Anda boleh menyimpan sama ada fail gambar, lagu dan sebagainya di internet. Simpanan ini boleh digunakan untuk mengisi ruang di blog anda umpamanya meletak gambar, lagu dan sebagainya. Untuk itu anda perlukan suatu hosting untuk menyimpan fail-fail itu semua untuk anda membuat link pada fail-fail tersebut. Antara hosting yang anda boleh gunakan untuk menyimpan fail adalah seperti di bawah;
Advertisement