Oleh : Daniel Zainal Abidin

1. Perdampingan dengan Allah dengan mengingati Allah berdoa dan bersabar.

Ini disebabkan, Penyembuh yang sebenamya ialah Allah. Adalah sesuatu yang tidak masuk diakal sekiranya mereka yang sakit enggan untuk berdamping dengan Dia Yang Maha Penyembuh dan mereka bersikap menjauhkan diri daripadaNya.

i) Firman Allah:

“Ingatilah Aku nescaya Aku akan mengingatimu.”

(Al-Baqarah: 152)

Ingatilah Allah, moga-moga Allah akan mengingati mereka yang sakit dengan pertolonganNya.

Ibn Hisyam meriwayatkan bagaimana Ar-Rasul bersembahyang duduk ketika sakit sebelum wafat. Menunjukkan perdampingan dengan Allah perlu berterusan walaupun ketika sakit.

ii) Bersabda Ar-Rasul:

“Kamu hendaklah mengambil dua jenis ubat:- madu dan Qur’an.”

(Baihaqi dan Ibn Majah)

Membacakan Al-Qur’an merupakan ubat penting di dalam kehidupan manusia, di samping ubat-ubat lain. Pembacaan Al Qur’an akan merapatkan lagi hubungan seseorang dengan Allah.

iii)Pesakit-pesakit juga tidak boleh lupa daripada berdoa kepada Allah.

Perhatikanlah hadis ini:-

“Letakkanlah tangan kamu di bahagian yang kamu terasa sakit. Kemudian

bacalah  tiga kali dan kemudian

bacalah  sebanyak tujuh kali!”

Berkata Osman, “Aku pun melakukannya dan Allah menghilangkan kesakitan ku itu!”

(Muslim)

Lagi
Advertisement