AlQuran dan Astronomi

Tinggalkan komen


Firman Allah Ta’ala yang bermaksud:

“Dan (sebahagian dari dalil yang tersebut ialah) matahari; ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya; itu adalah taqdir Tuhan yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui”.
(Surah Yaa sin : 38 )

Pandangan Ulama Tafsir Mengenai Ayat ini

Tanda yang tersendiri yang menunjukkan kekuasaan Allah Ta’ala dalam ayat tersebut adalah perjalanan matahari pada orbitnya sehingga ke penghujung pusingannya. Pusingan tersebut adalah satu ketentuan dan ketetapan daripada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Menguasai setiap sesuatu. Terdapat dua pendapat ulama tafsir di dalam mentafsirkan maksud orbit iaitu:

1. Satu tempat yang berada di bawah ‘Arasy yang hampir dengan bumi pada satu arah di mana kedudukan matahari dan sekelian makhluk masih tetap berada di bawah ‘Arasy.

2. Tahap akhir perjalanannya iaitu hari qiamat. Ini telah dibuktikan oleh ahli astronomi bahawa terdapat pertambahan putaran matahari secara jelas di tengah-tengah bintang disebabkan pusingan bumi di sekeliling matahari setahun sekali. Bagi matahari terdapat dua pergerakan yang lain iaitu pusingan di atas paksi dan pusingan beserta dengan pengiringan planet-planet yang bergerak di sekitar sistem solar dan galaksi dengan kecepatan yang amat tinggi.

Lagi

Advertisements

Alquran Mengira kelajuan cahaya

56 Komen


Assalaamu’alaikum w.b.t…….  Siapa tidak kenal dengan Albert Einstein, namanya melekat dengan dunia fizik dan menjadi ikon fizik moden. Rumus E = mc2 dianggap sebagai rumus Einstein yang dalam pandangan awam merupakan “rumus” untuk membuat bom atom. Albert Einstein memang pantas dianggap sebagai tokoh utama yang memimpin revolusi di dunia fizik.

Salah satu teorinya yang menganjak paradigma fizik berbunyi “kelajuan cahaya merupakan ketetapan alam yang besarnya bersifat tetap dan tidak bergantung kepada kelajuan sumber cahaya dan kelajuan pengamat”.

Menurut Einstein, tidak ada yang mutlak di dunia ini (termasuk waktu ) kecuali kecepatan cahaya. Selain itu, kecepatan cahaya adalah kecepatan tertinggi di alam ini. Ertinya, tidak mungkin ada (materi) yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Pendapat Einstein ini mendapat sokongan dari hasil ujikaji yang dilakukan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 oleh Michelson-Morley, Fizeu, dan Zeeman.

Di mata awam, keberadaan Einstein ini menimbulkan banyak keanehan. Misalnya, sejak dulu logik kita berpendapat bahawa jika kita bergerak dengan kelajuan v1 di atas kenderaan yang berkelajuan v2, kelajuan total kita terhadap pengamat yang diam adalah v1 + v2. Tetapi, menurut Einstein, cara penghitungan tersebut salah kerana dapat mengakibatkan munculnya kelajuan yang melebihi kelajuan cahaya. Oleh kerana itu, menurut Einstein, formula penjumlahan kelajuan yang benar adalah sebagai berikut:

Lagi

Angka 19 yang ajaib dalam AlQuran

11 Komen


Kitab AlQuran wajib diyakini kesahihannya oleh setiap muslim dan merupakan kitab yang mengandungi perintah-perintah dari Yang Maha Mencipta segala sesuatu. Kebenaran kitab Walaupun AlQuran telah diwahyukan 1400 tahun yang lalu, kebenaran dan keagungannya bukan sahaja telah dapat dibuktikan dengan keindahan bahasanya yang sukar ditandingi, tetapi telah dibuktikan secara saintifik.

Pada surat ke-74 (Al Mudatsir) ayat : 30-31, yang bererti :

“Yang atasnya ada sembilanbelas. …….., dan tidaklah Kami jadikan bilangan mereka itu (angka 19) melainkan untuk menjadi cubaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Al Kitab menjadi yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Al Kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata: Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai perumpamaan?”.

Keajaiban angka 19 di dalam kitab AlQur’an ini pertama kali ditemukan oleh seorang sarjana pertanian Mesir bernama Rashad Khalifa. Hasil penemuannya yang sangat mengejutkan ini pada tahun 1976 telah didemonstrasikan di depan umum dalam Pameran Islam Sedunia di London. Berikut adalah sebahagian hasil penemuan tersebut :

  1. “Bismillaahirrahmaanirraahiim” (dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang) sebagai pembuka setiap surat dalam Al Qur’an ternyata terdiri dari 19 huruf (atau 19 X 1 ).
  2. Bacaan ‘Basmalah’ terdiri dari kelompok kata : Ismi – Allah – Arrahman – Arrahim. Jumlah dari masing-masing kata tersebut dalam Quran ternyata selalu merupakan kelipatan angka 19.

Lagi

Keajaiban angka dalam Al Quran

3 Komen


AlQuran telah menerangkan yang setiap makhluk diciptakan berpasangan, menunjukkan keajaiban pada angka 2. Termasuklah dengan angka 7, yang antaranya simbolik kepada 7 lapis langit dan bumi, 7 hari dalam seminggu, 7 nama syurga dan neraka, AlQuran diturunkan dalam 7 cara dan sebagainya.

Dengan itu tidak hanya angka 19 saja yang dianggap ajaib dalam Quran, ternyata juga banyak lagi ‘hint/clue’ yang menunjukkan bahawa pemilihan kata dalam Quran oleh Sang Pengarang (Allah) dibuat “seimbang”, misalnya fakta-fakta berikut:

Jumlah kata dihitung dari teks arabnya:

Jumlah Kata Yang Berlawanan

Hidup (al-haya_h): 145

Mati (al-mawt) : 145

Perbuatan baik (ash-sha_liha_t) : 167 Lagi

Newer Entries