAN barulah Yesus dibawa ke gurun

– Dan banyak lagi percanggahan yang NYATA dalam AlKitab yang telah banyak diberikan sebelum ini dan insyaAllah akan diberikan lagi dan lagi …….

.

Sejarah-sejarah dalam AlKitab menuduh dan menghina para rasul

Ketahuilah, bahawa para RASUL adalah manusia-manusia pilihan ALLAH yang membawa risalah dari ALLAH untuk disebarkan kepada manusia dan mengajak manusia TAUHID dan menyembah Allah semata-mata.  Adalah tidak berasas sekali jika dituduh bahawa mereka juga melakukan dosa dan perkara-perkara yang keji. Sedangkan para rasul adalah manusia-manusia yang dipelihara oleh Allah dari perbuatan yang keji.

Di bawah ini beberapa tuduhan di dalam AlKitab terhadap para rasul;

– Di dalam Surat Keluaran, Nabi harun dikatakan menyuruh membuat BERHALA / PATUNG LEMBU. Sedangkan menurut AlQuran, manusia yang menyuruh membuat patung lembu itu bernama SAMIRI, bukannya nabi Harun.

Keluaran  32:1 Sebermula, maka apabila dilihat oleh orang banyak bahwa berlambatan juga Musa turun dari atas bukit itu, maka berkerumunlah mereka itu kepada Harun sambil katanya: Mari, perbuatkanlah kami berhala, yang berjalan di hadapan kami, karena adapun akan Musa, orang yang telah menghantarkan kami keluar dari negeri Mesir, tiada kami tahu apakah jadinya.
32:2 Maka kata Harun kepada mereka itu: Cabutkanlah segala perhiasan emas yang ada pada telinga binimu dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan, bawalah dia ke mari kepadaku.
32:3 Maka oleh orang banyak sekalian itu dicabutlah segala perhiasan yang pada telinga mereka itu, lalu dibawanya kepada Harun.
32:4 Maka disambutnyalah dari pada tangan mereka itu, lalu diukirnya dengan pelukis satu teladan, maka setuju dengan dia dituang oranglah seekor anak lembu, lalu kata mereka itu: Hai orang Israel! Inilah dewamu, yang telah membawa akan kamu keluar dari negeri Mesir.
32:5 Maka apabila dilihat Harun akan hal ini, didirikannyalah sebuah mezbah akan dia, lalu iapun berseru katanya: Esok harilah ada hari raya bagi Tuhan!

.

– Dikatakan dalam Surat 2 Samuel bahawa Nabi Daud telah bersetubuh dengan isteri kepada Uria.

2 Samuel  11:2 Maka sekali peristiwa pada waktu petang hari bangunlah Daud dari atas peraduannya, lalu berjalan pergi datang di atas sotoh istana baginda, tiba-tiba terlihatlah baginda dari atas sotoh itu akan seorang perempuan tengah mandi; adapun perempuan itu sangat elok parasnya.
11:3 Maka disuruhkan Daud bertanyakan hal perempuan itu, lalu sembah oranglah: Bahwasanya inilah Batsyeba, anak Eliam, bini Uria, orang Heti itu.
11:4 Maka disuruhkan Daud akan orang pergi menjemput dia; setelah sudah ia masuk menghadap baginda, maka bersetubuhlah baginda dengan dia (adapun perempuan itu baharu ia menyucikan dirinya dari pada kain cemarnya). Setelah itu maka pulanglah perempuan itu ke rumahnya.

.

– Dikatakan dalam Surat 1 Raja-raja  bahawa Nabi Sulaiman disesatkan oleh isteri-isteri beliau. Dia disesatkan dan hatinya cenderung kepada dewa-dewa sehingga tidak lagi tulus hati terhadap Allah S.w.t.  Dewa-dewa apa lagi yang boleh menyesatkan Nabi Sulaiman?  Adakah dewa-dewa itu jin?

Ingatlah bahawa Nabi Sulaiman yang diberikan kuasa oleh Allah S.w.t menguasai seluruh manusia , haiwan dan juga jin.  Maka jin tidak berupaya untuk menyesatkan Nabi Sulaiman, apa tah lagi isteri-isterinya.  Sesungguhnya Nabi Sulaiman seorang yang taat kepada ALLAH dan sentiasa dipelihara oleh Allah. Bukan seperti apa yang diceritakan di dalam Alkitab seperti di bawah ini;

1 Raja-raja  11:1 Sebermula, maka birahilah baginda raja Sulaiman akan beberapa orang perempuan lain bangsa, kecuali akan anak Firaun birahilah baginda akan perempuan Moabi dan Ammoni dan Edomi dan Zidoni dan Heti;
11:2 dari pada segala bangsa yang telah dipesan oleh Tuhan kepada bani Israel akan halnya demikian: Tak boleh kamu masuk kepadanya dan tak boleh mereka itupun masuk kepadamu, supaya jangan dicenderungkannya hati kamu kepada dewa-dewanya; maka akan perempuan yang begitu birahilah raja Sulaiman.
11:3 Maka adalah pada baginda tujuh ratus orang isteri, semuanya anak raja-raja, dan tiga ratus gundik, maka segala isterinya itu menyesatkan hati baginda.
11:4 Karena sesungguhnya pada masa raja Sulaiman sudah tua, dicenderungkan hati baginda oleh segala isterinya kepada dewa-dewa, sehingga tiada lagi tulus hati baginda dengan Tuhan, Allahnya, seperti hati raja Daud, ayahanda baginda.
11:5 Karena berjalanlah raja Sulaiman menurut Astoret, berhala orang Sidoni, dan Milkhom kehinaan orang Ammoni.
11:6 Demikianlah diperbuat raja Sulaiman barang yang jahat kepada pemandangan Tuhan, dan tiada baginda tetap dalam mengikut Tuhan seperti raja Daud, ayahanda baginda.

.

– Dan banyak lagi tuduhan-tuduhan yang TIDAK BERASAS terhadap para rasul yang dicatat dalam AlKitab iaitu di dalam Perjanjian Lama.  Ini belum lagi dicampur dengan sejarah-sejarah porno yang disebutkan dalam AlKitab.   Di mana sejarah-sejarah porno itu terlalu banyak ayat-ayat berkasih, ayat-ayat berkhayal yang amat JELAS sekali mendapat pengaruh dari FALSAFAH YUNANI kuno.  Itu bermakna ayat-ayat tersebut adalah karangan manusia, bukannya FIRMAN TUHAN yang MAHA SUCI.

Maka sejarah dalam Alkitab mengandungi banyak ayat-ayat yang tidak penting, dan banyak berkhayal. Itu yang membuatkannya tebal sedangkan apa-apa yang penting seperti PERINTAH dan LARANGAN Tuhan banyak bercanggah dibandingkan pada Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru.

.

Maka adakah rekod-rekod sejarah itu boleh dipercayai dan diakui?  Dan banyak lagi percanggahan-percanggahan fakta lain yang telah dibincangkan dalam blog ini dalam topik dan dialog yang lain.

.

AlKitab ada naskhah awal?

Saya tertarik dengan kata-kata penulis answering-islam iaitu

“Walau begitu ada juga wujud mashaf-mashaf Al-Kitab yang lebih awal, seperti Masahif Laut Mati (Dead Sea Scrolls)“.

Dan beliau banyak bercakap kononnya AlKitab masih mempunyai naskhah-naskhah awal dan masih TIDAK BERUBAH dari yang asal.

Maka jika BENAR masih ada salinan asal atau TIDAK BERUBAH, maka kitab yang mana sekarang yang tidak berubah itu? King James Version? Catholic version?  AlKitab Khabar Baik? Revised Webster version? The Message Bible, dan macam-macam lagi. Maka yang mana satu kitab yang TIDAK BERUBAH itu?  Kenapa TIDAK DIADAKAN penyelarasan jika betul terdapat kitab yang TIDAK BERUBAH?

Mengapa tidak ada satu KITAB yang betul2 asli dalam bahasa Ibrani nya yang boleh menjadi rujukan seluruh dunia akan konteks asalnya.  Ini tidak , yang ada di seluruh dunia hanya kitab2 TERJEMAHAN dan pelbagai VERSI bagi mazhab yang berlainan.  Yang mana isinya bercanggah antara satu sama lain, dan tidak wujud keseragaman sepertimana AlQuran yang sama sahaja di ceruk mana di dunia ini. Yang berbeza dari segi tulisan hanyalah kitab-kitab TERJEMAHAN ALQUran yang mana perbezaan yang berlaku hanya perbezaan penggunaan ayat tetapi maksud nya TETAP sama.

Ini berbeza dengan AlKitab yang banyak mengandungi maksud pun yang berlainan sama sekali. Teramat banyak contoh nya , maka di sini cukup saya bawakan contoh yang telah biasa saya bawa iaitu penggunaan kata ‘JAHIL’ dan ‘KAFIR’.

Sejarah penulisan AlQuran

Penulis answering-islam ada menyebut ,

Memberi perhatian kepada nas al-Quran pula, saya kurang yakin kepada tuntutan para ulama’ Muslim bahawa penghafalan al-Quran membukitkan kesahihannya. Tuntutan ini tidak membuktikan apa-apa kecuali bahawa kebanyakan orang Muslim hari ini membaca satu nas yang sama. Tetapi ini tidak mengambil kira situasi dan keadaan yang telah wujud pada abad ketujuh tahun Masehi, ataupun memberi apa-apa maklumat langsung bagi zaman itu.

Sejarah penulisan AlQuran secara ringkas akan saya berikan nanti di ruangan komen di bawah. Cuma sekarang mari kita perhatikan sedikit tentang penulisan awal AlKitab. Bahawa AlKitab yang ada pada hari ini TIDAK ditulis ketika Yesus masih ada di muka Bumi ini, tetapi telah ditulis berpuluh tahun selepas Yesus TIADA. Ini bermakna TIADA PENGESAHAN sendiri dari RASUL ALLAH itu.

Dan AlKitab khususnya Perjanjian Baru kemudiannya ditulis berdasarkan kepada penceritaan semula kisah-kisah Yesus oleh orang-orang di zaman itu. Itu satu BUKTI JELAS bahawa AlKitab bukan ditulis berdasarkan WAHYU dari ALLAH, kerana WAHYU hanya diturunkan ke atas RASUL ALLAH. Sedangkan Matius, Markus, Lukas, Yohannes dan apa lagi Paulus bukanlah RASUL ALLAH.

Seorang RASUL ALLAH mesti mempunyai MUKJIZAT, sedangkan kelima-lima orang penulis Injil tadi langsung  TIDAK ADA MUKJIZAT.  Ini BUKTI jelas bahawa AlKitab ditulis bukannya berdasarkan kepada WAHYU dari Allah. Ianya hanya mungkin ilham seperti manusia biasa dapat dan ditambah pula dengan penceritaan-penceritaan semula kisah-kisah Yesus dari orang-orang lain.

Sedangkan penulis injil sendiri pun menuliskan ayat yang dia sendiri pun tidak yakin dengannya. Sebagai contoh perhatikan Lukas 3:23   Maka Yesus sendiri tatkala Ia mulai mengajar, umur-Nya sekira-kira tiga puluh tahun; maka pada sangka orang Ia itu anak Yusuf, anak Heli,

Kenapa dituliskan maka pada sangka orang? Jika benar itu adalah firman dari TUHAN atau WAHYU dari TUHAN kenapa mesti ada pada sangka orang begitu?  Adakah TUHAN sendiri meragui bahawa Yesus itu anak Yusuf dan datuknya Heli??

.

Fakta-fakta TIDAK MUNASABAH oleh penulis answering-islam

– Ini juga dipetik dari  kata-katanya ,

“Pada hakikatnya, hari ini ramai para ilmuan Islam juga telah membantah penggunaan al-Hadith sebagai satu sumber yang diyakini, seperti Dr.Kassim Ahmad (Malaysia) dan Dr.Rashad Khalifa (USA) dan telah menyokong pendirian mereka dengan karya-karya mereka

Adalah tidak rasional langsung beliau mengatakan bahawa Dr Kassim Ahmad dan Dr Rashad Khalifa itu sebagai ilmuan Islam. Sedangkan orang seperti Dr Kassim Ahmad itu sudah ternyata golongan ANTI HADITH dan langsung tidak munasabah dikatakan sebagai ilmuan Islam. Sedangkan sesiapa yang tidak mempercayai hadith TIDAK BOLEH dikira sebagai orang Islam lagi.

– Penulis answering-islam berkata ,

Terdapat sangat banyak bahan masahif hari ini yang membuktikan kesahihan peristiwa-peristiwa yang tercatit di dalam Al-Kitab dan Injil. Dalam Muzium British sendiri dipaparkan banyak sekali pamiran-pamiran kuno yang berkaitan secara langsung dengan umat-umat dan peristiwa yang disebut oleh Al-Kitab dan Injil.

Maka apakah masahif-masahif tersebut? Langsung tidak disebutkan dan tidak ada dikeluarkan kata-kata siapa dan mengapa perlu diletak dalam muzium dan tidak disebarkan pada umum?  Pengakuan seperti itu TIDAK BOLEH dijadikan hujjah kerana masahif itu tidak dilihat umum malah terperap di dalam muzium. Dan tiada fakta sejarah yang menguatkannya.

Dan dia juga menyebut bahawa ianya ada dalam muzium British. Nah , kerabat di raja British terkenal sebagai salah satu keluarga Illuminati yang digelar sebagai Merovingian. Sudah tentu muzium tersebut sudah dipengaruhi oleh kerabat diraja British tadi. Terbukti di situ sebenarnya TIADA BUKTI yang dapat dikeluarkan untuk menyatakan kesahihan AlKitab tetapi penulis answering-islam sengaja mereka-cipta fakta.

– Penulis answering-islam berkata lagi,

“Akihrnya, dari segi arkeologi dan sains kaji purbakala, Al-Kitab mempunyai jauh lebih banyak dan berjenis-jenis bukti dan dalil-dalil yang memberi sokongan mereka kepada kesahihannya.”

Dia mendakwa bahawa AlKitab mempunyai lebih banyak bukti dan dalil dari segi arkeologi dan sains purbakala.  BUKTI arkeologi dan sains apa yang dia maksudkan ini?  Bukti bahawa AlKitab itu dijumpai di dalam tanah? Jika sekadar untuk memberi perencah kepada tulisannya agar nampak hebat kerana kononnya beserta dengan fakta-fakta ilmiah, maka itu hanya mainan kata-kata semata.   Jika begitu AlQuran pun ada saintis yang mengkaji dari segi arkeologi dan sains purbakala, maka apa bezanya?

Yang penting kita lihatlah hasil hari ini, KITAB mana yang lebih banyak bercanggah?  Kitab mana yang banyak menghina nabi dan rasul?  Kitab mana yang mengandungi banyak ayat-ayat PORNO?   Adakah kitab sebegitu boleh dipanggil sebagai KITAB SUCI?

Kitab mana yang mempunyai pelbagai versi yang sentiasa diubah-ubah dari semasa ke semasa mengikut keadaan?  Kenapa banyak bercanggah antara Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama?  Kenapa Paulus mengubah hukum TAURAT menyebabkan kandungan-kandungan Surat dalam Perjanjian Baru menyanggah kandungan-kandungan dalam Perjanjian Lama?  Dan macam-macam lagi KEBATHILAN yang ada pada AlKitab milik Kristian sekarang ini.

.

Semoga dijauhkan dari kita dari perbuatan SYIRIK atau menyekutukan Allah S.w.t dengan sesuatu yang lain.  Bersambung di ruangan KOMEN di bawah …….

.

.

Bacaan berkaitan:

Dari sekecil makhluk hingga sebesar makhluk semuanya bertasbih memuji Allah

Pendedahan bekas Paderi Kristian & Mubaligh Hindu

Pembatas kepalsuan dan kebenaran : Bab 1 – 2

Yesus (Nabi Isa a.s) bukan Tuhan

Yesus (Nabi Isa a.s) bukan Tuhan – Bahagian kedua

Yesus tidak mati disalib tetapi diangkat ke langit

Pendapat-pendapat berkenaan asal usul dan fitnah Dajjal

Menjawab beberapa tuduhan terhadap AlQuran

Menjawab beberapa tuduhan terhadap AlQuran – Bahagian 2

Berhati-hatilah terhadap pendakyah Kristian yang memutar belit maksud AlQuran dan Al Hadith

Ramai orang2 Kristian dahulu yang menolak Trinity

Perbezaan ajaran Yesus dengan ajaran Paulus (Kristian)

Sejarah kemasukan Kristian di kepulauan Melayu – Bahagian 1

Bible mengatakan hanya 144,000 umat Israel akan masuk syurga

Muhammad S.a.w adalah Rasul terakhir sedangkan Yesus bukan Rasul terakhir

Paulus yang selewengkan ajaran Yesus dan mencipta Kristian

Paulus menggunakan perkataan ‘bodoh’ sedangkan Bible sendiri melarang menyebut bodoh

Bible menyebut bahawa Yesus datang bukan untuk membawa damai tetapi pedang

Kita semua akan mati dan dibangkitkan dari mati di akhirat kelak, maka adakah kita ini Tuhan?

Kristian agama rasis sedangkan Islam agama universal

Ayat-ayat porno dalam Bible dan kaedah larangan berzina dalam AlQuran

Kristian menciplak ajaran Hindu dan penyembah berhala

Advertisement