Undang-undang Islam di Malaysia – Bahagian 1

5 Komen


Hukum / Undang-undang Islam telah pun dijalankan di Tanah Melayu ini sebelum kedatangan penjajah dahulu. Menurut Prof Syed Muhammad Naquib, Islam mula diterima di Melaka pada tahun 812 hijrah (1409 Masihi). Ini menjadikan Melaka sebagai kesultanan Melayu Islam pertama di tanah air ini.

Undang-undang Islam di Malaysia picture

Parameswara telah memeluk Islam dan menukar namanya kepada Sultan Iskandar Syah. Baginda diIslam kan oleh seorang pendakwah dari Jeddah yang bernama Sayyid Abd Aziz.

Ketahuilah bahawa, Kesultanan Melayu Melaka ini telah menjadikan Undang-Undang Islam sebagai undang-undang negara. Dan usaha untuk mengkanunkan undang-undang ini telah dimulakan sejak pemerintahan Sultan Muhammad Syah (1422 – 1444) dan dilengkapkan di dalam zaman Sultan Muzaffar Syah (1445 – 1450). Hukum kanun Melaka meliputi bidang yang luas termasuklah jenayah, mu’amalah, keluarga, acara, keterangan, adab alqadi dan undang-undang pentadbiran dan pemerintahan. Hukuman keseksaan pula berdasarkan kepada bentuk hudud, qisas, diat dan ta’zir.

Menurut beberapa orang pengkaji barat, seperti William R. Roff dan Alfred R. Rubin  bahawa Undang-undang Melaka itu pada dasarnya berasaskan Undang-undang Islam di samping Hukum Akal dan Hukum Adat. Pendapat mereka ini adalah menepati kenyataan yang terdapat di dalam qanun tersebut;

“Mengikut hukum Allah, pada hukum Allah, menurut dalil AlQuran dan menurut amar bil ma’ruf wa nahi munkar”

Berdasarkan kepada teks Hukum Qanun Melaka yang diselenggarakan oleh Dr Ph. S. Rankel mengandungi 27 fasal , Kitab Undang-undang Melaka dari Muzium British, mengandungi 44 fasal dan Undang-undang Melaka yang diselenggarakan oleh Liaw Yock Fang , mengandungi 44 fasal, setelah diteliti dan dikaji, dapatlah disimpulkan bahawa , Undang-undang Qanun Melaka ini adalah pada keseluruhannya berdasarkan Undang-undang Islam menurut Mazhab Syafie.

Walaupun tidak dinafikan bahawa di dalamnya terdapat juga unsur-unsur Undang-undang Adat Melayu, namun demikian ianya tidaklah menjejaskan sifat keIslamannya. Peruntukan-peruntukan undang-undang yang terdapat di dalamnya adalah menyeluruh dan luas, ianya mencakupi keseluruhan undang-undang Islam.

Advertisement

Muslim diberi amaran tentang ideologi yang menyimpang

9 Komen


Assalaamu’alaikum w.b.t……. Berikut adalah petikan terjemahan dari ucapan mufti besar Arab Saudi iaitu Syeikh Abdul Aziz AlSyeikh ketika membaca khutbah di Arafah untuk jemaah-jemaah haji dan makmum pada solat Jumaat lalu.

Mufti besar Arab Saudi iaitu Sheikh Abdul Aziz Al-Asheikh, dalam khutbah di Arafah, memperingatkan umat Islam terhadap ideologi menyeleweng. Dia mendesak Muslim di seluruh dunia untuk mematuhi prinsip-prinsip sejati Islam.

“Masalah yang paling serius komuniti Muslim hadapi akhir-akhir ini ialah penyelewengan ideologi / fahaman. Orang-orang yang menyeleweng telah meninggalkan prinsip-prinsip yang benar dalam Islam dan mengambil keyakinan yang salah. Oleh kerana itu pematuhan terhadap keyakinan yang benar adalah salah satu tugas yang paling penting terhadap seorang muslim, “Al-Asheikh berkata dalam khutbahnya sebelum dia mengimamkan solat Jumaat di masjid Namira.

Al-Asheikh mengutuk operasi keganasan dan bunuh diri secara tegas. “Operasi bunuh diri telah menjadi kutukan wilayah muslim. Lelaki, wanita dan anak-anak yang tidak bersalah terbunuh dan penempatan mereka musnah, “katanya.

Al-Asheikh juga memperingatkan umat Islam untuk tidak menjadi alat di tangan musuh-musuh mereka. “Keganasan adalah cabaran yang paling berbahaya bagi umat Islam dan seluruh dunia hadapi. Ia telah mengambil pelbagai bentuk dan keadaan. Ada orang menggunakannya untuk memajukan kepentingan mereka, “katanya.

“Muslim sepanjang sejarah telah menghadapi pelbagai cabaran dan konspirasi melawannya, tetapi Islam telah keluar sebagai pemenang melawan segala cabaran seperti itu kerana ia adalah agama Allah yang ditubuhkan pada kebenaran dan direka agar sesuai dengan sifat manusia,” kata Al-Asheikh. “Musuh-musuh Islam pada zaman moden tidak berbeza daripada musuh-musuh mereka di masa lalu. Satu-satunya perbezaan adalah bahawa mereka menukar strategi mereka untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman. “

Lagi

Sunnah-sunnah fitrah

Tinggalkan komen


Di antara hukum-hukum dalam fiqh thaharah (bersuci) yang seringkali belum diketahui dan banyak ditinggalkan oleh sebahagian kaum muslimin adalah masalah-masalah sunnah fitrah, iaitu sunnah yang melekat pada dirinya sebagai manusia, sejak ia dilahirkan sampai dengan meninggal sebagai berikut:

1. BERKHITAN

Berkhitan merupakan salah satu sunnah. Diantara sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang sangat ditekankan oleh beliau SAW (sunat mu’akkad) adalah berkhitan bagi laki-laki berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari iaitu:

Ikhtatana Ibrahimu khalilurrahman ba’da ma atat ‘alihi tsamanuna sanah, wakhtatana bil qadum.

Sementara para ulama membahagi hukum berkhitan bagi laki-laki dan wanita sebagai berikut:

a. Bagi laki-laki, jumhur (majoriti) ulama berpendapat wajib berkhitan, kecuali Imam Syafi’I dan asy-Syaukani yang menyatakan sunnah.

b. Bagi wanita, sebahagian ulama menyatakannya mubah (boleh) kerana hadits yang digunakan tentang berkhitan bagi wanita adalah dha’if, dan sebahagian lagi menyatakannya sunnah kerana kembali pada hukum asal keumuman hadits Bukhari.

2. MENCUKUR BULU KEMALUAN

Diantara bukti kesesuaian Islam dengan kesihatan adalah sunnah fitrah untuk mencukur bulu kemaluan. Secara ilmu kedoktoran moden, diketahui bahawa daerah-daerah pada tubuh manusia yang menjadi sarang penyakit hendaknya senantiasa dibersihkan, diantaranya adalah mencukur bulu di sekitar kemaluan baik bagi laki-laki mahupun wanita, berdasarkan hadits Nabi SAW berikut:

“Lima hal yang termasuk sunnah fitrah: Mencukur bulu kemaluan, berkhitan, memendekkan kumis, mencabut bulu ketiak dan memotong kuku.” (HR Jama’ah)

“Agar kesemuanya itu tidak melebihi 40 malam.” (HR Ahmad, Abu Daud, dll)

3. MENCABUT BULU KETIAK
Lagi