Assalaamu’alaikum w.b.t……. Bible atau AlKITAB sememangnya terkenal dengan percanggahan-percanggahan yang terNYATA JELAS dan BANYAK. Amat berbeza sekali dengan hujjah-hujjah yang mereka bawa kononnya ayat-ayat AlQuran juga ada percanggahan. Setelah dibincangkan maka terNYATA itu bukan percanggahan tetapi hanya pentafsiran meleset manusia-manusia yang TERDESAK.

Jika anda tidak percaya, maka sila bawakan percanggahan-percanggahan yang kamu rasa ada dalam AlQuran dan mari kita bincangkan secara teliti dan ilmiah, bukan datang menuduh tanpa BUKTI dan terlalu mengikut EMOSI.  Terima lah KEBENARAN walaupun ianya pahit untuk ditelan.  Tulisan saya bukan untuk menghina sesiapa, tetapi kerana perasaan tanggungjawab dan kasihan-belas saya untuk menyedarkan anda semua dari tipu-helah kerajaan ROME dan Yahudi yang telah menyeleweng dari ajaran asal dahulu kala yang hanya gilakan kuasa di dunia sampai ke hari ini.  Mereka itulah satu puak yang dinamakan Illuminati.

Semoga kamu beroleh PETUNJUK dari ALLAH S.w.t dan kembali kepada FITRAH.  Jika kamu sudah kembali kepada FITRAH dan menjadi ISLAM (menyerah diri sepenuhnya kepada ALLAH) maka kamu ibarat KAIN PUTIH yang masih belum tercatat DOSA, sedangkan KEBAIKAN-KEBAIKAN kamu selama ini di dunia sudah dikira oleh TUHAN Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sungguh BERUNTUNG lah orang-orang itu, subhanallah.

Percanggahan-percanggahan dalam AlKitab / Bible

1 – Yesus mesti merasai sengsara , kemudian bangkit dari mati TIADA disebut dalam Perjanjian Lama sedangkan Lukas mengatakan “Adalah tersurat bahwa Kristus wajib merasai sengsara, kemudian bangkit pula dari antara orang mati pada hari yang ketiga;”

Lukas 24:44 Maka bersabdalah Ia kepada mereka itu, “Inilah perkataan-Ku yang sudah Kukatakan kepadamu, tatkala Aku lagi bersama-sama dengan kamu: Bahwa tak dapat tiada akan disampaikan hal-Ku di dalam Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan Zabur itu.”
24:45 Lalu dibukakan-Nya akal mereka itu, supaya mengerti Alkitab,
24:46 sambil bersabda kepada mereka itu, “Adalah tersurat bahwa Kristus wajib merasai sengsara, kemudian bangkit pula dari antara orang mati pada hari yang ketiga;

Di situ tersebut “Adalah tersurat bahwa Kristus wajib merasai sengsara, kemudian bangkit pula dari antara orang mati pada hari yang ketiga;”

Maka sila kamu berikan ayat dalam Perjanjian Lama yang MENYEBUT demikian?? Jika ada maka sudah tentu orang-orang Yahudi mengakui Yesus sebagai nabi mereka juga


Sila berikan DALIL / BUKTI, di mana disebutkan perkara tersebut dalam Perjanjian Lama??

2 – Dalam Ezra disebutkan bani Arakh ada 775 sedangkan dalam Nehemia menyebut ada 652

Ezra 2:5 Bani Arakh tujuh ratus tujuh puluh lima.

Nehemia 7:10 bani Arakh: enam ratus lima puluh dua orang;

.

3 – Dalam 2 Samuel, nama pahlawan yang mengiringi Daud TERTULIS: “Yosyeb-Basyebet bin Takhkemoni”, kepala SEGALA PENGHULU, dan “menikam 800 orang”, TETAPI dalam 1 Tawarikh “Yasobam bin Hakhmoni”, “kepala ORANG TIGA PULUH”, dan “menikam 300 orang”.


2 Samuel 23:8 Bermula, maka inilah nama segala pahlawan yang pada Daud: Yosyeb-Basyebet bin Takhkemoni, kepala segala penghulu, iapun bergelar penyucuk dan penikam lembing, sebab ditikamnya akan delapan ratus orang dalam sekali saja berperang.


1 Tawarikh 11:11 Maka inilah bilangan segala pahalawan yang pada Daud itu: Yasobam bin Hakhmoni, kepala orang tiga puluh, yang berlayamkan lembingnya kepada orang tiga ratus, ditikamnya akan mereka itu sekalian dalam sekali berperang.

.

4 – Dalam 2 Samuel, yang mengajak Daud melawan Israel disebut sebagai TUHAn, sedangkan dalam 1 Tawarikh disebut SYAITAN


2 Samuel 24:1 Bermula, maka kembali pula berbangkitlah murka Tuhan akan orang Israel, diajak-Nya Daud akan lawan mereka itu, kata-Nya: Bilanglah olehmu akan orang Israel dan akan orang Yehuda.

1 Tawarikh 21:1 Sebermula, maka pada masa itu berbangkitlah syaitan akan celaka orang Israel, diajaknya akan Daud supaya ia membilang banyak orang Israel.

.

5 – Dalam Yohanes menyebut bahawa HANYA Yesus yang pernah melihat ALLAH, dan tiada orang lain sedangkan dalam Kejadian mengatakan bahawa Abraham dan Yaakub juga pernah melihat Allah


Yohanes 1:18 Maka Allah belum pernah dilihat oleh seorang jua pun; tetapi Anak yang tunggal, yang di atas pangku Bapa, Ialah yang sudah menyatakan Dia.


Kejadian 18:1 Hata, maka kemudian dari pada itu kelihatanlah Tuhan kepada Ibrahim hampir dengan hutan pohon jati Mamre, tatkala duduklah Ibrahim di pintu kemahnya ketika hari panas.


Kejadian 32:30 Maka dinamai oleh Yakub akan tempat itu Peniel, karena katanya: Sudah kulihat Allah muka dengan muka, maka nyawaku selamatlah.

.

6 – Dalam Keluaran, yang merupakan anak sulung Allah ditulis ISRAIL, TETAPI dalam Yeremia AFRAIM.


Keluaran 4:22 Maka pada masa itu hendaklah katamu kepada Firaun demikian: Inilah firman Tuhan: Bahwa Israel itulah anak-Ku laki-laki, yaitu anak-Ku yang sulung.


Yeremia 31:9 Maka mereka itu datang sambil menangis, dan Aku menghantar akan mereka itu sambil membujuk-bujuk; bahwa Allahku memimpin mereka itu menyusur sungai-sungai yang berair pada jalan yang rata, padanya tiada terantuk kakinya, karena Akulah bagi Israel akan bapa, dan Efrayim itulah anak-Ku yang sulung.

.

7 – Dalam Yohanes 5, perkataan Yesus ditulis “Jikalau Aku menyaksikan dari hal diri-Ku, maka kesaksian-Ku itu tiada benar”, TETAPI dalam Yohanes 8, “Jikalau Aku menyaksikan dari hal diri-Ku sendiri pun, benar juga kesaksian-Ku itu”.


Yohanes 5:31 Jikalau Aku menyaksikan dari hal diri-Ku, maka kesaksian-Ku itu tiada benar.


Yohanes 8:14 Maka jawab Yesus serta berkata kepada mereka itu, “Jikalau Aku menyaksikan dari hal diri-Ku sendiri pun, benar juga kesaksian-Ku itu, karena Aku tahu, dari mana Aku datang dan ke mana Aku pergi, tetapi kamu ini tiada mengetahui dari mana Aku datang dan ke mana Aku pergi.

.

8 – Yohanes 10 menyebut Yesus bersatu dengan Bapa, tetapi Yohanes 17 menyebut Yesus bersatu juga dengan murid2nya

Yohanes 10:30 Aku dan Bapa itu Satu adanya.”


Yohanes 17:21 supaya semuanya jadi satu juga sama seperti Engkau di dalam Aku, ya Bapa, dan Aku pun di dalam Engkau, supaya mereka itu pun jadi satu di dalam Kita, sehingga isi dunia ini percaya bahwa Engkaulah yang menyuruh Aku.
17:22 Dan Aku sudah memberikan kepadanya kemuliaan yang telah Engkau karuniakan kepada-Ku; supaya mereka itu juga jadi satu, seperti Kita ini jadi satu adanya.
17:23 Aku di dalam mereka itu, dan Engkau di dalam Aku, supaya mereka itu sempurna di dalam satu persekutuan; supaya isi dunia ini mengetahui bahwa Engkau yang menyuruh Aku serta mengasihi mereka itu sama seperti Engkau mengasihi Aku.

.

9 – Dalam 1 Korintus, TERTULIS: “Paulus berkata: …dan Tuhan pun Satu juga, yaitu Yesus Kristus”, TETAPI dalam Yohanes: “Yesus berkata: …mereka itu mengenal Engkau, Allah yang Esa dan benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau suruhkan itu.”. Menurut Yesus sendiri, dia adalah UTUSAN TUHAN, bukannya TUHAN. Hanya Paulus yang mengatakan Yesus itu TUHAN.


1 Korintus 8:6 tetapi kepada kita ada Satu sahaja, yaitu Allah Bapa, maka segala sesuatu daripada Dialah asalnya, dan kita menuju Dia, dan Tuhan pun Satu juga, yaitu Yesus Kristus, oleh sebab-Nyalah ada segala sesuatu, dan kita pun ada oleh sebab-Nya.


Yohanes 17:3 Inilah hidup yang kekal, yaitu supaya mereka itu mengenal Engkau, Allah yang Esa dan benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau suruhkan itu.

.

10 – Dalam Kejadian 22 dikisahkan Abraham / Ibrahim mengorbankan anak tunggalnya Ishak (padahal yang sebenarnya ialah Ismail). Tetapi dalam Kejadian 16 disebutkan anak Ibrahim melalui Hagar / Hajar bernama Ismail


Kejadian 22:2 Lalu firman Tuhan: Ambillah olehmu akan anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak, yang kaukasihi, bawalah akan dia ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana akan korban bakaran di atas sebuah bukit, yang akan kutunjuk kepadamu kelak.


Kejadian 16:15 Maka Hagarpun beranaklah laki-laki seorang bagi Abram, lalu dinamai oleh Abram akan anaknya yang telah diperanakkan oleh Hagar itu, Ismail.


16:16 Maka pada masa Hagar memperanakkan Ismail bagi Abram itu, adalah umur Abram delapan puluh enam tahun.

Dan diceritakan di atas bahawa umur Ibrahim ketika itu ialah 86 tahun. Tetapi perhatikan dalam Kejadian 21 pula

Kejadian 21:3 Maka dinamailah oleh Ibrahim akan anaknya, yang telah diperanakkan oleh Sarah baginya itu, Ishak.
21:4 Maka disunatlah oleh Ibrahim akan Ishak, anaknya, pada delapan hari umurnya, setuju dengan firman Allah kepadanya itu.
21:5 Maka pada masa Ishak, anaknya itu jadi, adalah umur Ibrahim seratus tahun.

Disebutkan di atas umur Ibrahim ketika Ishak lahir ialah 100 tahun. Ini bermakna Ishak adalah adik Ismail melalui ibu lain, kerana Ismail lahir ketika Ibrahim berumur 86 tahun, sedangkan Ishak lahir ketika Ibrahim berumur 100 tahun

Ibu Ismail ialah isterinya Hajar, manakala Ishak dari isterinya yang bernama Sarah

.

11 – Dalam 1 Korintus, Paulus mengatakan BERSUNAT / KHITAN tidak penting. Sedangkan dalam Kejadian dikatakan bahawa orang yang tidak disunat itu harus ditumpaskan

1 Korintus 7:19 Sebab sama sekali tidak menjadi soal apakah orang Kristen dikhitan atau tidak. Yang penting ialah apakah ia menyenangkan Allah dan menaati hukum-hukum-Nya atau tidak.


Kejadian 17:14 Adapun segala orang laki-laki yang berkulup dan yang daging kulupnya tiada disunatkan, ia itu akan ditumpas dari antara bangsanya, karena telah diubahkannya perjanjian-Ku.

.

12 – Dalam Ulangan menyebut bahawa BABI dan beberapa binatang lain tidak boleh dimakan.

Ulangan 14:7 Melainkan ini juga yang tiada boleh kamu makan dari pada segala binatang yang hanya memamah biak sahaja, atau dari pada segala yang hanya kukunya terbelah dua sahaja, yaitu unta dan kawelu dan kelinci, karena sungguhpun ia memamah biak, tetapi tiada kukunya terbelah dua; haramlah ia kepadamu.
14:8 Dan lagi babi, karena sungguhpun kukunya terbelah dua, tetapi tiada ia memamah biak, maka haramlah ia kepadamu, janganlah kamu makan dagingnya dan jangan menjamah bangkainya.

Sedangkan dalam Markus menyebut bahawa Yesus menghalalkan semua makanan, kononnya makanan TIDAK beri kesan pada HATI.

Sedangkan jika kamu kaji, HATI itu membesar dengan makanan , dan HATI itu juga tempat menapis darah kotor hasil dari makanan

Markus 7:18 Lalu kata-Nya kepada mereka itu, “Kamu pun sebegitu kurang pahamkah juga? Tiadakah kamu mengerti, bahwa barang apa yang masuk ke dalam orang dari luar tiada dapat menajiskan dia?
7:19 Karena itu bukannya masuk ke dalam hati, melainkan ke dalam perut, lalu keluar ke dalam jamban, dengan demikianlah membersihkan segala makanan itu?”

.

13 – Keadaan Yunus dalam perut ikan dan Yesus dalam perut Bumi TIDAK SAMA. Yunus dalam keadaan HIDUP sedangkan Yesus disebutkan dalam Matius sebagai MATI. Dan hakikatnya, jika dikira masa perkiraan hari sebenar, Yesus hanya berada dalam perut Bumi selama 1 hari 2 malam, bukannya 3 hari 3 malam

Matius 12:40 Karena sama seperti Yunus di dalam perut ikan raya tiga hari tiga malam lamanya, demikian juga Anak manusia akan ada di dalam hati bumi kelak tiga hari tiga malam lamanya.

Yunus 2:1 – 10

.

14 – Dalam Kejadian 1 mengatakan Bumi ditumbuhi rumput dan pokok pada hari KETIGA

Kejadian 1:11 Maka firman Allah: Hendaklah bumi itu menumbuhkan rumput dan pokok yang berbiji dan pohon yang berbuah-buah dengan tabiatnya, yang berbiji dalamnya di atas bumi itu; maka jadilah demikian,
1:12 yaitu ditumbuhkan bumi akan rumput dan pokok yang berbiji dengan tabiatnya dan pohon-pohon yang berbuah-buah, yang berbiji dalamnya dengan tabiatnya; maka dilihat Allah itu baiklah adanya.
1:13 Setelah petang dan pagi, maka itulah hari yang ketiga.

Manakala dalam Kejadian 2 mengatakan pada hati KETUJUH pun masih belum ditumbuhi rumput dan pokok

Kejadian 2:2 Maka pada hari yang ketujuh setelah sudah disampaikan Allah pekerjaan-Nya, yang telah diperbuat-Nya itu, maka berhentilah Ia pada hari yang ketujuh itu dari pada pekerjaan-Nya, yang telah diperbuat-Nya.
2:3 Maka diberkati Allah akan hari yang ketujuh itu serta disucikannya, karena dalamnya telah Ia berhenti dari pada pekerjaan-Nya, yang telah diperbuat-Nya, akan menyempurnakan dia.
2:4 Maka demikianlah asalnya langit dan bumi pada masa ia itu dijadikan, tatkala diperbuat Tuhan Allah akan langit dan bumi:
2:5 pada masa itulah belum ada tumbuh-tumbuhan di atas bumi dan tiada pokok bertunas di padang, karena belum lagi diturunkan Tuhan Allah hujan kepada bumi dan belum ada orang akan membelakan tanah itu;

.

15 – Dalam 2 tawarikh menyebut bahawa nabi Sulaiman ada 4 ribu kandang kuda

2 Tawarikh 9:25 Dan lagi adalah pada Sulaiman kandang kuda dan rata empat ribu buah, dan orang berkendaraan dua belas ribu, yang ditaruhnya dalam kota-kota tempat rata, dan di Yeruzalem hampir dengan baginda.

sedangkan dalam 1 Raja-raja menyebut bahawa nabi Sulaiman ada 40 ribu kandang kuda

1 Raja-raja 4:26 Dan lagi adalah pada raja Sulaiman empat puluh ribu kandang akan segala rata baginda dan dua belas ribu orang berkuda.

.

16 – Dalam Bilangan menyebut bahawa Allah bukan anak manusia dan TIDAK MENYESAL

Bilangan 23:19 Bahwa Allah itu bukan manusia yang berdusta; bukannya Ia anak manusia yang bersesalan adanya! Masakan Ia berfirman lalu tiada disampaikannya, atau berfirman lalu tiada diadakannya!

tetapi dalam 1 Samuel mengatakan TUHAN menyesal menjadikan Saul raja Israel

1 Samuel 15:35 Maka tiada lagi Semuel memandang Saul sampai kepada hari matinya, tetapi Semuel bercintakan Saul juga, karena bersesallah Tuhan sebab dijadikannya Saul raja atas orang Israel adanya.

Juga dalam Keluaran menyebut TUHAN menyesal

Keluaran 32:14 Maka pada masa itu bersesallah Tuhan akan celaka yang hendak didatangkan-Nya atas segala umat-Nya, seperti firman-Nya.

.

17 – Dalam 2 Raja-raja mengatakan umur Ahazia ketika naik takhta ialah 22 tahun


2 Raja-raja 8:26 Ahazia berumur dua puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja di Yerusalem. Ia memerintah hanya satu tahun lamanya. Ibunya ialah Atalya, cucu Raja Omri dari Israel.

Tetapi dalam 2 Tawarikh mengatakan umur Ahazia 42 tahun ketika naik takhta

2 Tawarikh 22:2 Adapun umur Ahazia pada masa ia naik raja itu empat puluh dua tahun, dan kerajaanlah ia di Yeruzalem setahun lamanya; maka nama bunda baginda itu Atalia, anak Omri.

TETAPI dalam Versi Firman Allah Yang Hidup mengatakan 22 tahun juga dalam 2 Tawarikh

Firman Allah Yang hidup 2 tawarikh 22:2 Ahazia berusia dua puluh dua tahun ketika ia mulai memerintah. Ia memerintah selama setahun di Yerusalem. Ibunya bernama Atalya, cucu Omri raja Israel.

NAH, satu PERUBAHAN lagi, dalam versi AlKitab Terjemahan Lama mengatakan 42 tahun, dalam Versi Firman Allah Yang Hidup mengatakan 22 tahun. PERBEZAAN NYATA tu , tak nampak lagi ke??

.

18 – Dalam Lukas mengatakan HUkum Taurat hanya sampai pada zaman Nabi Yahya / Yohanes.

Lukas 16:16 Adapun hukum Taurat dan surat segala nabi tetap sehingga sampai pada zaman Yahya; kemudian daripada itu dimasyhurkan kerajaan Allah, dan tiap-tiap orang berebut-rebut masuk ke dalamnya.

Sedangkan dalam Matius mengatakan “satu noktah atau satu titik pun sekali-kali tiada akan lenyap daripada hukum Taurat itu sampai semuanya telah jadi.” Dan juga siapa yang mengubah Taurat maka dia disebut yang TERKECIL dari kerajaan syurga


Matius 5:18 Karena sesungguhnya Aku berkata kepadamu, sehingga langit dan bumi lenyap, satu noktah atau satu titik pun sekali-kali tiada akan lenyap daripada hukum Taurat itu sampai semuanya telah jadi.
5:19 Sebab barangsiapa yang merombak satu hukum yang terkecil di antara segala hukum ini, dan mengajar demikian kepada orang, ialah yang akan disebut terkecil di dalam kerajaan surga; tetapi barangsiapa yang menurut hukum dan mengajarkan dia, ialah yang akan disebut besar di dalam kerajaan surga.

.

19 – Tentang KEHAMILAN MARIA / MARYAM , dalam matius menyebut bahawa malaikat TUHAN memberitahu Yusuf melalui mimpinya


Matius 1:20 Tetapi sedang ia berpikir demikian, kelihatanlah padanya di dalam mimpi seorang malaekat Tuhan, yang berkata, “Hai Yusuf, anak Daud, janganlah engkau kuatir menerima Maryam itu menjadi isterimu, karena kandungannya itu terbitnya daripada Rohulkudus.

Manakala dalam Lukas pula mengatakan malaikat itu datang kepada Maryam


Lukas 1:27 kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf, keturunan Daud; maka nama perawan itu Maryam.
1:28 Maka malaekat itu pun datanglah kepadanya, serta berkata, “Sejahteralah engkau, yang sudah beroleh anugerah! Tuhanlah beserta dengan engkau.”

Maka jika benar Yusuf telah mendapat mimpi bertemu malaikat memberitahukan hal sedemikian sebelum Maryam melahirkan Yesus, kenapa Yusuf membiarkan Maryam keluar sorang2 untuk menyelamatkan kandungannya??? Kenapa dia TIDAK PERGI menemani Maryam??

.

20 – Dalam 2 Samuel mengatakan bahawa Yitra / Yeter itu dari bangsa israel

2 Samuel 17:25 Maka telah diangkat Absalom akan Amasa atas balatentara akan ganti Yoab: maka Amasa itu anak seorang yang bernama Yitera, orang Israel yang sudah berbinikan Abigail, anak Nahas, saudara perempuan Zeruya, ibu Yoab itu.

Sedangkan dalam 1 Tawarikh mengatakan Yitra itu bangsa Ismail

1 Tawarikh 2:17 Maka Abigail beranaklah Amasa, dan bapa Amasa itu Yeter, seorang Ismaeli.

.

21 – Dalam 1 raja-raja mengatakan bahawa nabi Sulaiman ada 2 ribu kamar mandi dalam kolamnya

1 Raja-raja 7:26 Maka tebalnya kolam itu sepelempap lebarnya, dan perbuatan tepinya seperti tepi piala, bagaikan bunga berkembang, dan muatnya dua ribu bat.

Tetapi dalam 2 Tawarikh pula mengatakan ada 3 ribu

2 Tawarikh 4:5 Maka tebal kolam itu sepelempap lebarnya, dan perbuatan tepinya seperti tepi piala, bagaikan bunga berkembang, dan muatnya tiga ribu bat.

.

22 – Dalam Yohanes mengatakan bahawa hanya Yesus yang pernah naik ke syurga

Yohanes 3:13 Seorang pun tiada naik ke surga, kecuali Ia yang sudah turun dari surga, yaitu Anak manusia.

tetapi dalam kejadian mengatakan Henoch telah diangkat oleh Allah. ke mana lagi kalau bukan ke syurga maksudnya?

kejadian 5:24 Maka Henokh itu hidup dengan Allah, maka tiadalah ia lagi, karena diangkat Allah akan dia.

Dan dalam 2 raja-raja mengatakan Elia / Ilyas telah naik ke syurga

2 Raja-raja 2:11 Maka sesungguhnya sementara keduanyapun berjalan dan berkata-kata, tiba-tiba adalah sebuah rata api dengan kuda api menceraikan seorang dengan seorang. Maka demikianlah peri Elia naik ke sorga dalam guruh.

.

23 – Dalam 1 Timotius TERTULIS, “yang hidup di dalam terang yang tiada taranya”,

1 Timotius 6:16 Dialah satu-satunya yang tidak akan mati, yang hidup di dalam terang yang tiada taranya, sehingga tiada seorang pun dapat menghampiri-Nya. Manusia tidak pernah dan tidak dapat melihat Dia. Bagi-Nya segala hormat, kuasa, dan pemerintahan untuk selama-lamanya. Amin.

TETAPI dalam 1 Raja-raja, “TUHAN telah berfirman bahwa Ia akan tinggal dalam kegelapan yang pekat”

8:12 Lalu Raja Salomo berdoa demikian, “TUHAN telah berfirman bahwa Ia akan tinggal dalam kegelapan yang pekat; “Tetapi sekarang hamba telah membangun bagi-Mu sebuah rumah (di bumi), ya TUHAN, tempat kediaman bagi-Mu untuk selama-lamanya.”

.

24 – Dalam Yohanes TERTULIS bahawa Yesus mengatakan “Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa, kecuali melalui Aku”,

Yohanes 14:6 Yesus berkata kepadanya, “Akulah Jalan, dan Kebenaran, dan Hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa, kecuali melalui Aku.”

TETAPI dalam Kisah Para Rasul, “setiap orang dari bangsa manapun yang takut kepada Tuhan dan mengamalkan kebenaran, diterima oleh-Nya”.

Kisah Para rasul 10:34 Kemudian Petrus menyahut, “Sekarang saya dapat mengerti, bahwa yang dikasihi Allah bukan hanya bangsa Yahudi saja!

10:35 Pada setiap bangsa terdapat orang-orang yang menyembah Allah, yang melakukan perbuatan baik, serta yang berkenan kepada-Nya.

.

25 – Ketika menulis surat kepada orang-orang Roma, Paulus berkata, “…melainkan orang yang mengamalkan hukum Taurat itu akan dibenarkan”.

Roma 2:13 Karena bukannya orang yang mendengar bunyi Taurat itu benar kepada Allah, melainkan orang yang mengamalkan hukum Taurat itu akan dibenarkan.

TETAPI sebaliknya, ketika menulis surat kepada orang-orang Galatia, Paulus mengatakan, “… tiada seorang dibenarkan oleh sebab melakukan hukum Taurat, melainkan oleh sebab iman kepada Kristus Yesus …”.

Galatia 2:16 tetapi kami mengetahui, bahwa tiada seorang dibenarkan oleh sebab melakukan hukum Taurat, melainkan oleh sebab iman kepada Kristus Yesus, demikianlah kita ini sudah percaya akan Kristus Yesus, supaya kita dibenarkan oleh sebab iman kepada Kristus dan bukannya oleh sebab melakukan hukum Taurat, karena dengan melakukan hukum Taurat itu seorang pun tiada dibenarkan.

.

26 – Matius mencantumkan Yakub sebagai ayah Yusuf

Matius 1:16 dan Yakub memperanakkan Yusuf, yaitu suami Maryam; ialah yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus.

sementara Lukas mengatakan bahawa ayah Yusuf adalah Eli

Lukas 3:23 Maka Yesus sendiri tatkala Ia mulai mengajar, umur-Nya sekira-kira tiga puluh tahun; maka pada sangka orang Ia itu anak Yusuf, anak Heli,

Susur galur / keturunan dalam Matius adalah melalui Sulaiman, anak Daud

Matius 1:6 Dan Isai memperanakkan Baginda Daud. Maka Daud dengan bekas isteri Uria memperanakkan Sulaiman;

Sementara susur galur dalam Lukas melalui Natan, anak Daud

Lukas 3:31 anak Malia, anak Minna, anak Matata, anak Natan, anak Daud,

.

27 – Dalam silsilah Yesus menurut Matius 1:2-16, dari Ibrahim hingga Yesus terdiri dari 40 keturunan, TETAPI dalam silsilah Yesus menurut Lukas, dari Ibrahim hingga Yesus terdiri dari 56 keturunan. Maka selisihnya ialah 16 keturunan.

.

28 – Menurut Matius, Elia / Ilyas adalah Yohanes pembabtis

Matius 17:12 Tetapi Aku berkata kepadamu, bahwa Elias itu sudah datang, maka tiadalah dikenal orang akan dia, melainkan mereka itu melakukan ke atasnya sekehendak hatinya. Demikian juga Anak manusia pun akan dianiayakan orang.”
17:13 Maka baharulah murid-murid itu mengerti, bahwa Ia mengatakan kepadanya tentang hal Yahya Pembaptis.

TETAPI menurut Yohanes, “Elia BUKAN Yohanes Pembaptis”.

Yohanes 1:19 Maka inilah kesaksian Yahya itu, tatkala orang Yahudi menyuruhkan beberapa Imam dan orang Lewi dari Yeruzalem akan bertanya kepadanya demikian, “Siapakah engkau?”
1:20 Maka mengakulah ia, dan tiada ia bersangkal; maka mengakulah ia demikian, “Aku ini bukannya Kristus itu.”
1:21 Maka bertanyalah mereka itu kepadanya, “Kalau begitu, siapakah engkau? Engkaukah Elias?” Maka katanya, “Bukan.” “Engkaukah nabi itu?” Maka jawabnya, “Bukan.”

.

29 – Dalam Markus ditulis, “Dia (Yesus) menampakkan diri kepada kesebelas orang itu ketika mereka sedang makan”,

Markus 16:14 Kemudian Ia menampakkan diri kepada kesebelas murid-Nya ketika mereka sedang makan bersama. Ia menegor mereka, karena mereka keras hati dan tidak mau percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitan-Nya dari antara orang mati.

Tetapi dalam 1 Korintus, Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan kepada kedua belas muridnya. Padahal salah seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot telah meninggal bunuh diri (Matius 27:5).

1 Korintus 15:4 Kemudian Ia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Ia bangkit dari kubur seperti yang sudah dinubuatkan oleh para nabi.
15:5 Ia nampak kepada Petrus dan kemudian kepada “kedua belas murid”.

.

30 – Dalam Lukas menulis bahawa Yesus mesti menderita dan mati lalu bangkit pada hari ketiga

Lukas 24:46 Setelah itu Ia berkata lagi, “Ada tertulis bahwa Mesias harus menderita dan mati, lalu bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga;

Kemudian lihat pula

Ibrani 9:27 Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu datang penghakiman,

Dan lihat lah ketika Yesus dilihat kembali selepas peristiwa salib itu

Lukas 24:39 Tengoklah tangan-Ku dan kaki-Ku: Inilah Aku sendiri! Jamahlah Aku, dan lihatlah, karena hantu tiada berdaging dan tulang seperti yang kamu lihat ada pada-Ku.”

Bermakna di situ Yesus belum mati kerana dia masih BERDAGING. Dan lagi NYATA bahawa Yesus itu bukan TUHAN kerana TUHAN tidak berdaging seperti manusia

Lukas 24:42 Lalu diberinya Dia ikan goreng sepotong.
24:43 Maka Ia pun menyambut, lalu dimakan-Nya di hadapan mereka itu.

TUHAN pun makan ikan goreng??

TUHAN perlu makan juga??

Itu bukti bahawa itu bukannya TUHAN, kerana ALLAH tidak perlu makan dan minum. Dia TIDAK bergantung kepada sesuatu apa pun kerana DIA MAHA HIDUP dan DIA yang MENCIPTA segala2nya

Hanya MANUSIA, HAIWAN dan TUMBUHAN yang perlu MAKAN untuk HIDUP

.

31 – Dalam 2 Samuel mengatakan Gad memberitahu Daud berkenaan amaran BALA KELAPARAN selama 7 tahun

2 Samuel 24:13 Maka datanglah Gad kepada Daud, diberinya tahu kepadanya firman itu, lalu katanya: Maukah engkau suatu bala kelaparan tujuh tahun lamanya berlaku dalam negerimu? atau maukah engkau lari tiga bulan lamanya dari hadapan musuhmu, yang mengusir akan dikau? atau maukah engkau suatu bala sampar tiga hari lamanya dalam negerimu? Sekarang hendaklah engkau berfikir dan menimbang baik-baik, apa jawab akan kubawa kembali kepada Dia yang sudah menyuruhkan daku.

Manakala dalam 1 Tawarikh disebutkan amaran itu 3 tahun

1 Tawarikh 21:11 Maka datanglah Gad menghadap Daud serta katanya kepadanya: Demikianlah firman Tuhan: Hendaklah engkau pilih:
21:12 Atau bala kepalaran tiga tahun lamanya, atau tewas di hadapan musuhmu tiga bulan lamanya, sehingga engkau dihambat oleh pedang musuhmu, atau pedang Tuhan makan tiga hari lamanya, yaitu bala sampar di dalam negeri dan seorang malaekat Tuhan membinasakan orang pada segala tepi tanah orang Israel? Maka sekarang juga hendaklah kautimbang apa jawab kubawa kembali kelak kepada Dia yang sudah menyuruhkan daku.

.

32 – 2 Samuel menyebutkan Daud mengambil lagi beberapa gundik dan isteri

2 Samuel 5:12 Maka diketahui Daud akan hal Tuhan sudah melantikkan dia akan raja atas segala orang Israel, dan dibesarkannya kerajaannya karena sebab segala umat-Nya, yaitu orang Israel.


5:13 Maka diambil Daud lagi beberapa gundik dan isteri akan dirinya dari Yeruzalem, setelah sudah ia datang dari Heberon, maka diperanakkan pula bagi Daud beberapa anaknya laki-laki dan perempuan.

Tetapi dalam 1 Tawarikh menyebutkan Daud mengambil beberapa orang isteri sahaja

1 Tawarikh 14:2 Maka diketahui Daud akan hal Tuhan sudah menetapkan dia menjadi raja orang Israel, karena kerajaannya dipermuliakan sangat oleh karena umat-Nya, yaitu orang Israel.
14:3 Maka di Yeruzalem diambil Daud makin banyak Isteri dan diperoleh Daud makin banyak putera laki-laki dan perempuan.

.

33 – Jumlah anak2 nabi Daud dalam 2 Samuel ada 11 orang

2 Samuel 5:14 Maka inilah nama-nama segala anak yang diperanakkan baginya di Yeruzalem: Syamuah dan Sobab dan Natan dan Sulaiman
5:15 dan Ibkhar dan Elisua dan Nefej dan Yafia
5:16 dan Elisama dan Elyada dan Elifelet.

manakala dalam 1 Tawarikh pula 13 orang

1 Tawarikh 14:4 Maka inilah nama-nama segala puteranya yang diperanakkan baginya di Yeruzalem: Syamua dan Sobab dan Natan dan Sulaiman,
14:5 dan Yibkhar dan Elisua dan Elpelit,
14:6 dan Noga dan Nefeg dan Yafia,
14:7 dan Elisama dan Beelyada dan Elifelet.

.

34 – Markus menyebut Simon yang memikul salib Yesus

Markus 15:21 Maka lalu di situ seorang yang datang dari bendang, yaitu seorang orang Kireni namanya Simon, bapa Iskandar dan Rufus, maka ia dipaksanya akan memikul kayu salib itu.

Manakala dalam Yohanes menyebut Yesus sendiri yang memikulnya

Yohanes 19:17 Maka mereka itu pun mengambil Yesus; lalu keluarlah Ia memikul kayu salib-Nya sendiri menuju ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak, yaitu dengan bahasa Ibrani disebut Golgota.

.

35 – Dalam Lukas menyebut Yesus dengan rela dan tenang menyerahkan nyawanya di tiang salib

Lukas 23:46 Maka berserulah Yesus dengan suara besar, kata-Nya, “Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu Aku serahkan roh-Ku.” Setelah dikatakan-Nya demikian, maka putuslah nyawa-Nya.

Sementara dalam Markus menunjukkan Yesus dalam keadaan RESAH

Markus 15:34 Maka pada jam pukul tiga, berserulah Yesus dengan nyaring suara-Nya, kata-Nya, “Eloi, Eloi, lama sabakhtani?” Yang diterjemahkan artinya, “Ya Tuhan-Ku, ya Tuhan-Ku, apakah sebabnya Engkau meninggalkan Aku?”
15:35 Setelah didengar oleh beberapa orang yang berdiri di tempat itu, maka katanya, “Dengar, Ia memanggil Elias.”
15:36 Maka berlarilah seorang mengisi cuka ke dalam lumut karang, dibubuhnya pada sebatang buluh, lalu diberinya minum kepada-Nya, katanya, “Tunggulah, kita lihat entah Elias datang menurunkan Dia.”
15:37 Tetapi berserulah Yesus dengan suara besar, lalu putuslah nyawa-Nya.

Begitu juga dalam Matius

Matius 27:46 Maka sekira-kira pukul tiga itu berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, kata-Nya, “Eli, Eli, lama sabakhtani!” Artinya, “Ya Tuhan-Ku, ya Tuhan-Ku, apakah sebabnya Engkau meninggalkan Aku?”
27:47 Apabila didengar oleh beberapa orang yang berdiri di tempat itu, berkatalah mereka itu, “Orang ini memanggil Elias.”
27:48 Maka dengan segera berlarilah seorang daripada mereka itu mengambil suatu lumut karang, diisinya dengan cuka, dibubuhnya pada sebatang buluh, lalu diberinya minum kepada-Nya.
27:49 Tetapi kata orang lain, “Janganlah, kita lihat kalau-kalau Elias datang menyelamatkan Dia!”
27:50 Maka berserulah pula Yesus dengan suara besar, lalu menyerahkan roh-Nya.

.

36 – Dalam kejadian, bersunat / khitan adalah WAJIB

Kejadian 17:10 Maka inilah perjanjian-Ku antara Aku dengan dikau dan dengan anak cucumu kemudian dari padamu, yang patut dipeliharakan oleh kamu; yaitu segala anak laki-laki di antara kamu itu hendaklah disunatkan.
17:11 Hendaklah kamu menyunatkan daging kulupmu akan tanda perjanjian, yang antara Aku dengan dikau.

17:14 Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya: ia telah mengingkari perjanjian-Ku.


21:4 Maka disunatlah oleh Ibrahim akan Ishak, anaknya, pada delapan hari umurnya, setuju dengan firman Allah kepadanya itu.

Yesus juga di SUNAT kan

Lukas 2:21 Apabila genap delapan hari Ia bersunat, lalu disebut namanya Yesus, seperti yang dikatakan oleh malaekat, sebelum Ia dikandungkan di dalam rahim.

Tetapi Paulus mengatakan berSUNAT TIDAK BERFAEDAH

Galatia 5:6 Karena di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tiada bersunat satu pun tiada berfaedah, melainkan iman yang bekerja oleh sebab kasih.

1 Korintus 7:18 Jikalau seorang dipanggil sedang sudah tersunat, janganlah ia meniadakan sunatnya. Dan jikalau seorang dipanggil sedang belum bersunat, janganlah ia disunatkan.
7:19 Maka sunat itu suatu pun tiada apa-apa, dan hal yang tiada bersunat itu suatu pun tiada apa-apa; melainkan menjunjung hukum Allah.


Filipi 3:2 Waspadalah terhadap orang-orang jahat – mereka saya namakan anjing-anjing yang berbahaya – yang mengatakan bahwa untuk diselamatkan Saudara harus dikhitan.


Filipi 3:3 Sebab bukannya pengeratan tubuh kita yang menjadikan kita anak-anak Allah, melainkan penyembahan kepada Dia dengan roh kita. Itulah satu-satunya “khitan” yang benar. Kita orang Kristen bersukacita karena hal-hal yang dilakukan oleh Kristus Yesus untuk kita dan kita sadar bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri.

.

37 – Ketika Yesus berjalan di atas air, dalam Matius dikatakan anak2 muridnya sujud menyembah Yesus

Matius 14:33 Maka segala orang yang di dalam perahu itu pun datanglah sujud menyembah Yesus sambil katanya, “Sesungguhnya Tuhanlah Anak Allah.”

Tetapi di dalam Markus bahawa anak2 muridnya hanya TERCENGANG

Markus 6:51 Lalu naiklah Yesus ke dalam perahu mendapatkan mereka itu, maka berhentilah angin itu, sehingga sekaliannya heran dan tercengang-cengang di dalam dirinya terlalu sangat;
6:52 karena mereka itu belum mengerti dan tiada memperhatikan hal memberikan roti itu, oleh sebab keras hatinya.

.

38 – Matius menyebut ada 2 orang buta bertemu Yesus di Yericho

Matius 20:29 Apabila mereka itu berjalan ke luar dari negeri Yerikho, maka amatlah banyak orang mengikut Dia.
20:30 Maka adalah dua orang buta duduk di tepi jalan; serta didengarnya bahwa Yesus ada lalu, berseru-serulah keduanya, katanya, “Ya Tuhan, ya Anak Daud, kasihankanlah kami.”

Sedangkan dalam Markus menyebutkan hanya 1 orang

Markus 10:46 Maka tibalah mereka itu di Yerikho. Apabila Yesus keluar dari Yerikho dengan murid-murid-Nya dan amat banyak orang serta-Nya, adalah anak Timeus bernama Bartimeus yang buta, duduk di tepi jalan, meminta sedekah.

.

39 – Dalam Keluaran mengatakan tidak seorang pun boleh melihat TUHAN

Keluaran 33:20 Dan lagi firman Tuhan: Tiada boleh engkau memandang wajah-Ku, karena seorang manusiapun tiada dapat memandang Aku serta tinggal hidup.

Yohanes 5 , Yesus mengatakan bahawa TUHAN belum pernah dilihat


Yohanes 5:37 Maka Bapa itu yang sudah menyuruhkan Aku, Ia sendiri telah menyaksikan dari hal-Ku. Kamu belum pernah mendengar suara-Nya atau nampak rupa-Nya,

Begitu juga dalam 1 Yohanes 4:12 Maka seorang pun belum pernah memandang Allah; jikalau kita berkasih-kasihan sama sendiri, Allah tinggal di dalam kita, dan kasih-Nya sempurnalah di dalam kita.

Tetapi dalam Kejadian 18 menyebutkan Ibrahim melihat TUHAN

Kejadian 18:1 Hata, maka kemudian dari pada itu kelihatanlah Tuhan kepada Ibrahim hampir dengan hutan pohon jati Mamre, tatkala duduklah Ibrahim di pintu kemahnya ketika hari panas.

Dalam Keluaran 24 mengatakan ALLAH telah dilihat

Keluaran 24:10 Maka kelihatanlah kepada mereka itu Allah Israel, maka di bawah kakinya adalah sesuatu, seakan-akan dari pada batu nilam perbuatannya, rupanya bagaikan langit apabila terang cuaca adanya.

Dalam Yesaya 6 dikatakan TUHAN kelihatan sedang duduk di atas arasy

Yesaya 6:1 Sebermula, maka pada tahun mangkat raja Uzia kelihatanlah kepadaku Tuhan bersemayam di atas arasy yang amat tinggi dan mulia, maka kaabahpun dipenuhi oleh punca pakaian-Nya.

.

40 – Dalam Kejadian menyebut anak2 Benyamin ada 10 orang

Kejadian 46:21 Maka anak-anak laki-laki Benyamin, yaitu Bela dan Bekher dan Asybel dan Gera dan Naaman dan Ekhi dan Rusy dan Mupim dan Hupim dan Ared.

Dalam 1 Tawarikh menyebut 3 orang

1 Tawarikh 7:6 Maka bani Benyamin itulah Bela dan Bekher dan Yediael, tiga orang.

Manakala 1 Tawarikh 8 pula menyebut 5 orang

1 Tawarikh 8:1 Bermula, maka Benyamin beranaklah Bela, anak sulungnya, dan Asybel, yang kedua, dan Ahrah, yang ketiga,
8:2 dan Noba, yang keempat, dan Rafa, yang kelima.

.

41 – Ketua rakyat bagi raja Sulaiman ada 3 ribu 3 ratus menurut 1 Raja-raja

1 Raja-raja 5:16 Lain dari pada segala penghulu dan tandil raja Sulaiman yang memerintahkan pekerjaan itu, tiga ribu tiga ratus orang kepala rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu.

Tetapi menurut 2 Tawarikh, ada 3 ribu 6 ratus

2 Tawarikh 2:2 Maka dibilang Sulaiman akan orang penggandar tujuh puluh ribu orang banyaknya, dan orang pemahat batu delapan puluh ribu banyaknya di atas pegunungan dan tiga ribu enam ratus orang yang memerintahkan dia.

.

42 – 2 Samuel menyebut tentera berkuda di tawan oleh Nabi Daud seramai 1, 700 orang

2 Samuel 8:4 Maka dirampas Daud dari padanya seribu tujuh ratus orang berkuda dan dua puluh ribu orang yang berjalan kaki; dan dikerat oleh Daud akan urat kaki segala kuda penghela, dan ditinggalkannya dari padanya rata seratus buah.

Sedangkan dalam 1 Tawarikh menyebut seramai 7,000 orang

1 Tawarikh 18:4 Daud merampas seribu kereta, tujuh ribu anggota pasukan berkuda, dan dua puluh ribu prajurit berjalan kaki. Ia melumpuhkan semua kuda penarik kereta itu dengan memotong urat ketingnya, kecuali seratus ekor kuda yang diambil untuk dipakainya.

.

43 – 2 Samuel menyebut bahawa tentera2 nabi Daud yang berketurunan israel seramai 800, 000 orang

2 Samuel 24:9 Maka jumlah segala orang yang dibilang itu dipersembahkan Yoab kepada baginda; maka di antara orang Israel adalah delapan ratus ribu orang yang tahu berperang dan menghunus pedang dan di antara orang Yehuda adalah lima ratus ribu orang.

Sedangkan dalam 1 Tawarikh menyebut seramai 1, 100, 000 orang

1 Tawarikh 21:5 Yoab melaporkan kepada Daud bahwa jumlah penduduk yang mampu berperang ada 1.100.000 orang di Israel dan 470.000 orang di Yehuda.

– Dan camam-camam lagi …….

.

Saya nak ajak kamu kristian berfikir, ketika datangnya Yesus membawa ajaran TAUHID, kebanyakan manusia dari kaum dia sendiri iaitu bani Israel menentang habis-habisan kan??

Adakah mereka mengajak YESUS berdialog atau berDEBAT??

TIDAK sekali2

Mereka terus menuduh YESUS SESAT!!

Dan mahu mengHUKUM YESUS

Maka adakah kamu mahu menjadi seperti mereka?? Mengapa TIDAK MAHU berDEBAT dengan baik?? Mengapa tidak mahu memberikan HUJJAH2 kamu yang BERNAS jika kamu merasa kan kamu BENAR??

Orang-orang Yahudi yang menuduh YESUS sesat itu juga merasakan mereka BENAR, malah TERLALU KERAS HATi langsung tidak mahu lihat KEBAIKAN YESUS. Mereka lebih merasakan mereka BENAR dari kamu lagi. Jika mereka TIDAk merasakan diri mereka benar maka mereka tidak akan menuduh YESUS SESAT

Maka jika mereka berDIALOG dengan Yesus dengan baik, sudah tentu mereka TIDAK ADA HUJJAh, tetapi kerana mereka terus mengambil tindakan melulu dan mungkin merasakan TIDAK DAPAT berhujjah dengan Yesus maka mereka terus mengambil JALAN MUDAH

Tidak kah kamu nampak di situ wahai Kristian??

.

Bacaan berkaitan:

Dari sekecil makhluk hingga sebesar makhluk semuanya bertasbih memuji Allah

Pendedahan bekas Paderi Kristian & Mubaligh Hindu

Pembatas kepalsuan dan kebenaran : Bab 1 – 2

Yesus (Nabi Isa a.s) bukan Tuhan

Yesus (Nabi Isa a.s) bukan Tuhan – Bahagian kedua

Yesus tidak mati disalib tetapi diangkat ke langit

Pendapat-pendapat berkenaan asal usul dan fitnah Dajjal

Menjawab beberapa tuduhan terhadap AlQuran

Menjawab beberapa tuduhan terhadap AlQuran – Bahagian 2

Berhati-hatilah terhadap pendakyah Kristian yang memutar belit maksud AlQuran dan Al Hadith

Ramai orang2 Kristian dahulu yang menolak Trinity

Perbezaan ajaran Yesus dengan ajaran Paulus (Kristian)

Sejarah kemasukan Kristian di kepulauan Melayu – Bahagian 1

Bible mengatakan hanya 144,000 umat Israel akan masuk syurga

Muhammad S.a.w adalah Rasul terakhir sedangkan Yesus bukan Rasul terakhir

Paulus yang selewengkan ajaran Yesus dan mencipta Kristian

Paulus menggunakan perkataan ‘bodoh’ sedangkan Bible sendiri melarang menyebut bodoh

Bible menyebut bahawa Yesus datang bukan untuk membawa damai tetapi pedang

Kita semua akan mati dan dibangkitkan dari mati di akhirat kelak, maka adakah kita ini Tuhan?

Kristian agama rasis sedangkan Islam agama universal

Ayat-ayat porno dalam Bible dan kaedah larangan berzina dalam AlQuran

Kristian menciplak ajaran Hindu dan penyembah berhala

Muhammad S.a.w adalah nabi yang diramalkan di dalam AlKitab

Advertisement