Salaamun alaikum. Tak payah cakap banyak, tengok je video ni 😀

Sheikh Imran Hosein – Imam Al-Mahdi & the Return of the Caliphate

.
.

 

Di antara hadith-hadith nabi berkenaan Imam Mahdi:

Telah bersabda Rasulullah s.a.w, “Al-Mahdi berasal dari umatku, berkening lebar, berhidung panjang dan mancung. Ia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana ia (bumi ini) sebelum itu dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan, dan ia (umur kekhalifahan) berumur tujuh tahun.” (Hadith Riwayat Abu Dawud dan al-Hakim)

Telah bersabda Rasulullah s.a.w, “Al-Mahdi berasal dari umatku, dari keturunan anak cucuku.” (Hadith Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan al-Hakim)

Telah bersabda Rasulullah s.a.w, “Sungguh, bumi ini akan dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Dan apabila kezaliman serta kesemena-menaan itu telah penuh, maka Allah s.w.t. akan mengutus seorang lelaki yang berasal dari umatku, namanya seperti namaku, dan nama bapanya seperti nama bapaku (Muhammad bin Abdullah). Maka dia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana ia (bumi) telah dipenuhi sebelum itu oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Di waktu itu langit tidak akan menahan setitis pun dari titisan airnya, dan bumi pun tidak akan menahan sedikit pun dari tanaman-tanamannya. Maka dia akan hidup bersama kamu selama 7 tahun, atau 8 tahun, atau 9 tahun.” (Hadith Riwayat Thabrani)

Telah bersabda Rasulullah s.a.w, “Pada akhir zaman akan muncul seorang khalifah yang berasal dari umatku, yang akan melimpahkan harta kekayaan selimpah-limpahnya. Dan dia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya.” (Hadith Riwayat Muslim dan Ahmad)

Dari Said bin Al-Musaiyab dari Ummu Salmah yang berkata, “Aku telah mendengar Rasulullah S.a.w. bersabda : “Al-Mahdi itu dari keturunanku dari anak cucu Fatimah”. (Hadith riwayat Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa’i, At-Tabarani dan Al-Hakim)

Telah bersabda Rasulullah s.a.w, “Al-Mahdi berasal dari umatku, yang akan diislahkan oleh Allah dalam satu malam.” (Hadith Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah).

Telah bersabda Rasulullah s.a.w, “Akan dibaiat seorang laki-laki antara maqam Ibrahim dengan sudut Kaabah.” (Hadith Riwayat Ahmad, Abu Dawud)

Telah bersabda Rasulullah s.a.w, “Suatu pasukan dari umatku akan datang dari arah negeri Syam ke Baitullah (Kaabah) untuk mengejar seorang lelaki yang akan dijaga Allah dari mereka.” (Hadith Riwayat Ahmad)

Dan banyak lagi hadith tentang ALMAHDI , wallahu a’lam …….