Teori molekul menyatakan bahawa semua jirim terdiri dari zarah-zarah halus yang dinamakan molekul. Molekul ini pula mengandungi zarah-zarah yang lebih halus yang dinamakan atom. Jirim boleh diuraikan kepada juzuk-juzuk yang terhalus iaitu atom.

Orang Greek percaya kepada teori jirim tak selanjar (discontinuous theory of matter) yang menyatakan bahawa satu-satu benda, jika terus dibahagi berkali-kali (infinite numbers of time) akan menghasilkan ‘benda halus’ yang masih serupa dengan benda asalnya.

John Dalton dalam tahun 1803 telah mengemukakan pertama kalinya gambaran jirim yang terdiri dari atom. Kenyataan-kenyataan asal Dalton berkenaan teori ini telah dipinda. Teori atom yang moden mengatakan bahawa;

– Semua jisim terdiri daripada zarah-zarah halus yang dinamakan atom.

– Jenis atom yang berlainan adalah sama banyaknya dengan jenis unsur.

– Atom-atom yang sejenis adalah sama atau hampir-hampir sama beratnya.

Lagi

Advertisement